0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Địa lý >

Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp án

Tuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 đáp án

... thức.ĐỀ 16 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 NĂM HỌC 200 8 -200 9 (Thời gian làm bài: 150 phút)Ph¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng37 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi ... Trêng THCS Trùc Ph¬ng21 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ 1 :ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG I Môn: Ngữ văn 8 (Thời gian làm bài: 120 phút)CâuI (2 đ)Đọc đoạn văn:“Tôi ... Câu 1(4 điểm) Học sinh tìm đúng từ tượng hình,tượng thanh1đPh¹m ThÞ Kim Tho Trêng THCS Trùc Ph¬ng22 Tuyển tập đề thi Đáp án chọn HS Giỏi Ngữ văn lớp 8 THCSĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2 00 7 -200 8) I.TRẮC...
 • 77
 • 84,308
 • 253
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết)

... các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 (kèm đáp án chi tiết) Đề số 1: PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 7Năm học: 201 2 -201 3 Môn: Ngữ văn 7Thời gian làm bài: 120 ... tạo của học sinh. Hết s 7:Trờng thcs BìNH LONG Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn thi : Văn 7 Năm học : 201 1 - 201 2 (Thời gian : 120 phút không kể giao đề) Cõu 1: (3 im) ... . Đề số 3: PHÒNG GD&ĐTTHANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 Năm học 201 2 -201 3 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài : 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11 tháng 4 năm 201 3Câu...
 • 34
 • 108,643
 • 521
Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 (có đáp án)

... 0,50,50,50,50,50,50,50,5Cõu 2 ( 4 im )1) ( 1 im )Ta cú: RAB = 9 =3232RR 18 )RR( 18 (1 ) RAB = 8 =3232RR 18 )R 1 8( R (2 ) T (1 ) v (2 ) rỳt ra R3 = 18 - R2 Thay vo (2 ) ta c R2 = 12; R3 = 6 2) ( 1 ... d2’O1O2F’1F2Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đáp án đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 200 7 - 200 8 NộI DUNGđIểMCõu 1 ( 4 im ) Gi21F;F l lc do q1 v q2 tỏc dng ... Sở GD - ĐT Thanh HóaTrờng THPT Đông Sơn I đề thi học sinh giỏi Môn Vật lý - Lớp 11 - Năm học 200 7 - 200 8 Thời gian làm bài : 180 phút Cõu 1 (4 im)Cho hai in tớch im q1 = 4C; q2 = 9C...
 • 5
 • 24,102
 • 1,054
Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)

... Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)TUYỂN TẬP 21 ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 7 ( đáp án chi tiết)ĐỀ 1: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm bài 120 phút, ... 2SIRNii'Hình 3PQ Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án chi tiết)ĐỀ 3: MÔN VẬT LÍ LỚP 7 ( Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề) Bài 1 (3 điểm): Tia ... 1 18 +-K1K2K3Đ1Đ2αAB••••A'B'IJ1(M )2(M )αAB••A'IJ1(M )2(M )B'•• Tuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 7 cực hay ( kèm đáp án...
 • 36
 • 36,506
 • 109
Các đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... BẰNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 201 0 -201 1 Môn: .Địa lí. (Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang)2Các đề thi học sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) SỞ GIÁO ... sinh giỏi môn Địa lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1:SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCAO BẰNGĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 201 0 -201 1 Môn: Địa Thời gian: 150 phút (không kể ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 201 0 -201 1 Môn: .Địa lí. (Hướng dẫn chấm gồm 03 .trang) Câu thứ ( iểm)Ý Nội dungThang điểm7 Đáp án chính thứcCác đề thi học sinh giỏi môn...
 • 15
 • 55,989
 • 143
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án)

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 8 (kèm đáp án)

... toàn thu được bao nhiêu lít khí H2 ở đktc. Bài 5 (2 điểm)17Ttt(1)Ttt(2)Ttt(5)Ttt(3)Ttt(4)TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Đáp án: Câu 1a) Đúng, ... CaO + O2 ↑ CaO + H2O → Ca(OH)2 (1 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (1 điểm) (0 ,5 điểm) 8 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) b) Cho 60,5 gam hỗn hợp 2 kim loại ... đầu. (Biết N = 14; H = 1; S = 32; O = 16; Ag = 1 08; Na = 23; Fe = 56; Cl = 35,5) Đáp án:Câu Đáp án Điểm27TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 (kèm đáp án) Đề số 13:Câu 1( 1,5...
 • 129
 • 73,891
 • 682
Đề thi học sinh giỏi môn Vật lí Lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Vật Lớp 9

... V= (4 ) (0 ,5 điểm)Thay các giá trị đà biết vào (4 ), ta tìm đợcSAC = 7,2 Km (0 ,5 điểm)Câu 2: (5 điểm)Cho biết: Đề thi học sinh giỏi môn Vật Lớp 9(Thời gian: 150 phút)Bài 1: (5 điểm) ... quảng đờng AB là:(t + t2) = 2ABSV (0 ,25 điểm)Hay SAB = V2 (t + 0,45) (2 ) (0 ,25 điểm)Từ ( 1) và (2 ) , ta có: V1 ( t- 0,3) = V2 (t + 0,45) (3 ) (0 ,25 điểm)Giải PT (3 ), ta tìm đợc: ... là:,sQ= 2Cm (ts t) (0 .5 điểm)Theo phơng trình cân bằng nhiệt ta có: m2C2 ( t-25) = 2Cm(100 t) (2 ) (0 .5 điểm)Từ (1 ) và (2 ), suy ra:3Cm(t 25) = 2Cm (1 00 t) (3 ) (0 .5 điểm)Giải...
 • 5
 • 3,189
 • 33
Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 9 NAM 2009-2010(CO DAP AN)

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 9 NAM 2009-2010(CO DAP AN)

... 0,25Từ (1 ) ;(2 ) Và HD = HEBM CMBM CMAH AH⇒ = ⇒ =Hay M là trung điểm của BC 0,5PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲTRƯỜNG THCS QUANG KHẢIHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Năm học : 200 9 -201 0MÔN : ... 200 9 -201 0MÔN : Toán (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)Câu Cách giải, đáp số Điểm TP1 (3 điểm)a) 1 điểm22 ( 1) ( 1 )( 1) 2: ( 1) ( 1)x x x x x xPx x x+ + − + + −=− −0,5 22 ( 1) ( 1) ( 1) 1 1x ... 724< (2 ) 1Từ (1 ) và (2 ) suy ra: VT>VP. Vậy phương trình vô nghiệm. 15 (4 điểm)• Vẽ hình đúng0,25• Đặt EA = ED = x(cm); Dựng DH ⊥AB tại H. Ta ∆BHD vuông tại H;µ060 ; 20B BD...
 • 3
 • 2,064
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập 52 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ándề thi học sinh giỏi môn đia lí lớp 8 huyện hồng dântỉnh bạc liêuđề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 cap huyenđề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 cap huyen o hai phongđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 có đáp ántuyển tập 21 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 7 cực hay kèm đáp án chi tiếttuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán 7 cap huyen co đap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ