0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Ngoại ngữ >

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý, tải đề thi đại học môn Vật Lý

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý, tải đề thi đại học môn Vật Lý

... TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 - TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN ... 13 8, 91 u; ca 0n 1 = 1, 0063 u; 1u = 1, 66 .10 -27; c = 2,9979 .10 8 m/s; hng s Avogadro: NA = 6,02 .10 23 mol. A: 1, 8 .10 11 kJ B: 0,9 .10 11 kJ C: 1, 7 .10 10 kJ D: 1, 1 .10 9KJ Cõu 31: Thc hin giao ... dung C phi nm trong gii hn. A: 9 .10 10 F C 16 .10 8 F B: 9 .10 10 F C 8 .10 8 F C: 4,5 .10 12 F C 8 .10 10 F D: 4,5 .10 10 F C 8 .10 8 F Cõu 15 : Chn phỏt biu Sai khi núi v s...
 • 58
 • 1,433
 • 5
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý (giáo dục hồng phúc)

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý (giáo dục hồng phúc)

... khí O2 biết nguyên tử lượng O là 15 ,99 A: 18 8 .10 19 B: 18 8 .10 20 C: 18 ,8 .10 18 D: 18 8 .10 24 TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO ... phát. TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 - TẬP 2 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN ... đạt tới điện thế cực đại là 5,77V . Tính ? A:0 ,12 11 μm B: 1, 1 211 μm C: 2 ,12 11 μm D: 3 ,12 11 μm Câu 41: Một quang electron vừa bứt ra khỏi tấm kim loại cho bay vào từ trường đều theo phương...
 • 122
 • 1,427
 • 6
Tài liệu Tuyển tập 150 đề thi thử đại học môn Toán pdf

Tài liệu Tuyển tập 150 đề thi thử đại học môn Toán pdf

... ∫+++−205cos3sin41sin3cos4πdxxxxx 2) Tính tổng: P = 5 10 54 10 43 10 32 10 21 10 1 1033333 CCCCCC −+−+− 10 10 10 9 10 98 10 87 10 76 10 633333 CCCCC +−+−+ CÂU5: (2 điểm) 1) Trong không ... thị của hàm số (1) khi m = 1. 3) Tìm a để phương trình sau có nghiệm: () 012 32922 11 11 =+++−−+−+aatt CÂU3: (1, 5 điểm) 1) Giải phương trình: xxgxxx2sin8 1 2cot2 1 2sin5cossin44−=+ ... CC⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛++⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+−−−−−−−−−−−3 1 32 1 13 1 2 1 12 1 032 1 22222222 BiÕt r»ng trong khai triÓn ®ã 13 5nnCC = vμ sè h¹ng thø t− b»ng 20n, t×m n vμ x ĐỀ SỐ 2 CÂU1: (2 điểm) Câu Cho hàm số:...
 • 134
 • 2,095
 • 17
tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý

tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý

... TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 - TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN ... 1, 66043 .10 -27kg; c = 2,9979 .10 8 m/s; 1J = 6,2 418 .10 18 eV. A: 5B 11: 74,5MeV;92U238 :18 05MeV B: 5B 11: 76,2MeV;92U238 :18 02MeV C: 5B 11: 77,4MeV;92U238 :18 00MeV D: 5B 11: 78,2MeV;92U238 :17 98MeV Câu 23: Một ... dung C phi nm trong gii hn. A: 9 .10 10 F C 16 .10 8 F B: 9 .10 10 F C 8 .10 8 F C: 4,5 .10 12 F C 8 .10 10 F D: 4,5 .10 10 F C 8 .10 8 F Cõu 15 : Chn phỏt biu Sai khi núi v s...
 • 58
 • 897
 • 27
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 3 - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH docx

TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 3 - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH docx

... thế cực đại là 5,77V . Tính ? A:0 ,12 11 μm B: 1, 1 211 μm C: 2 ,12 11 μm D: 3 ,12 11 μm Câu 17 : Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ 1 ... ro = 0,53 Ao, hng s tnh in k = 9 .10 9 Nm2/C2; e = 1, 6 .10 -19 C v m = 9 ,1. 10- 31 kg. A: 1, 1 .10 6 m/s. B: 4 ,1. 105 m/s. C: 1, 7 .10 6 m/s. D: 7,3 .10 5 m/s. Cõu 27: Catốt của một ... ĐỘNG 0 916 6. 012 48 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2 013 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 01 ...
 • 70
 • 1,184
 • 10
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Lý năm 2013 ppt

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Lý năm 2013 ppt

... khí O2 biết nguyên tử lượng O là 15 ,99 A: 18 8 .10 19 B: 18 8 .10 20 C: 18 ,8 .10 18 D: 18 8 .10 24 TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN VẬT LÝ 2 013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO ... mạch. TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 - TẬP 2 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2 013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN ... đạt tới điện thế cực đại là 5,77V . Tính ? A:0 ,12 11 μm B: 1, 1 211 μm C: 2 ,12 11 μm D: 3 ,12 11 μm Câu 41: Một quang electron vừa bứt ra khỏi tấm kim loại cho bay vào từ trường đều theo phương...
 • 122
 • 781
 • 4
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

... giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật l đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật lý CHNG I: NG LC HC VT RN 1. To ... vật bằng A. 222 1 2 1 22222 1 vvxvxvA−+=.B. 222 1 2 1 22222 1 vvxvxvA−−=.C. 222 1 2 1 22222 1 vvxvxvA+−=.D. 222 1 2 1 22222 1 vvxvxvA++=. ... tần số sóng. Tuyển tập các đề thi thử ĐH năm 2 012 Môn Vật lý ThS Nguyễn Xuân Ca, ĐH Khoa Học – ĐH Thái Nguyên (0985.33.88.55) 21 12. Đoạn mạch RLC có L thay đổi: * Khi 2 1 LCω= thì...
 • 128
 • 988
 • 2
Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

... TR LI, P S 1. B 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D7. A 8. D 9. B 10 . D 11 . A 12 D 13 . D 14 . D 15 . A 16 C 17 . C 18 . C 19 . C 20. A 21. C 22. D 23. C24. B 25. D 26. D 27. C 28. C 29. C30. B 31. C 32. B ...  1 1  1 1   + + ++< < B.      1  1 1  1   + + ++< <C.      1 1  1  1   + + ++< < D.      1  1  ... 9,868 .10 -2MC.0 ,1 M v 1, 32 .10 -3M D.Kt qu khc39.Trong dung dch CH3COOH 0, 01 M cỳ [+H]= 4 ,11 .10 -4M. in li ca CH3COOH nng ú bng bao nhiờu?A.2% B.4 ,11 .10 -4 % C.4 ,11 % D .1, 32%40.Dung...
 • 231
 • 1,518
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh 2015tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 39 đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anh tap 2đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2014 có đáp ántuyển tập các đề thi thử đại học môn sinhtuyển tập đề thi thử đại học môn tiếng anh 2014tuyển tập đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 60 đề thi thử đại học môn lýtuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lýtuyển tập 25 đề thi thử đại học môn sinh năm 2014tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn sinh họctuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ