0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Tiếng Anh >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 cực hay

... team.3 Dựng vi danh t khụng m c: 28 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay 8 His health was seriously affected and he suffered from constantly (sleep ). 9. In ancient Greece ... still came late for the meeting. 24 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay Cấu trúc là so that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.He has invested so much money ... for+ O) + to do st. 27 Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cực hay 8. If he had known that the river was dangerous he (not try)………………………… to swim across it. 9. If you (speak)………………………...
 • 41
 • 4,738
 • 22
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

... ? 9. I am interested in being a receptionist because I enjoy meeting people.10. It is a fast and convenient way to get information which is very updated.THE END Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh ... updated.THE END Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9 Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập- sau bài học HS cần nhớ được các cấu trúc và từ vựng sau- If ... surprisingly 9. encouragement 10. disastrous Question VI : 1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. D 9. A 10. CQuestion VII : 1. on 2. cover 3. its 4. in 5. moving 6. for 7. have 8. describe 9. is...
 • 25
 • 5,562
 • 16
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... (remark) 89. We go to the pub before lunch on Sunday. (vary) 90 . All the runners, with the of Mark, were exchausted (except) 91 . Our club has just purchased new sports (equip) 92 . Is it possible ... kh¶o 10 194 . Were those cars made of Japan or Italy ? 195 . I dont remember what did the teacher tell us last time 196 . The bicycle is so expensive for me to buy 197 . When he came I ... 22 94 . We can't with these low price. (competitor) 95 . Many pupils at school have already choosen a career. ( second) 96 . He has never had any accident. He is a driver (care) 97 . In...
 • 24
 • 3,022
 • 3
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9 cực hay

... thức và đồng dư1.( )72 196 5 196 3 196 1 196 6 196 4 196 2M+++2.( ) 191 424 191 7 191 7M+3.( )20022 99 9M+4.( )1831131234567 89 M−5.( ) 198 0 198 2 198 1 197 9 198 1 197 9M+−6.( )1203 33310032M++++7.( ... là số chẵn thì a{1; 3; 5; 7; 9} . Hiển nhiên Mai không thể sinh năm 195 9 hoặc 199 9. Vậy Mai sinh năm 197 9, bạn của Mai sinh năm 198 0.Chuyờn 2 : TNH CHT CHIA HT TRONG NMt s du hiu chia ht ... (54) 497 1 chia hết cho 16 ( 5 199 4)3. 56(5 198 8 1)chia hết cho 10000 còn 56= 156255 199 4 = BS10000 + 15625 5 199 4 chia cho 10000 d 15625Vậy 4 chữ số tận cùng của 5 199 4 là...
 • 70
 • 1,239
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

... thành.Tính từ sử dụng như danh.THE liền đứng trước làm anh số nhiều.Nhạc cụ cũng phải ưu tiênDùng THE là đúng hiển nhiên thế rồi.17 Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKIPeriod 1+2 . TENSESI. ... báo, tước hiệu, gia đình.Toà nhà công cộng, phát minh THE vào.Danh từ duy nhất làm sao? Cực cấp, thứ tự thì bao THE lồng.Đại học, cao đẳng, phổ thông.OF thời bổ nghĩa thì xông THE nè.Nhiều ... chairperson Seasons & months Winter, February The university of the university of FloridaYears 196 1, 199 5, 2000 Inventions the wheel, the internal combustion engine Buildings Buckingham Palace,...
 • 26
 • 4,025
 • 188
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 tham khảo

... the morning. 9. Where is Long? He is the bedroom.10. I am very good .English. kỳ thi chọn học Gioi cấp huyện Lớp 6Năm học : 2010 - 2011đề thi môn: Tiếng anh Thời gian làm bài: 90 phút ( Không ... B. on / at C. in / on D. in / at 97 . Don’t electricity.A. save B. waste C. use D. leave 98 . The boy suffered a very bad toothache.A. of B. from C. with D. by 99 . book is this, yours or mine?A. ... What(your sister/ want) ? Trờng THCS Ngs Thuy Bài thi olympic năm học 2011-20112Họ và tên: Môn : Tiếng Anh - Thời gian: 60 phút Lớp: 6 Câu1: Tìm những từ có cách phát âm khác với những từ còn...
 • 46
 • 2,794
 • 21
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực hay

... => a 299 M 60và a M 13 a 13 . 23 M 13 a 299 M 13=> a 299 M BCNN (60; 13)a 299 M 780=> a = 780b + 299 (b N)Bài 7: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5; cho 7; 9 d là ... }5;3;2∈4) : deg 10000 100 99 99 99 ( ) 99 99 11; 99 11;( ) 11Ta abc ab cd eg ab cd ab cd egDo ab cd eg= + + = + + + ++ +M M Mcó Vậy : deg 11abc M 5) : deg 1000 deg 99 9 ( deg)27.37 ( deg)27.37 ... 5. 415. 9 9 4. 320. 8 9 B = 5.2 9 .6 19 - 7.2 29 .276 Tính A : BC = 2181.7 29 + 243.81.27 D = 32 .9 2.243 + 18.243.324 + 723. 7 29 Tính C : Da) 17 2 15 15 4 2(2 17 ). (9 3 ).(2 4...
 • 49
 • 3,630
 • 10
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

... - 46 -TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG VIỆTPHẦN I : LUYỆN TỪ VÀ CÂU3.2. Đại từ - Đại từ xưng hô (Tuần 9, Tuần 11- Lớp 5) : a) Ghi nhớ : * Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế DT, ... đây : a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên cuộc họp lớp bị hoãn lại. b) Vì bão to nên cây cối đổ nhiều. c) Nó không chỉ học giỏi Toán mà nó còn học giỏi Tiếng Việt. d) Do nó học giỏi văn nên ... dưới đây : a) Mẹ bảo sao / thì con làm vậy. b) Học sinh nào chăm chỉ / thì học sinh đó đạt kết quả cao trong học tập. c) Anh cần bao nhiêu / thì anh lấy bấy nhiêu. d) Dân càng giàu / thì nước...
 • 86
 • 8,975
 • 76
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

... Nam 191 9 - 192 5a. Phong trào dân tộc dân chủ công khai 191 9 - 192 5b. Phong trào công nhân 191 9 - 192 54. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốca. Nguyên nhânNguyễn Ái Quốc sinh ... là mở rộng thành viên ASEAN. Ngày 28/7/ 199 5, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.Tháng 9/ 199 7, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN.Tháng 4/ 199 9, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 ... Bắc Kì (tháng 6- 192 9) và An Nam Cộng sản đảng - tại Nam Kì (8- 192 9).+ Bộ phận tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng - Trung Kì đã thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9- 192 9).c.Ý nghĩa lịch...
 • 53
 • 2,151
 • 4
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 9

... kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4. 21. Cho 1 1 1 1S 1. 199 8 2. 199 7 k( 199 8 k 1) 199 8 1= + + + + +- + -. Hãy so sánh S và 199 82. 199 9. 22. Chứng minh rằng : Nếu số tự nhiên a không phải ... Bunhiacôpxki và Cauchy : ()2 2 22 2A x 99 . 99 1. 101 x x (99 1) (99 101 x ) x .10. 200 xx 200 x10. 10002= + - £ + + - = - <+ -< = 222 2x 101 99 99 A 1000 x 101101 xx 200 xì£ïï= ... = Tớnh : 1 2 3 198 01 1 1 1 a a a a+ + + + . 213. Tỡm phn nguyờn ca cỏc s (cú n du cn) : a) na 2 2 2 2= + + + + b) na 4 4 4 4= + + + + c) na 199 6 199 6 199 6 199 6= + + + + 214....
 • 49
 • 1,191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 cực haytài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 5tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 cap tinhtài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 hk2tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 co dap antai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ