0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

... 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10: Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau :Cương lĩnh tháng 2Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv hàng ... gc công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa ch Luận cương tháng 10 ánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ được...
 • 8
 • 90,265
 • 1,202
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

... 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10: Giống nhau: o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS pháp o Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhân Khác nhau: Cương lĩnh tháng 2 Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CM Nhiệm vụ: nv độc lập là nv ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQ Nhiệm vụ dân tộc dân chủ...
 • 8
 • 2,190
 • 9
Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam và tục ngữ Lào

Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam tục ngữ Lào

... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂNNGUYỄN VĂN THÔNG SO SÁNH TỤC NGỮ VIỆT VÀ TỤC NGỮ LÀOLUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌCHÀ NỘI - 20 09năm 20 00, 62 trang, gồm bốn phần, riêng phần tục ngữ Lào mới chỉ được dịch đối ... quan niệm lối sống của thời đại mới sẽ có nhiều điều khác trước. 2. 2. Giải thích sự giống nhau khác nhau 2. 2.1. Sự giống nhau 106 Sự giống nhau về nội dung giữa tục ngữ Việt tục ngữ ... hiểu, so sánh một số khía cạnh của tục ngữ hai nước mà còn đối sánh nghĩa trong quan hệ đối ứng của chúng. Luận văn thạc sĩ: Tìm hiểu tục ngữ Việt xú pha xít Lào về Văn hoá ứng xử [2] các...
 • 222
 • 2,949
 • 11
SO SÁNH CÔNG TY cổ PHẦN và CÔNG TYO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TNHH 2 THÀNH VIÊN

SO SÁNH CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG TYO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TNHH 2 THÀNH VIÊN

... SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊNA.Khái niệm- Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ... phần mà họ sở hữu.- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách về các khoản ... góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình.B .So sánh GIỐNG NHAU- Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.- Đều chịu sự điều chỉnh...
 • 2
 • 4,004
 • 68
SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

... SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊNA.Khái niệm- Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ... cổ phần mà họ sở hữu.- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách về các khoản ... góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình.B .So sánh GIỐNG NHAU- Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.- Đều chịu sự điều chỉnh...
 • 2
 • 20,881
 • 258
LUẬN VĂN: Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. Và một số giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta pptx

LUẬN VĂN: Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. một số giải pháp nhằm đổi mới tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta pptx

... Hoàn thiện đổi mới quản lý nhà nước về tiền tệ - tín dụng Ngân hàng. 20 4 - Tiếp tục kiềm chế lạm phát 20 5 - Tăng cường phối hợp các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô 20 Kết luận 22 ... sách tiền tệ chủ yếu nhằm vào đầu tư tư nhân, hướng nền kinh tế vào mức sản lượng việc làm mong muốn. Chính sách tiền tệ có 2 công cụ chủ yếu là lượng cung tiền lãi xuất chính sách tiền ... diều chỉ thu nhậpvà chi tiêu của chính phủ để hưởng nền kinh tế vào một nước sản lượng việc làm mong muốn. Chính sách tài khoá có 2 công cụ chủ yếu là chi tiêu của Chính phủ thuế. Chi tiêu...
 • 25
 • 729
 • 1
TIỂU LUẬN: So sánh giáo đại học Pháp và Việt Nam.Hướng phát triển giáo dục Việt Nam ppt

TIỂU LUẬN: So sánh giáo đại học Pháp Việt Nam.Hướng phát triển giáo dục Việt Nam ppt

... dục quốc tế - Một vài tư liệu so sánh, Nxb. ðại học Quốc gia, Tp.HCM ,20 06, tr.161. Tiểu luận: Giáo dục so sánh 21 “tinh hoa” mà ñã trở thành một nền giáo dục phổ thông “ñại trà”, phải ... chuyên biệt, ñạt tỷ lệ 50% vào năm 20 05 70% vào năm 20 10. Quy mô phát triển của nền giáo dục Việt Nam ñến năm 20 10 1 Chỉ số 20 00 20 05 20 10 Tỉ lệ biết chữ trong dân cư (%) 94 96 97 ... dục thế giới ñi vào thế kỷ XXI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 20 02. 5. PGS.TS Phạm Lan Hương, Giáo dục quốc tế - Một vài tư liệu so sánh, Nxb. ðại học Quốc gia, Tp.HCM ,20 06. 6. GS Hoàng...
 • 29
 • 1,306
 • 9
So sánh giữa marketing truyền thống và marketing hiện đại.

So sánh giữa marketing truyền thống marketing hiện đại.

... lòng đáp ứng nhu cầu của khách. Vì vậy Marketing hiện đại có vai trò là:1. Xác định nhu cầu của khách hàng, thiết lập lãnh đạo tiến trình đổi mới .2. Phối hợp với các hoạt động nghiên cứu ... phối hàng hóa bán hàng để tiêu thụ những nhu cầu đó . Trong Mar hiện đại tiêu thụ sản xuất , phân phối trao đổi đc nghiên cứu trong thể thống nhất.+ Nghiên cứu tất cả các lĩnh vực kinh ... có sự khác nhau như vậy nhưng Mar hiện đại Mar truyền thống vẫn có sự giống nhau gắn bó nhất định :Từ những đặc trưng của Mar hiện đại có thể kết luận là những điều kiện kinh tế xã hội sau...
 • 4
 • 21,185
 • 147
So sánh động cơ đốt trong và động cơ đốt ngoài

So sánh động cơ đốt trong động cơ đốt ngoài

... cơ đốt ngoài là động cơ được cấp nhiệt năng từ bên ngoài sử dụng lại nhiệt năng đó để biến thành công cơ học sau đây ta cùng so sánh 2 loại động cơ này ... So sánh động cơ đốt trong động cơ đốt ngoài Động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt tạo ra công cơ học...
 • 2
 • 11,418
 • 68

Xem thêm

Từ khóa: so sánh cương lĩnh tháng 2 1930 và luận cương tháng 10 1930so sánh giữa cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10so sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị và luận cương tháng 10so sánh cương lĩnh tháng 2 và tháng 10so sanh cuong linh chinh tri thang 2 va thang 10so sanh cuong linh chinh tri va luan cuong chinh tri thang 10so sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930so sánh cương lĩnh và luận cương 1930so sánh cương lĩnh 1 và 2so sánh cương lĩnh và luận cươngso sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trịso sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trịso sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị 1930so sánh giữa cương lĩnh chính trị và luận cương chính trịchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP