0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ I ppt

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ I ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC I ppt

... không đều: Dẫn chứng _ Gi i thích: 2,5 i m + Địa hình + Đất + Trữ lượng rừng + Vùng biển giàu tiềm năng 8. – Khác nhau: 1,5 i m - Gi i thích: 2 i m KIỂM TRA HỌC KÌ I I. Mục ... KÌ I I. Mục đích yêu cầu kiểm tra - Kiểm tra đánh giá mức độ hiểu, nắm vững các đặc i m chính về i u kiện tự nhiên , dân cư kinh tế của các vùngTrung du và miền n i Bắc Bộ, Đồng bằng sông ... Duyên h i Nam Trung Bộ Tây Nguyên - Kiểm tra kĩ năng phân tích bảng số liệu, kĩ năng tư duy liên hệ, tổng hợp so sánh. II.Chuẩn bị - GV: Ra đề phù hợp - HS: Oân tập và chuẩn bị III. Tiến trình...
 • 5
 • 468
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT ppt

... Đường biển 10. Hoạt động n i thương tập trung nhiếu nhất ở vùng nào trong các vùng sau? KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT I. MỤC ĐÍCH B I KIỂM TRA 1.Kiến thức: - Kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu và nắm ... i u kiện tự nhiên và phát triển sản xuất . 3. Th i đ : Tính cẩn thận, nghiêm túc trong khi kiểm tra II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - GV: Ra đề phù hợp - HS: Oân tập các n i dung đã học III. ... Ra đề phù hợp - HS: Oân tập các n i dung đã học III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra b i cũ 2. Gi i thiệu b i m i 3. B i m i A.ĐỀ B I ...
 • 6
 • 511
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ I doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC I doc

... số tranh ảnh vùng III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra b i cũ 2. B i m i Hoạt động của GV và HS N i dung chính ? Nêu vị trí địa lí vùng trung du miền n i Bắc Bộ ? TDMNBB có những i u I. ... i m về i u kiện tự nhiên và t i nguyên thien nhiên của vùng ? Dân cư vùng ĐBSH có đặc i m gì n i bật? - Vị trí địa lí, gi i hạn lãnh thổ - i u kiện tự nhiên và t i nguyên thiên nhiên ... n i dung cơ bản của b i ôn tập - Chuẩn bị tốt cho b i kiẻm tra học I Hoạt động của GV và HS N i dung chính kiện thuận nào để phát triển kinh tế? ? Trình bày đặc i m tự nhiên của hai...
 • 5
 • 730
 • 3
Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ I. potx

Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC I. potx

... : 2. Kiểm tra: 3. B i m i: Giáo viên phát đề cho HS Đề b i: Phần một : trắc nghiệm( chọn câu trả l i đúng) Câu 1: Những hành vi nào sau đây tr i v i phẩm chất chí công vô tư? a) Gi i ... Đáp án. biểu i m: - Phần tự luận: 6 i m. M i câu 3 i m( chú trọng phần liên hệ) - phần trắc nghiệm: 4 i m: M i câu 1 i m - HS làm b i nghiêm túc, II. Làm b i, trật tự, không trao đ i 4. ... luật trong giờ kiểm tra - Lấy kết quả để tổng kết i m học kỳ 1 II. Chuẩn b : - Gv nghiên cứu t i liệu soạn ga, ra đề, phô tô đề thi - H/s : ôn b i cũ III. Tiến trình hoạt động: 1. Ổn định...
 • 3
 • 383
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA 15 PHÚT docx

... KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Địa 9 Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………….Lớp……………………………… i m Nhận xét Đề b i ...
 • 3
 • 569
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT pot

... M i câu đúng 0,5 i m 1 –E; 2-D; 3- D; 4-D ; 5- C; 6-B II. TỰ LUẬN 1. Vẽ hai biểu đồ tròn đúng, đủ theo yêu cầu : M i biểu đồ 2 i m 2. Nhận xét : 1,5 i m Kết luận : 1,5 i m DUYỆT ... B. Thiếu t i nguyên khoáng sản trên đất liền C. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu D. Chậm đ i m i công nghệ, m i trường đang bị ô nhiễm E. Cả hai ý c và d Câu 2: Ý nào thể hiện đúng ... các số liệu nêu nhận xét về tỉ trọng công nghiệp, xây dựng của Đông Nam Bộ ,từ đó rút ra kết luận về sự phát triển của công nghiệp Đông Nam Bộ B.BIỂU I M I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: M i câu...
 • 5
 • 330
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC KÌ II pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP HỌC II pot

... trí địa lí, gi i hạn lãnh thổ - i u kiện tự nhiên và t i nguyên thiên nhiên - Dân cư xã h i - Tình hình phát triển kinh tế - Các trung tâm kinh tế ÔN TẬP HỌC KÌ II I. MỤC TIÊU B I HỌC ... bị tốt cho b i kiẻm tra học II Hoạt động của GV và HS N i dung chính trường biển nước ta hiệïn nay? Biện pháp bảo vệ? HS nhắc lai cách tiến hành một b i thưc hành vẽ biểu đồ hình ... - bản đồ tự nhiên tỉnh Nam Định III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra b i cũ 2. B i m i Hoạt động của GV và HS N i dung chính ? Nêu vị trí địa lí Đông Nam I. Lí thuyết ...
 • 5
 • 534
 • 0
Giáo án Công nghệ lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC KÌ PHẦN THỰC HÀNH pot

Giáo án Công nghệ lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA HỌC PHẦN THỰC HÀNH pot

... II. CHUẨN BỊ : + Đ i v i giáo viên: Đề b i, đáp án, biểu i m + Đ i v i học sinh: Dụng cụ, thiết bị, vật liệu lắp đặt mạch i n III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY CỤ TH : 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:(2’) ... KIỂM TRA HỌC KÌ PHẦN THỰC HÀNH I. MỤC TIÊU: - Kiểm tra kĩ năng lắp đặt mạch i n trong mạng i n sinh hoạt - Rèn luyện tác phong lao động có ý thức, kỉ luật cao - Đảm bảo an toàn i n ... ĐỘNG DẠY CỤ TH : 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP:(2’) Sĩ số, trực nhật vệ sinh 2 . KIỂM TRA B I C : 3. KIỂM TRA: G: Ghi đề b i ...
 • 2
 • 668
 • 1
Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Kiểm tra học kì (Thực hành) docx

Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Kiểm tra học (Thực hành) docx

... của học sinh. Giáo viên kiểm tra thực hành hát các b i hát đã học từng cá nhân B i 1: Bòng dáng một ng i trường B i 2: Nụ cư i B i 3: N i vòng tay lớn B i 4: kéo ch i 5. Dặn d : - ... M i Hs sẽ thực hiện 2 trong 4 b i tập. - Tổng kết học I. II - Giáo viên chuẩn b : - Báo trước cho Hs biết hình thức tổ chức kiểm tra. - Đề kiểm tra học kì. - Đàn phím i n tử. III- Tiến ... thức đã học. - HS biết áp dụng kiến thức đã học vào b i kiểm tra học kì. - Nhằm đánh giá năng lực học của HS cu i học I. II. Chuẩn bị - Đề thi kiểm tra chất lượng học I. ...
 • 7
 • 554
 • 0
Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy : Kiểm tra học kì 1 docx

Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy : Kiểm tra học 1 docx

... nước tốt, nhiều chất dinh dưỡng Yếu tố quan trọng: nhiệt độ và độ ẩm V. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY Bước 1: Bước 2: Bước 3: Bước 4: Câu 4 (3 đ ): hãy nêu yêu cầu ngo i cảnh của ... có vai trò quan trọng hơn Bước 4: kiểm tra sau khi ghép: sau khi ghép từ 30-35 ngày mở dây buộc, nếu thấy vết ghép liền nhau và đoạn cành ghép xanh tư i là được Câu 4: m i ý trả l i đúng ... đúng được 0,5 đ Nhiệt đ : yêu cầu khác nhau do nguồn gốc đa dạng Độ ẩm: ư độ ẩm cao lượng mưa từ 1000-2000 mm/năm Ánh sáng: ưa ánh sáng Chất dinh dưỡng: cần nhiều chất dinh dưỡng yêu cầu...
 • 5
 • 481
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia ly lop 9 bai 38giao an dia ly lop 9 bai 5 thuc hanhgiáo án địa lý lớp 9giáo án địa lý lớp 9 cả nămgiao an dia ly lop 9 3 cotgiáo án môn toán lớp 3 tên bài dạy gấp một số lên nhiều lầnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP