0
 1. Trang chủ >
 2. Trung học cơ sở - phổ thông >
 3. Lớp 12 >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hình 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hình 8

... Bộ môn Toán - Cấp THCS”. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hình Học 8 “ là tập tài liệu trong bộ tài liệu nói trãn.Để có thể sử dụng bồi dưỡng ở cấp trường, tài liệu không chia thành các ... chuyên môn Phòng GD&ĐT Quế Sơn trên cơ sở tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn, biên soạn bộ tài liệu Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi - Bộ môn ... giáo giảng dạy bộ môn Toán cấp THCS trong toàn huyện !Nhằm giúp qúy Thầy giáo, cô giáo có một tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu bộ môn toán của cấp Trung học cơ sở phù hợp,...
 • 35
 • 1,533
 • 43
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 + 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 + 5

... hỏi 40 7.2- Câu kể 41 7.3- Câu khiến 44 7 .4- Câu cảm 44 8) Phân loại câu theo cấu tạo 45 9) Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 48 10) Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 51 11) Dấu câu 52 9 ... theo nhau, lững thững, thấp thoáng, bụi mưa, trắng xoá. 49 TƯ LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  1 I/Cấu tạo từ: (Tuần 3 - lớp4 )1.Ghi nhớ :*Cấu tạo từ: Từ phức Từ láy (Từ tượng thanh, ... V.D: cánh én ( chỉ con chim én ) 40 21 PHẦN I: MỘT SỐ BÀI VĂN HAY HỌC SINH CẢM THỤ17 12) Liên kết câu 54 Phần III: Tập làm văn:1) Bài tập về phép viết câu 55 2) Bài tập về phép viết đoạn...
 • 622
 • 6,172
 • 9
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa pptx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa pptx

... lià ệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Thay a = 0,025 vào (III) > MR = 24. Vậy R là MgThay vào (I) > MX = 80. Vậy X là Br.CTHH của hợp chất: MgBr2Đáp số:a/ Công thức hoá học của ... mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2.64 wWw.VipLam.NetT i lià ệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa Chuyên đề 1: Viết phương trình hoá học I/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự ... 2,24 lit H2(đktc). Tìm kim loại trên.Đáp số: Fe39 wWw.VipLam.NetT i lià ệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa x + y = 0,06xMA + yMB = 1,68Giải hệ phương trình ta được: MA = 40 và...
 • 143
 • 1,143
 • 5
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn 6,7,8,9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn 6,7,8,9

... giỏi Ngữ văn lớp 6. 2. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7. 3. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8. 4. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9. Môn Văn môn học của ... khiếu Văn cần đợc rèn luyện toàn diện về kiếnthức, về kĩ năng mới trở thành học sinh giỏi Văn đợc. Vì vậy trong tài liệu này chúngtôi trình bày thành 4 chuyên đề: 1. Đề cơng bồi dỡng học sinh giỏi ... cơng Bồi dỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8 ,9. Trân trọng gửi tớicác thầy các cô. Môn Ngữ văn có nhiều phân môn, kiến thức rộng, kĩ năng ngày một cao theotừng khối lớp. Một học sinh...
 • 129
 • 3,577
 • 17
Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi Môn Hóa pptx

Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi Môn Hóa pptx

... 11: Có 1 oxit sắt chưa biết. - Hoà tan m gam oxit cần 150 ml HCl 3M. Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh giỏi Môn Hóa ( lý thuyết và trắc nghiệm) - 0,2Sn mol và 0,35Mgn mol Câu ... CuSO4 ở 100C là 17,4g. ĐS: 4 2CuSO .5H O 30,7( )m g DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC BÀI TẬP Câu 1: Khi hoà tan 21g một kim loại hoá trị II trong dung dịch H2SO4 loãng...
 • 10
 • 2,272
 • 10
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

... Hà Nội Pháp 2 - 9 - 194 5 28/7 - 199 52 Lào Viêng Chăn Pháp 12 - 10 - 194 5 7 - 199 73 Cam-pu-chia Phnôm Pênh Pháp 7 - 1 - 197 9 4 - 199 94 Thái Lan Băng Cốc 192 7 8 - 8 - 196 75 Mi-an-ma ... THỨC MỞ RỘNG - NÂNG CAO So sỏnh phong trào cỏch mạng 193 - 193 1 với phong trào 193 6- 193 9 ở cỏc mặt sau:Nội dung so sỏnh 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9Kẻ thự - Đế quốc, phong kiến - Phản động Pháp và tay ... - 194 8 7 - 199 76 Ma-lai-xi-a Cua-la Lăm-pơ Anh 8 - 195 7 8 - 8 - 196 77 In-đô-nê-xi-aGia-các-ta Hà Lan 17 - 8 - 194 5 8 - 8 - 196 78 Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 196 3 8 - 8 - 196 7 9 Bru-nây...
 • 47
 • 2,491
 • 11
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

... ý ngha v tác ng ca cuc cỏch mng khoa học - kĩ thuật:* TÝch Cực: 16 TRƯỜNG THCS Trường Long Hịa Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9 1 PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚIChủ đề 1: Liên Xô và các ... 28/7/ 199 5, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.Tháng 9/ 199 7, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN.Tháng 4/ 199 9, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của tổ chức này.Lần đầu tiên trong lịch ... cải cách - mở cửa của Trung Quốc:* Bối cảnh lịch sử: Từ năm 195 9 - 197 8, đất nước Trung Quốc lâm vào thời kì biến động toàn diện. Chính điều này đòi hỏi Đảng và Nhà nước Trung Quốc phải đổi mới...
 • 47
 • 31,633
 • 158
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học

... dịch. Hoá chất Thuốc thử Hiện tƣợng Phƣơng trình minh hoạ - Axit - Bazơ kiềm Quỳ tím - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh Gốc nitrat Cu Tạo khí không màu, để ngoài không khí hoá nâu ... nguyên chất. Câu 4: Trình bày phƣơng pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 và CuO. Câu 5: Trình bày phƣơng pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn ... kim loại hoá trị II và 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M. a) Cô cạn dung dịch thu đƣợc bao nhiêu gam muối khô. b) Tính 2HV thoát ra ở đktc. c) Nêu biết kim loại hoá trị...
 • 23
 • 2,232
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 docx

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa học Huyện tân biênPhần ii : hóa hữu cơNăm học : 20 09 -2010 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 Vịng tỉnh Muối`Bazơ ... 3 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ4. Khái quát về oxita. Phân loại oxitOXIT ( nguyên tố + oxi )OXIT TẠO MUỐI OXIT KHÔNG TẠO MUỐI • 4 họ của hidrocacbon đều cháy sinh ... } O2 xCO2 + (y/2) H2O Trang 2 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học hóa vô cơ 1. Thang đo độ PHAxit Trung tính Kiềm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ĐỘ AXIT TĂNG DẦN ĐỘ...
 • 8
 • 921
 • 7
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá lớp 9

... b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% và %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml và m = 29, 68gBài 9: Hoà tan hoàn toàn 0,5g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được ... a và b.Câu 9: Hoà tan 199 ,6g CuSO4.5H2O. Xác định CuSO4 sạch hay có lẫn tạp chất. Biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4.Câu 10: Hỗn hợp M gồm oxit của một kim loại hoá trị II ... kim loại hoá trị II và 1 kim loại hoá trị III cần dùng hết 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khô.b) Tính 2HV thoát ra ở đktc.c) Nêu biết kim loại hoá trị III...
 • 23
 • 838
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ppt

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học ppt

... hết.b) Tính thể tích hiđro sinh ra.Câu 4: Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Mg và Zn. B là dung dịch H2SO4 có nồng độ mol là x mol/l.- Trường hợp 1: Cho 24,3g (A) vào 2 lít (B) sinh ra 8,96 lít khí H2.- ... nguyên chất.Câu 4: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng oxit từ hỗn hợp : SiO2, Al2O3, Fe2O3 và CuO.Câu 5: Trình bày phương pháp hoá học để lấy từng kim loại Cu và Fe từ hỗn hợp ... bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ravào bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hoà tan hết vào dung dịchHCl dư thì thu được...
 • 27
 • 408
 • 0
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 cực hay

... có: 69 4 - 8  4 8 64 - 8  3 10 - C%  10 C% C% - 3%  500: 300: 3 10 - 8  10 8 8 - 3  m1 m2 www.doimoigiaoduc.com Tính chất hoá học của kim loại ... => 86 ,1727,0.5,2.5,23 fMFeCL Vậy, khối lợng FeCl3 là 1 ,86 g www.doimoigiaoduc.com Một số phơng pháp giải toán hoá học thông dụng. 1. Phơng pháp số học Giải các phép tính Hoá học ... mct CuSO4(có trong dd CuSO4 8% ) là 100 8) .560( x = 252).560( x(g) Ta có phơng trình: 252).560( x + 2516x = 89 ,6 Giải phơng trình đợc: x = 80 . www.doimoigiaoduc.com (Với...
 • 199
 • 3,822
 • 5
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 tham khảo

... 1. a) Na ; b) %Na2CO3 = 72,75% , %NaHCO3= 19, 22% vaø %NaCl = 8,03% 2. V = 297 ,4ml vaø m = 29, 68gBài Tập hóa học 9 Trang: 24cháy 0, 896 lít hỗn hợp khí X trong O2 dư, sau khi làm lạnh ... khí sinh ra vào bình đựng Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hoà tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc).Bài Tập hóa học 9 ... tính theo chất tham gia:(A) ( 100%H%(A)Lượng chất tham gia lýthuyết tính qua phản ứng)Lượng chất tham gia thực teỏì= Lửụùng chaỏt tham gia thửùc teỏ = 100%%Lửụùng chaỏt tham gia lyựthuyeỏt...
 • 28
 • 566
 • 0
Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa

Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa

... Viết công thức hóa học lập thể của K chỉ rõ hóa học lập thể của nó. Mỗi hợp chất L1 và L2 có tính quang hoạt không? Viết công thức hóa học lập thể của L1 và L2 chỉ rõ hóa học lập thể.♣ ... C2H3COOH (72) và C3H5COOH (86) Học sinh có khả năng quan sát, nhận thức các hiện tượng tự nhiên dẫn đến niềm say mê Hóa học nhưng khả năng tư duy Toán học chưa tốtVí dụ: Hãy xác định khoảng ... Ka2(E) do độ phân cực liên kết O-H giảm bởi độ bền của anion 1−. 15XÂY DỰNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MỘT SỐ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BÀI TẬP− Từ cơ bản đến phát triển tư duy.− Từ đặc...
 • 31
 • 787
 • 6
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 hay

... Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 kế hoạch bồi dưỡng hsg môn: Hoá Học 9 Stt Tên chuyên đề Số tiếtI Rèn luyện kĩ năng viết CTHH, PTHH và các phương pháp giải toán hoá học ... 1: Viết phương trình hoá học 1 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 I/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự thay đổi số oxi hoá. 1/ Phản ứng hoá hợp.- Đặc điểm ... giải toán hoá học. a/ Nguyên tắc áp dụng:Trong mọi quá trình biến đổi hoá học: Số mol mỗi nguyên tố trong các chất được bảo toàn.20 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học lớp 9 b/ Ví dụ:...
 • 137
 • 5,126
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa họctài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa thcstai lieu boi duong hoc sinh gioi mon hoa lop 8tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon hoa hoc 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin họctài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thcstài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán thcstài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ