0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

ĐỀ THI HSG HOÁ9- có đáp án

Đề thi HSG 12 có đáp án

Đề thi HSG 12 đáp án

... số: 12 )1()(++=nxxf= 121 2 12 44 12 33 12 22 12 1 12 0 12 ++++++++++++++nnnnnnnnxCxCxCxCxCC .Ta nxnxf2)1) (12( )('++===nnnnnnnxCnxCxCxCC 212 1234 12 23 12 2 12 1 12 )12( 432++++++++++++.Do ... nxnxf2)1) (12( )('++===nnnnnnnxCnxCxCxCC 212 1234 12 23 12 2 12 1 12 )12( 432++++++++++++.Do đó =+= 12) 2(' nf= 12 1224 12 33 12 22 12 1 12 2 )12( 2.42.32.2+++++++++−+−nnnnnnnCnCCCC Suy ra:20092 )12( 2.42.32.2 12 1224 12 33 12 22 12 1 12 =+++−+−++++++nnnnnnnCnCCCC ... =+++=+++20115113333yyxxyyxxCâu 3(2.0 điểm): Tìm số nguyên dơng n sao cho: 20092 )12( 2.42.32.2 12 1224 12 33 12 22 12 1 12 =++++++++++nnnnnnnCnCCCC .Câu 4(2.0 điểm): Tìm m để bất phơng...
 • 6
 • 977
 • 3
De thi HSG 6 co dap an

De thi HSG 6 co dap an

... ®0,5 ® Đề thi chọn HSG lớp 6 Năm học: 2007-2008Môn thi: ToánThời gian làm bài: 150 phút.( Đề này gồm 06 câu, 01 trang)Câu 1(2 điểm) Tính tổng:2450123521 201121 6 121++++++=SCâu ... +(34+35+3 6 +37) + +( 3…1 16 +3117 +3118+ 3119 )= (1 +3 + 32+33)+34(1 +3 + 32+33)+ +3…1 16 (1 +3 + 32+33) = 40 + 34.40 + +3…1 16 .40 = 40(1+34+ + 31 16 )Vậy 40M, ... MÃ ký hiệuĐ01T-08 -HSG6 Hớng Dẫn Chấm Đề thi chọn HSG lớp 6 Năm học: 2007-2008Môn thi: ToánCâu 1(2 điểm) Tính tổng:2450123521 201121 6 121++++++=S50.49149.481 4.313.212.11+++++=S501491...
 • 4
 • 1,131
 • 5
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

... PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄNTRƯỜNG THCS GIA THỊNHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN VẬT LÍThời gian làm bài: 150 phút.Bài I. 1. Trên ... ………………………………… Chữ ký: ………… VG ra đề Xác nhận của tổ CM TTXác nhận của BGH Phó HT ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN VẬT LÍCâu I.Câu Nội dung ĐiểmI/1. - Theo công...
 • 4
 • 849
 • 1
Bo de thi HSG Ly co dap an

Bo de thi HSG Ly co dap an

... điện . Hỏi thanh phía trên băng kép là thanh gì ?A. Thanh đồng . B . Thanh kẽm . C . Thanh đồng hoặc thanh kẽm . D . Không xác định . Hình 1Câu2, Nếu coi vật mốc là thuyền đang tự trôi ... của xích xe là: 640 NTrờng THCS Đề thi năm học 2006-2007 Yên Giang Môn: Vật lí 8 Thời gian: 90 phútCâu 1: (3đ)Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhanh, cảm thấy phía trớc có gió thổi ... 136000Phòng giáo dục Yên địnhTrờng Thcs yên thái đề thi học sinh giỏi huyệnMôn thi: Vật lý 8Thời gian làm bài:90 phút không tính thời gian chép đềGiáo viên ra đề: Phạm Văn HuấnCâu1;(2 điểm)Đặt...
 • 26
 • 774
 • 4
đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

... d. What tall2. - Would you like to go to the movies with us this Saturday evening? - ________.a. Yes, I do b. No, I wouldn’t c. Yes, I’d love to. d. Sorry. I can’t go.3. This is John. ________ ... (3)_____ in the possibility of long-distance speech through his work with (4)_____ deaf. He was twenty-eight and his assistant, Thomas Watson, was just twenty-one when they achieved their great ... the possibilities. Within four years of its invention, the US (9)_______ 60,000 telephones. In the next twenty year that figure increased to over 6 million. Today, ninety-three per cent of US...
 • 3
 • 3,710
 • 21
Đề thi HSG K6 có đáp án

Đề thi HSG K6 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề) Điểm bài thi bằng số:…………Điểm bài thi ... D. How often 12 When it becomes hot, people often feel ______A. hungry B. thirsty C. happy D. worried 13. ______ thirty – five students in my class.A. There is B. There are C. Is there D. ... there14 . I’m playing table tennis. _______ you like table tennis?A. Have B. Is C. Are D. Do -1-ĐỀ THI CHÍNH THỨC ...
 • 6
 • 1,603
 • 49
Đề thi HSG K7 có đáp án

Đề thi HSG K7 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề) Điểm bài thi bằng số:…………Điểm bài thi ... This is ………… new classmate.A. he B. she C. our D. them2) Her parents live …………Ha Noi.A. on B. at C. in D. in3) She doesn’t have ……… picture books.A. some B. many C. lot of D. an-1-ĐỀ THI ... beautiful3) A. Friday B. February C. July D. May4) A. chicken B. beef C. carrot D. port5) A. third B. twelve C. fourteen D. twenty6) A. nervous B. worried C. happy D. moment7) A. me B. him...
 • 6
 • 630
 • 1
Đề thi HSG K9 có đáp án

Đề thi HSG K9 đáp án

... 90' (không kể thời gian giao đề) Điểm bài thi bằng số:…………Điểm bài thi bằng chữ: Giám khảo 1:……………Giám khảo 2:……………Mã pháchHọc sinh làm bài trực tiếp trên đề nàyPART I: LANGUAGE FOCUSI. ... the roofs.It was such…………………………………………………………………………… 5. This winter is colder than the last winter.-3- TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - ... the teeth the right way. The best time for (3) (do) this is while the teeth(4) (grow). A lot of dentists, however, prefer not(5) (start) doing this before a child(6)………………(be) at least eight....
 • 5
 • 917
 • 5
Đề thi HSG huyện có đáp án

Đề thi HSG huyện đáp án

... Phòng GD Cam Lộ Đề Thi Học sinh giỏi Cấp Huyện Năm học 2006 - 2007 Môn : Vật lý - Lớp 9Thời gian 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm)Hai quả cầu sắt ... vuông góc nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. một màn chắn cố định khe MN và một điểm sáng S (nh hình vẽ). HÃy trình bày cách vẽ và vẽ một chùm sáng phát ra từ S sau hai lần phản xạ qua G1 ... vận tốcV1 = 30 km/h, xe thứ 2 khởi hành từ B với vận tốc V2 = 40 km/h (Cả hai xe đều chuyển động thẳng đều)1) Tính khoảng cách giữa hai xe sau 1giờ kể từ lúc xuất phát.2) Sau khi xuất phát...
 • 4
 • 430
 • 0
tong hop de thi HSG sinh co dap an

tong hop de thi HSG sinh co dap an

... động trong các tế bào con được tạo ra?H ẾT1 PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007-2008 MÔN SINH HỌC 9 Thời gian: Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: ... cặp D. n + 1 cặp 7 PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007-2008 MÔN SINH HỌC 9 Thời gian: Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1: ( 3 đ) Một đoạn mạch ... lại trong quá trình sinh sản v thà ể hiện ra tính di truyền sinh vật 10/ Ý nghĩa sinh học của định luật phân ly độc lập của Menden l :àA. Giúp giải thích tính đa dạng của sinh giới B. Nguồn...
 • 26
 • 944
 • 5
Các Đề thi HSG CaSio có Đáp án (Hay Nhất)

Các Đề thi HSG CaSio Đáp án (Hay Nhất)

... tính hiệu Thánh Gióng trị giá 5.000.000 đồng bằng cáchcho bạn tiền hàng tháng với phơng thức sau: Tháng đầu tiên bạn Bình đợc nhận 100.000 đồng, các tháng từ tháng thứ hai trở đi, mỗi tháng nhận ... THI , nếu n lẻ, nếu n chẵn TRệễỉNG THPT ẹIEN HAI BGHSG LễP 9 CASIO 4 Thi giải toán bằng máy tính casio ( Thời gian 120 phút không kể thời gian chép đề) ( Lu ý nhng câu không nói gì thêm thi ... hàm số Sin ta SinCcSinBbSinAa==!!!!!!!!! SinSinbSina==2 điểm11TAấNG RA THI TRệễỉNG THPT ẹIEN HAI BGHSG LễP 9 CASIO Bài thi giải toán nhanh bằng máy tính bỏ túi casio Năm học:...
 • 14
 • 1,524
 • 77
Tài liệu de thi hsg 9 co dap an

Tài liệu de thi hsg 9 co dap an

... + 333 33+2 = 2 .99 + ( 33+333+3333+ +333 33)= 198 + 31( 99 +99 9 +99 99+ +99 9 99 ) 198 + 31( 102 -1 +103 - 1+104 - 1+ +10100 – 1) = 198 33 +B = 2710102101 +165Câu 2: ... 751++ 97 1++ + 99 971+ = 21(35−+ 57−+ 79 −+ + 97 99 −) = 21( 399 −)2) B = 35 + 335 + 3335 + +    399 35 3333sè = =33 +2 +333+2 +3333+2+ + 333 33+2 = 2 .99 + ( ... Đề thi chọn học sinh giỏi khối 9 Câu I : Tính giá trị của biểu thức:A = 531++ 751++ 97 1++ + 99 971+B = 35 + 335 + 3335 + +  399 35 3333số Câu II :Phân...
 • 2
 • 524
 • 2
Gián án cac de thi hsg 9 co dap an.zip

Gián án cac de thi hsg 9 co dap an.zip

... Biết rằng số học sinh đi thi của trờng thứ nhất lớn hơn 2 lần số học sinh thi Văn của trờng thứ hai và số học sinh đi thi của trờng thứ hai lớn hơn 9 lần số học sinh thi Toán của trờng thứ nhất. ... 600; BC = 2a; AD = aTính AC, đờng cao AH của ABC và bán kính đờng tròn ngoại tiếp tứ giác ADEF.đề 38 *Bài 1: Xét biểu thức:P = 199 3 199 21 541431321++a) Rút gọn Pb) Giá trị ... +111411311211n 2) N= 75(2554442 199 2 199 3+++++) Câu VI : Chứng minh : a=b=c khi và chỉ khi abccba 3333=++Đề số 14Câu I : Rút gọn biểu thức A = 512 293 5B= 2432448++++xxxxCâu...
 • 46
 • 680
 • 0
ĐỀ THI HSG 2010 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HSG 2010 ĐÁP ÁN

... SỞ GD&ĐT BẮC GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP CƠ SỞNĂM HỌC: 2009 – 2010 Môn thi: Toán lớp 11Thời gian làm bài: 180 phútCâu 1: ( 3,5 điểm).1) Tính ... ABC góc C nhọn và 2 22tan 2bcCb c=−. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông tại A.Câu 2: ( 3 điểm).1) Một thầy giáo 15 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó 5 cuốn sách toán, ... BC’. Hãy xác định thi t diện của mp(P) với hình lăng trụ.Câu 5: ( 1 điểm)Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta luôn có: tan tan tan 32 2 2A B C+ + ≥. Hết Cán bộ coi thi không giải thích...
 • 3
 • 253
 • 0
ĐỀ THI HSG HOÁ9- có đáp án

ĐỀ THI HSG HOÁ9- đáp án

... Đại LộcĐỀ THI HSG 9 (Năm học 2013- 2014)MÔN : HOÁ HỌC (Thời gian làm bài 120 phút)Họ và tên GV ra đề: CÙ ĐÌNH CHÍNĐơn vị: Trường THCS Võ Thị SáuĐỀ : Câu 1(2đ): a) Tìm các chất kí hiệu ... hỗn hợp số mol của nó chỉ bằng 75% số mol của nhôm.HẾTCho biết : Fe=56;S=32;Al=27;Cl=35,5ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMCâu Nội dung cần đạt Điểm1/a Xác định đúng B là hỗn hợp MgO,CuO và viết ... thì thu được bao nhiêu gam chất rắn .Câu 5(2đ): Hoà tan 1 lượng hỗn hợp gồm Al và 1 kim loại R hoá trị II bằng 2 lít dd HCl 0,5M thấy thoát ra 10,08 dm3 khí H2 (đktc) . Dung dịch sau...
 • 4
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử 2010 có đáp ánđề thi hóa học có đáp ánđề thi toán a2 có đáp ánđề thi toeic 2011 có đáp ánđề thi triết học có đáp ánđề thi vật lý có đáp án chi tiếtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP