0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Tiếng Anh >

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 (cực hay)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 (cực hay)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 (cực hay)

... closed D. closing10. The road ______ down to the sea is very rough.GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 2014Week 4: Date: 8/ 9/2013 THE USAGES OF TENSES ( present tenses)A. Aims:Helping ... better and better. (Tiếng Anh của anh ấy ngày càng trở lên tốt hơn)- These days more and more people are learning English. (Ngày nay ngày càng có nhiều người học tiếng Anh) 7. So sánh kép :Although ... here because I want the English course.=> Because of…… 8) I went to school although it was hot.GIÁO ÁN BDHSG TIẾNG ANH 8 NĂM HỌC 2013- 20141./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau...
 • 154
 • 7,632
 • 38
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn TIẾNG ANH lớp 6 (hay)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn TIẾNG ANH lớp 6 (hay)

... 15?Giỏo viờn:Trn Anh Mnh Trng THCS Trung Sn29GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 6PHẦN IKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH 6NĂM HỌC 2011-2012Họ ... Trường THCS Trung Sơn1GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn44GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6YouTheySheHeMy ... the /market /to/ taking/ Giáo viên:Trần Anh Mạnh Trường THCS Trung Sơn 38 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6Tháng Nội dung chương trình Dạng bài tập Ghi chú9...
 • 44
 • 13,764
 • 50
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

... thành?*Đáp án: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 12*Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN ... tạo tiếng, cấu tạo vần)Bài tập 9:Hãy chỉ ra vị trí dấu thanh ở các tiếng có trong các từ ở BT 8 (giải thích vị trí đánh dấu thanh) Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học ... so sánh, đảo ngữ)Bài tập 58: Hãy viết một đoạn văn (6 – 8 câu) tả cảnh mưa xuân.*Đáp án tham khảo: (TV5/ NC- Tr.1 78) Bài tập 59: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học...
 • 20
 • 4,012
 • 34
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

... 25: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 8 *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG ... tạo tiếng, cấu tạo vần)Bài tập 9:Hãy chỉ ra vị trí dấu thanh ở các tiếng có trong các từ ở BT 8 (giải thích vị trí đánh dấu thanh) Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học ... so sánh, đảo ngữ)Bài tập 58: Hãy viết một đoạn văn (6 – 8 câu) tả cảnh mưa xuân.*Đáp án tham khảo: (TV5/ NC- Tr.1 78) Bài tập 59: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học...
 • 20
 • 4,140
 • 29
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảo

... – Chiếc lá cuối cùng)Đề 8: Cho sự việc sau đây: Sau khi bán chó, Lão Hạc sang báo cho ông giáo biết. Em hãy đóng vai ông giáo kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm ... yêu cầu.3, Kết bài. Đánh giá, nhận định khái quát về vai trò, vị trí của tác giả, tác phẩm đối với nền văn học, với độc giả. 28 Tµi liÖu båi dìng Häc sinh giái M«n Ng÷ v¨n 8 - Buồn vì mất tự do{nhớ ... trong"Nâng cao NV 8& quot;, Tư liệu ngữ văn 8 C. NỘI DUNG:I. Tố Hữu:1. Giới thiệu về nhà thơ Tố Hữu: Tr 179 - 180 - Sổ tay NV8.2. Luyện đề:- Khát vọng tự do và tiếng chim tu hú.- Cách...
 • 30
 • 16,640
 • 74
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

... account d. country 30 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI 35 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH ... have to repair the engine of the car. PERIOD 3 Reported speechQuy t¾c chung: 8 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐỒN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI In ... so many children that they form their own baseball team.3 Dựng vi danh t khụng m c: 24 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ...
 • 35
 • 3,043
 • 17
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

... running. (Anh ấy thở gấp. Anh ấy đã chạy từ nẫy đến giờ)- At last the bus came. I’d been waiting for 20 minutes.- He was out of breath. He had been running. (Anh ấy đã thở gấp. Anh ấy đã ... (arrive)……… at 2.006. You (have)………… breakfast yet? Yes. I (have)…………. it at 8. 007. …….You (see)……… the moon last night? 8. The concert (begin)……… at 2.30 and (last)…… …… for 2 hours. Everyone ... house at 8. 00 Where …………he (go)…………….? I (not see) …………where he (go)…… … … 2. did …. wear/insisted3. wrote4. hasn’t smoked5. did arrive/arrived 6. have …. had/had7. did …. see 8. began/lasted/enjoyed9....
 • 76
 • 2,176
 • 11
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8 ( hay)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8 ( hay)

... GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 8 ( HAY) b) Tìm lực tác dụng để ấn thanh xuống khi thanh chìm hoàn toàn trong nước. cho thể tích của thanh là 50cm3 Bài 4.11:Trên thanh ... số)II - Bài tập vận dụng.21GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 8 ( HAY) c) m = 1,3 kgBài 8. 13:ĐS : a) 160, 78 oCb) 174,74oCc) Có tan hếtBài 8. 14:m1 + m2 = 100 kg (1) ... kiến thức cần nhớ.30GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 8 ( HAY) Hay T2 = (1+ 221111CmCmCm+) T1T2 = (1 + 88 0.3,042004200+).10 = 19,4 phútBài 8. 4 :Dẫn hơi nước ở...
 • 43
 • 10,957
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh 6giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 7giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 8giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảotài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 tham khảo haytài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 cực haygiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 6giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 tiểu họcbài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ki 2boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh lop 5bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ