0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 tham khảo

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

... That helped him (5) ___________in his writings.18 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án)HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 NĂM HỌC: 2013 – 2014MÔN: TIẾNG ANHI. ... điểm 10 Đề số 5: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 7 Điểm bài thi Bằng số:Bằng chữ:Giám khảo 1(ký,ghi rõ họ tên)Giám khảo 2 (ký,ghi rõ họ tên)Số phách*) Lưu ý: - Đề thi này ... family. Đề số 3:ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 7 Điểm bài thi Bằng số:Bằng chữ:Giám khảo 1(ký,ghi rõ họ tên)Giám khảo 2 (ký,ghi rõ họ tên)Số phách*) Lưu ý: - Đề thi này...
 • 30
 • 18,110
 • 135
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

... (7) knowledge to work16TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN)ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 (§Ò Sè 15) Question I: Phonetics (5 points) a, Pick out the ... tasteless.10) If only you had told me earlier.8TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS. (§Ò Sè 3)Question 1: Supply ... teacher.10. No one has signed this cheque11TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS (DE19) QUẢNG...
 • 31
 • 22,862
 • 100
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... thơ về tình yêu thi n nhiên, yêu nước hay nhất của Bác. Bài thơ mang màu sắc cổ điển hoà hợp với 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG ... chấm giám khảo cần linh hoạt vận dụng biểu điểm, trân trọng những sáng tạo của học sinh. Hết s 7:Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 2011 ... chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7Năm học: 2012-2013 Môn: Ngữ văn 7Thời gian làm bài: 120 phút Đề thi này gồm 01 trangCâu 1. (1,0 điểm): Trong...
 • 34
 • 108,635
 • 521
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

... nhiều hình thức phong phú nhng đều thất bại.điểm0 ,5 1,00, 75 0, 25 0, 25 1,00 ,5 0, 25 0, 25 1,00, 25 0, 25 0, 25 3 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án)Câu 6:-Hoàn ... xâm lược nước ta. 0, 25 0, 25 0, 25 0 ,5 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 0 ,5 0, 25 Câu 5( 6điểm)Nội dung Phan Bội Châu Phan Châu Trinh22 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án)Câu ... (0 ,5) 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án)32 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án)Câu 5 : (4 điểm)Ở Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng...
 • 32
 • 55,986
 • 216
Tuyển tập 10 đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8

Tuyển tập 10 đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8

... live C. Living D. lived4, This is the factory………………………… my father used to work.A. where B. what C. when D. which2TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI HS GIỎI ANH 8 5, There are over 50 …………… in the talent contest. ... later than noon. a. go out b. set out c. check out of d. set up 56 , What time did you awaken this morning?14TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI HS GIỎI ANH 8- My father's new car TEST 1I. Give the correct ... very … 15 .VI, Fill in each blank with a correct preposition.1, I threw the ball……… Peter,instead…………throwing it … …… … ……me, he ran…….… and hid it.17TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI HS GIỎI ANH 8 85. I...
 • 25
 • 6,868
 • 18
Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

... of meat?2ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6MÔN THI : TIẾNG ANHThời gian làm bài 120 phútFull name: ……………………………………. Class: ….I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau ... many flowers in it.3. What time your son (5) ( get up) every morning ?4. Your parents(6) ( go ) to work every day ? 5. Nam (7)( wash) his face at 6. 15. 6. We (8)( not have) breakfast at 6.30 ... ANSWERS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. get gets1....
 • 6
 • 11,291
 • 435
Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

... thức.ĐỀ 16 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 NĂM HỌC 2008-2009 (Thời gian làm bài: 150 phút)Ph¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng37 Tuyển tập đề thi – Đáp án chọn HS Giỏi ... Ph¬ng21 Tuyển tập đề thi – Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2đ)Đọc đoạn văn:“Tôi lắng nghe tiếng hai ... học sinh cónăng khiếu môn Ngữ văn để tiếp tục bồi dưỡng tại huyện, sau đó thi chọn đội tuyển chính thức dự thi HSG cấp tỉnh năm học 09-10.……………………………………………………ĐỀ 17 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎIMôn...
 • 77
 • 84,293
 • 253
Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

... Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 7 ( có đáp án chi tiết)ĐỀ 1: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian ... điệnNX: Bốn đèn đều sáng trong đó 3 đèn Đ2, Đ3,Đ4 sáng như nhau.c) K1 đóng , K2 mở: Chập A với C 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 21 Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( ... như hình 3. 0 .5 15 SIRαNii'Hình 2SIRNii'Hình 3PQ Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)ĐỀ 3: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian...
 • 36
 • 36,503
 • 109

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ánđáp án các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 chọn lọc tham khảo 2tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántuyển tập 10 đè thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8có đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hoá họctuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 11 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi 17tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 7 kèmtuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ