0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Đại cương >

bài tập xác suất thống kê có lời giải

Bài tập xác xuất thống kê có lời giải​

Bài tập xác xuất thống lời giải​

... ng i cùng làm bài thi. Xác su t làm đ c bài c a sinh viên A là 0,8;ườ ấ ượ ủ c a sinh viên B là 0,7; c a sinh viên C là 0,6. Xác su t đ 2 sinh viên làm đ củ ủ ấ ể ượ bài. Bài làm:G i A, ... 984.20 28=. Bài 7:M t trò ch i xác su t th ng m i ván là 1/50. N u m tng i ch i 50 ván thìộ ơ ấ ắ ỗ ế ộ ườ ơ xác su t đ ng i này tháng ít nh t m t ván. ấ ể ườ ấ ộ Bài gi iả Xác su t th ng ... bài. Bài làm:G i A, B, C l n l t là xác su t làm đ c bài c a 3 sinh viên A, B, C.ọ ầ ượ ấ ượ ủ D là xác su t 2 sinh viên làm đ c bài. ấ ượ A=0,8; B=0,7; C=0,6.Ta có: )CB(AC)B(AC)BA(D ∩∩∪∩∩∪∩∩=)(P)(P)(P)(PCBACBACBAD...
 • 22
 • 3,822
 • 14
Một số bài tập xác suất thống kê (có lời giải)

Một số bài tập xác suất thống (có lời giải)

... quần đúng số là 0,8. Xác suất xếp áo đúng số là 0,7. Mỗi kiện gọi là được chấp nhận nếu số quần xếp đúng số số áo xếp đúng số là bằng nhau. a. Kiểm tra 100 kiện. Tìm xác suất có 40 kiện được ... phối chuẩn Page 1 BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ĐỀ SỐ 1 22( 250 ; 25 )N mm mmà= =. ... tra ít nhất bao nhiêu kiện để xác suất có ít nhất một kiện được chấp nhận không dưới 90%? 2. X( %) và Y(2/kg mm) là 2 chỉ tiêu của một sản phẩm. Kiểm tra một số sản phẩm ta có: X Y 0-5...
 • 32
 • 16,378
 • 305
tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giải

tổng hợp bài tập xác suất thống lời giải

... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn ... e) Gỉa sử 2 khẩu trúng. Khi đó biến cố B đã xảy ra. Do đó xác suất để khẩu thứ 2 trúng trong trường hợp này chính là xác suất điều kiện P(A2/B). Theo công thức Nhân xác suất ta coù:...
 • 39
 • 6,956
 • 27
Bài tập xác suất thống kê có lời giải

Bài tập xác suất thống lời giải

... ban đầu tư thì lãi suất cao hơn 20% xác suất 0,1587, và lãi suất cao hơn 25% xác suất là 0,0228. Vậy khả năng đầu tư màkhông bị thua lỗ là bao nhiêu? Giải Gọi X là lãi suất đầu tư vào d ... + = = Bài 6: Một gia đình 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất: a) Không con trai.b) 5 con trai và 5 con gái.c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi ... 10 55= = = = Bài 5: Một sọt Cam 10 trái trong đó 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c) Tính xác suất lấy được...
 • 10
 • 16,699
 • 153
Một số bài tập xác suất thống kê có lời giải

Một số bài tập xác suất thống lời giải

... Tính xác suất để trong 2 sản phẩm chọn ra sau cùng đúng 1 sản phẩm loại A. Lời giải Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ ... xác suất ta tính được: P(A1) = 0,2320 ; P(A2) = 0,5135 ; P(A3) = 0,2208 . Suy ra xác suất cần tìm là P(C) = 0,5687. Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất ... suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bị diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bị diệt. Tính xác suất 10 viên trúng. Lời giải Tóm tắt: - Số viên bắn ra: 10 viên. - Xác suất trúng của mỗi viên:...
 • 13
 • 5,692
 • 8
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 2

bài tập xác xuất thống lời giải 2

...  1cos x khi x , 2 2 2 f x0 khi x , 2 2. Vectơ ngẫu nhiên. Bài 6. a) Y X 0 1 2 3 4 0 0.04 0. 12 0.16 0.06 0. 02 1 0.03 0.09 0. 12 0.045 0.015 2 0. 02 0.06 0.08 0.03 0.01 3 ... (iii) 0 .2 . Bài 4. a) =1a 2 , ( )+ π π− ≤ ≤π= < −π>si n x 1khi x 2 2 2 F x 0 khi x 2 1 khi x 2 . b) 0.1465. Bài 5. a) =1a 2 , =1b 2 . b) ... Bài 8. Các đại lượng ngẫu nhiên X và Y bảng phân phối xác suất đồng thời như sau Y X 1 2 3 1 0, 12 0,15 0,03 2 0 ,28 0,35 0,07 X 0 1 2 3 PX 0. 125 0.375 0.375 0. 125 Y 0 1 2...
 • 7
 • 1,944
 • 21
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 4

bài tập xác xuất thống lời giải 4

... Bài 20 4 người với 4 độ tuổi làm thành một tập dữ liệu tổng thể về đặc điểm Tuổi quy mô tổng thể N = 4 như sau{18, 20, 22, 24 } a. chứng tỏ là phân phối của các trị trung bình mẫu ... a. Tìm xác suất để số hạt trong bao thấp hơn 310 hạt ? b. Tìm xác suất để bao hạt điều được chọn số hạt nằm trong khoảng từ 345 đến 365 ? c. Xác suất để bao hạt điều được chọn số hạt ... Tìm xác suất để chọn được một hộ năng suất lúa nằm trong khoảng 4, 2 đến 4, 8 tấn/ha. c. kích cỡ tổng thể = 10000 d. kích cỡ tổng thể = 1000 Nguồn Tài liệu tham khảo : BT Xác suất thống kê...
 • 9
 • 8,248
 • 53
bài tập xác xuất thống kê có lời giải 1

bài tập xác xuất thống lời giải 1

... trường học được lập bảng như sau Chiều cao (cm) Số trẻ 10 0 -11 0 20 11 0 -12 0 48 12 0 -13 0 10 0 13 0 -14 0 17 0 14 0 -15 0 98 15 0 -16 0 44 16 0 -17 0 20 500 Nhận xét được gì về quy luật phân bố của ... Bài 3 số liệu về tuổi thọ (giờ) của 1 mẫu ngẫu nhiên gồm 30 bóng đèn được sản xuất trong 1 ca làm việc tại 1 phân xưởng như sau: 800 820 810 815 800 820 830 830 825 820 830 835 820 815 ... dáng phân phối của hai tập dữ liệu tuổi này 5 ĐS : a. 4/9 b. 4/9 Bài 19 Bộ bài 52 lá, trong đó 4 lá Át. Lấy ngẫu nhiên 3 lá. Tính xác suất có: a) 1 lá Át b) 2 lá Át...
 • 9
 • 5,167
 • 42
Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống lời giải chi tiết

... Định lý cộng xác suất. 3 2. Định lý nhân xác suất. 3 3. Công thức Becnuni. 4 4. Công thức xác suất đầy đủ. 4 5. Công thức Bayes. 4 B. Bài tập. 4 1. Phần 1.1 Các công thức xác suất 4 2. 1.2.Công ... 1.2.Công thức xác suất đầy đủ. công thức Bayes 12 3. 1.3 Công thức Becnulli. 20 A. Lý thuyết căn bản. Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên. 22 1. Bảng phân phối xác suất. 22 2. Hàm phân phối xác suất. ... . B. Bài tập. 1. Phần 1.1 Các công thức xác suất Bài 1:  a) ...
 • 31
 • 5,894
 • 2
Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết

Bài tập xác suất thống lời giải chi tiết

... Tính xácsuất để ít nhất 1 linh kiện B bị hỏng. b) Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. c) Giả sử trong máy đã 1 linh kiện hỏng. Tính xác suất để máy tính ngưng hoạt động. Lời giải ... purchase at www.fineprint.com 1 BÀI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ (GV: Trần Ngọc Hội – 2009) CHƯƠNG 2 ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát được chở từ Sài Gòn ... nhiều sản phẩm). Tính xác suất để a) đúng 70 sản phẩm loại A. b) không quá 60 sản phẩm loại A. c) ít nhất 65 sản phẩm loại A. Lời giải Trước hết ta tìm xác suất để một sản phẩm...
 • 13
 • 9,203
 • 20
Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết năm 2015

Bài tập xác suất thống lời giải chi tiết năm 2015

... Becnulli. Bài 1 BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẦY ĐỦ NHẤTPhần 1.1 Các công thức xác suất Bài 1:Gọi Ai là biến cố chọn được học sinh thứ i ( i= 1 4 )a) Xác suất sao cho 4 em được chọn ít nhất ... P(A)= = 0.922 Bài 9: Không đề bài trong tờ bài tập. Bài 10 : a, Do chỉ 3 lớp nên xs trong 4 em luôn 2 em cùng lớp.Vậy xác suất 4 em được chọn không cùng lớp là bằng 0.b, 2 t/h: ... sắcE2 : nhóm 7 thí sinh khả năng đạt giải suất sắcE3 ; nhóm 4 thí sinh khả năng đạt giải suất sắcE4 ; nhóm 2 thí sinh khả năng đạt giải suất sắcTheo bài ra ta có; P(E1) = ; P(E2)...
 • 23
 • 4,303
 • 3
bài tập xác suất thống kê có lời giải

bài tập xác suất thống lời giải

... BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ Bài 1: 30 đề thi trong đó 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề ... 10 55= = = = Bài 5: Một sọt Cam 10 trái trong đó 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a) Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b) Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c) Tính xác suất lấy được ... + = = Bài 6: Một gia đình 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất: a) Không con trai.b) 5 con trai và 5 con gái.c) Số trai từ 5 đến 7. Giải Gọi...
 • 10
 • 3,446
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập xác suất thống kê có lời giải pdfdownload bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải fullbài tập xác suất thống kê có lời giải huisách bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải uehbài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải violetbài tập xác suất thống kê có lời giải đầy đủbài tập xác suất thống kê có lời giải 11bài tập xác suất thống kê có lời giải chương 1bài tập xác suất thống kê có lời giải chươngcác bài tập xác suất thống kê có lời giảibài tập xác suất thống kê có lời giải chương 2tổng hợp bài tập xác suất thống kê có lời giảiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP