0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Độ ẩm của không khí_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Ôn tập kiểm tra chương chất khí_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Ôn tập kiểm tra chương chất khí_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... pít- tông giữ không đổi nên trình đẳng tích: Theo định luật Sác – lơ, ta có: p1 P3 p T 546.0,7 = ⇒ p3 = = = 1,19atm T1 T3 T1 320 Bài 2: Tính khối lượng riêng không khí 100 oC , áp suất 2 .105 Pa ... Một bình lớn chứa khí hiđrô áp suất 105 Pa Hỏi phải lấy thể tích khí hiđrô cho vào bình nhỏ tích 10lít áp suất 2,5 .105 Pa? Giả sử nhiệt độ khí không đổi Bài 10 Khí nén đẳng nhiệt từ thể tích 15lít ... Mỗi lần bơm 125cm3 không khí áp suất 105 Pa vào bóng Hỏi số lần bơm, biết sau bơm dung tích bóng 2,5lít áp suất 2,7 .105 Pa Biết rắng trước bơm bóng không khí bơm nhiệt độ khí không thay đổi Bài 13...
 • 11
 • 5,700
 • 32
Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí - Định luật BECNULI_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí - Định luật BECNULI_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... cuộn xốy B Chất lỏng chảy ổn định C Chất lỏng khơng chiụ nén D B C 20 Dùng ống Ven- tu -ri để đo vận tốc chất lỏng Tìm vận tốc phần ống to, biết khối lượng riêng chất lỏng ρ =0,85 103 kg/m3, tiết ... đường dòng sít C Nơi có vận tốc lớn ta biểu diễn đường dòng xa D Nơi có vận tốc lớn ta biểu diễn đường dòng khó 19 Chất lỏng lí tưởng chất lỏng thoả mãn điều kiện sau A Chất lỏng chảy cuộn xốy B Chất ... B Đònh luật Béc – nu – li áp dụng cho chất lỏng chất khí chảy onå đònh C p suất toàn phần điểm ống dòng nằm ngang tghì tỉ lệ bậc với vận tốc dòng D Trong ống dòng nằm ngang nơi có đường dòng nằm...
 • 12
 • 735
 • 3
Biến dạng của vật rắn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Biến dạng của vật rắn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... lc 100 N, coi tit din day khụng i Gii a.Ta cú: F = S E l E = F l0 = 80.2,5 = 2 .101 1 Pa b.Ta cú: l0 S l 0,5 .10 10 F l S E / 100 .2,5 F= l l / = = = 2, 5 .103 m = 0, 25cm 11 l0 S E 0,5 .10 2 .10 Vy ... 0,8mm =8 .10- 4 m ; l =10- 3 m 4.25.1,8 Nên: E = = 8,95 .101 0 Pa ( 3,14 8 .10 ) 10 Bi 3:Một thép dài 4m, tiết diện 2cm2 Phải tác dụng lên thép lực kéo để dài thêm 1,5mm? Có thể dùng thép để treo vật có ... khụng i Gii - Chiu di ca chu lc nộn F = 100 000N Ta cú: F = S E l l = F l0 = F l20 = 100 000.0,1.4 = 0, 08cm Vy: d E S E l0 3,14.16 .10 9 .10 l = l0 l = 10 0, 08 = 9,92cm b Bỏn kớnh ca - Khi nộn...
 • 3
 • 282
 • 0
Các dạng cân bằng - Cân bằng của vật có mặt chân đế_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Các dạng cân bằng - Cân bằng của vật có mặt chân đế_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... thay đổi đến vị trí cân Chọn câu Khi vật bị kéo khỏi vị trí cân chút mà trọng lực vật xu hướng: A kéo trở vị trí cân bằng, vị trí cân bền B kéo xa vị trí cân bằng, vị trí cân không bền C giữ ... - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com B độ cao trọng tâm C diện tích mặt chân đế D độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế 5.Đối với cân phiếm ... vị trí cân bền B kéo xa vị trí cân bằng, vị trí cân không bền C giữ đứng yên vị trí mới, vị trí cân phiếm định D A, B , C ...
 • 2
 • 331
 • 2
Các nguyên lý của nhiệt động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Các nguyên của nhiệt động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... thể chế tạo động vónh cửu loại vì: A động hoạt động thời gian ngắn B B trái với nguyên nhiệt động lực học C câu A B sai D câu A B Đáp án: D Câu hỏi 48: p dụng nguyên nhiệt động lực học cho ... tử bay tự phía 16/ Nhiệt lượng phần lượng mà : a .vật tiêu hao truyền nhiệt b vật nhận truyền nhiệt c .vật nhận hay truyền nhiệt d.Cả sai 17/ Biểu thức nguyên thứ nhiệt động lực học trườnh hợp ... ⇒ V2 = V1 = 10 = 13, 96 l V1 T1 T1 303 - Cơng khí thực là: A = p ∆ V = p (V2 − V1 ) = 2 .10 (13, 96 − 10 ) 10 − = 792 J Bài 4: Một động nhiệt tưởng hoạt động hai nguồn nhiệt 100 oC 25,4oC,...
 • 12
 • 543
 • 7
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10

... 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Cõu Chn ỏp ỏn ỳng Phi treo mt vt cú trng lng bng bao nhiờu vo mt lũ xo cú cng k = 100 N/m nú dón c 10cm Ly g = 10m/s2 ? 16 a) 100 0N b) 100 N c) 10N d) 1N Cõu ... ca nc bin l 10 kg/m v ỏp sut khớ quyn l 1,01 10 N/m2 Ly g = 10 m/s im A v B cú sõu tng ng l 80 mv 60 m chờnh lch ỏp sut gia hai im l : A 103 Pa B.2 104 Pa C 105 Pa D 106 Pa Cõu 10 p sut lũng ... a F1 = 10N, F2 = 10N, ( F , F ) =300 2 b F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F , F ) =900, ( F , F ) =300, ( F , F ) =2400 2 4 c F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F...
 • 48
 • 6,095
 • 10
Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... có: F=ma, mà vật chuyển động thẳng a=0 nên F=0 B31: B HD: Khi vật chuyển động nhanh dần chịu thêm tác dụng lực cản (nhỏ lực phát động) lực cản có tác dụng làm giảm gia tốc vật B32: B HD: Gọi l1, ... ban đầu vật (gọi mức quán tính) B5: B HD: Gia tốc vật là: Sau 2s tác dụng lực, qung đờng đợc vật là: B6: D HD: Xét theo phơng đứng vật có vận tốc ban đầu không gia tốc g, thời gian rơi ba vật B7: ... vuhoangbg@gmail.com P N B1: B HD: Khi vận tốc vật thay đổi gia tốc vật khác không Theo định luật II Niutơn ta có: nên F khác không B2: C HD: Số lực kế lực căng lò xo tác dụng lên vật Chọn HQC gắn với thang máy,...
 • 12
 • 701
 • 1
Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... lớn 10N F1 F2 hợp với góc 600 Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2 Hợp lực ba lực có độ lớn A 15N B 30N C 25N D 20N Câu 16 Các lực tác dụng lên vật gọi cân A hợp lực tất lực tác dụng lên vật ... nặng có khối lượng m Vật đứng yên cân Khi A vật chịu tác dụng trọng lực B vật chịu tác dụng trọng lực, lực ma sát lực căng dây C vật chịu tác dụng ba lực hợp lực chúng không D vật chịu tác dụng ... tác dụng lực vật chuyển động thẳng tròn B Lực nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng C Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động D Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động làm vật bị biến...
 • 6
 • 562
 • 1
Quá trình đẳng tích - Định luật SAC LO_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Quá trình đẳng tích - Định luật SAC LO_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... 6,02 .102 3 B 3,35 .102 2 C 3,48 .102 3 D 6,58 .102 3 Câu hỏi 9: Khi làm nóng lượng khí đẳng tích thì: A Áp suất khí không đổi B Số phân tử đơn vị thể tích không đổi C số phân tử khí đơn vị thể tích ... - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Giải Trạng thái 1: T1= 288K; p1; Trạng thái 2: T2 = 573; p2 = kp1 Vì trình đẳng tích, nên ta áp dụng định luật ... suất khí p0 = 105 Pa, có nhiệt độ 270C đến nhiệt độ van mở ra? A 3900C B 1170C C 35,10C D 3510C Câu hỏi 6: Một bình chứa N = 3,01 .102 3 phân tử khí Heli Khối lượng khí Heli chứa bình là: - ĐT: 01689.996.187...
 • 4
 • 1,297
 • 15
Áp suất thủy tính_Nguyên lý PASCAN_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Áp suất thủy tính_Nguyên PASCAN_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... b 9,9 .106 kPa c 9,9 .105 Pa d 9,9 .106 Pa a.9,9 .105 kPa 12 p suất khí mặt thoáng 105 Pa áp suất tónh lòng nước độ sâu 10m bao nhiêu? Biết khối lượng riêng nước 100 0kg/m3, lấy g = 10m/s2 A 50 .105 Pa; ... chứa lớn áp suất chất lỏng đáy bình lớn C p suất lòng chất lỏng phụ thuộc vào áp suất khí D Trong lòng chất lỏng, áp suất độ sâu 2h lớn gấp hai lần áp suất độ sâu h Chọn phát biểu áp suất lòng ... πR 3,9 .10 N/m Ví dụ : Tính áp áp lực lên phiến đá có diện tích 2m2 đáy hồ sâu 30m Cho khối lượng riêng nước 103 kg/m3 áp suất khí pa = 1,013 .105 N/m2 Lấy g = 9,8m/s2 Hướng dẫn : - Áp suất thủy...
 • 6
 • 422
 • 1
Động lượng_Định luật bảo toàn động lượng_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Động lượng_Định luật bảo toàn động lượng_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... Câu 10: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu tác dụng lực F = 102 N Động lượng chất điểm thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A.2 .10- 2 kgm/s B.3 .10- 1kgm/s C .10- 2kgm/s D.6 .102 kgm/s ... = chuyển động thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s, đến tông dính vào xe gắn máy đứng yên có khối lượng m2 = 100 kg Tính vận tốc xe Giải - Xem hệ hai xe hệ cô lập - Áp dụmg địmh luật bảo toàn động lượng ... hai mảnh đạn thời gian nổ, xem hệ kín nên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng -r Động lượng trước đạn nổ: u r u r p t = m.v = p -r Động lượng sau đạn nổ: u r r u u r r α p s = m1 v1 + m2 v...
 • 6
 • 365
 • 2
Quá trình đẳng áp - Định luật GAY-LUY - XAC_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Quá trình đẳng áp - Định luật GAY-LUY - XAC_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... 2p0 trải qua hai trình nào: p0 (1) (3) A Nung nóng đẳng tích nén đẳng nhiệt B Nung nóng đẳng tích dãn đẳng nhiệt T0 T C Nung nóng đẳng áp dãn đẳng nhiệt D Nung nóng đẳng áp nén đẳng nhiệt Câu hỏi ... A Đẳng áp B đẳng tích C đẳng nhiệt D Câu hỏi 5: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn trình đẳng áp hệ tọa y ( y; x) độ hệ tọa độ: A (p; T) B (p; V) x C (p; T) (p; V) D đồ thị biểu diễn trình đẳng áp ... từ trạng thái đến trạng thái trình: A Đẳng tích B đẳng áp (1) T - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com D đẳng trình C .đẳng nhiệt p Câu hỏi 8: Một lượng...
 • 4
 • 2,141
 • 17
Ôn tập kiểm tra chương 3_Tĩnh học vật rắn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Ôn tập kiểm tra chương 3_Tĩnh học vật rắn_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... Bài 23: Mức quán tính vật chuyển động quay quanh trục cố định không phụ thuộc vào: A Vật liệu làm nên vật B Tốc độ góc vật C Kích thớc vật D Khối lợng vật phân bố khối lợng vật trục quay Bài 24: ... cân trọng tâm điểm đặt tất lực B Trọng tâm vật rắn nằm trục đối xứng vật C Mỗi vật rắn có trọng tâm điểm không thuộc vật D Trọng tâm vật rắn đặt điểm vật Bài 14: Ngời làm xiếc dây thờng cầm gậy ... vào vật C Vật có dạng hình học đối xứng trọng tâm tâm đối xứng vật D Nếu lực tác dụng có phơng qua trọng tâm vật chuyển động tịnh tiến Bài 27: Một vật rắn chịu tác dụng lực F Chuyển động vật...
 • 8
 • 470
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng vật lí 10chuyên đề bồi dưỡng vật lý thcschuyen de boi duong vat ly 7chuyen de boi duong vat ly lop 7chuyên đề bồi dưỡng vật lý lớp 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 11các chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9tài liệu bồi dưỡng vật lý 10bồi dưỡng vật lý 10dụng cụ để đo độ ẩm của không khí làkhái niệm độ ẩm của không khíđộ ẩm của không khíbài 39 độ ẩm của không khíđịnh nghĩa độ ẩm của không khíMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ