0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Địa lý >

Bài 21 Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu

Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu

Bài 21. Thực hành, phân tích biểu đồ khí hậu

... sát và học cách vẽ một biểu đồ. Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a.2. Bài tập thực hành. Bài tập 2: Hoạt động nhómDựa ... sốThángTháng300300mmmm8825mm25mm12,112,1275mm275mmTit:28Nhn xột: Bài tập 3: Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a.2. Bài tập thực hành. Bài tập 5:Nhiệt độ và ... Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao? Tiết:28 Bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, l ợng m a1. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và l ợng m a.2. Bài tập thực...
 • 18
 • 1,988
 • 5
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

... trị số Tháng300 8 23 1 2778123300 Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 2Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B-Tháng nào có nhiệt độ cao ... đơn vị tính là 0C Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà NộiNhững yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Yếu tố nhiệt độYếu ... định các đường nói trên ở quả Địa Cầu cá nhân hoặc bản đồ thế giới. Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Hà NộiNhận xét về nhiệt độ...
 • 13
 • 24,681
 • 78
Bai 21 Thuc hanh Phan tich bieu do nhiet do luong mua

Bai 21 Thuc hanh Phan tich bieu do nhiet do luong mua

... Địa Cầu cá nhân hoặc bản đồ thế giới. Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 1 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ... tháng trong năm và địa điểm là Hà Nội Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Bài tập 2Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B-Tháng nào có nhiệt độ cao ... đới khí hậu và bán cầu nào trên Trái Đất Bµi 21: thùc hµnh ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­aTr­êng THCS Thôy H¶i Th¸i Thôy Th¸i B×nhBïi T h Õ Vinh Bài 21: thực hành phân tích biểu đồ...
 • 13
 • 2,522
 • 2
BÀI 21 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA

BÀI 21 - THỰC HÀNH PHÂN TÍCH NHIỆT ĐỘ LƯỢNG MƯA

... hè.Kết luận Bài 3 : Quan sát 2 biểu đồ lượng mưa và nhiệt độ. Nhóm 1-2-3 : biểu đồ ANhóm 4-5-6 : Biểu đồ B.Nhiệt độ và lượng mưa Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ Biểu đồ Kết luận Kết ... độ và lượng mưa Biểu đồ A Biểu đồ A Kết luận Kết luận Tháng có nhiệt độ cao nhất.Tháng có nhiệt độ thấp.Những tháng có mưa nhiều từ … đến…415 - 10Là biểu đồ khí hậu ở nửa cầu Bắc.Vì ... lượng mưa Biểu đồ B Biểu đồ BKết luận Kết luận Tháng có nhiệt độ cao nhất.Tháng có nhiệt độ thấp.Những tháng có mưa nhiều từ … đến…12127710 - 310 - 3-Là biểu đồ khí hậu ở bán...
 • 11
 • 2,235
 • 5
Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua

Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua

... mưa nhiều2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bài 28 Biểu đồ A Biểu đồ BBiểu đồ C Biểu đồ D2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ A Biểu đồ C Biểu đồ B Biểu đồ D Bài 28 Minh ... Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ, biên độ nhiệt Đặc điểm khí hậu Vị trí TBmmMùa mưaCao nhấtThấp nhấtBiên độ AA 1244 T11 - T3T3; T11: 25oCT6: 18oC 7Kiểu khí hậu nhiệt ... hậu nhiệt đớiĐặc điểm nóng mưa theo mùaBán cầu nam BB897 T6 – T9T4:35oCT1: 21 oC14 Khí hậu nhiệt đớiĐặc điểm nóng mưa theo mùaNửa cầu BắcCC2592 T9 – T5T4:28oCT7: 20oC8...
 • 5
 • 2,022
 • 2
Giáo án địa lý 7 - Bài 28: THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI pdf

Giáo án địa lý 7 - Bài 28: THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI pdf

... 2. ** Phương pháp phân tích. - Quan sát H 28.2 SGK. – Giáo viên cho trình bày bảng phụ. + Phân tích biểu đồ khí hậu A,B,C,D? 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng ... được nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó. - Nắm được cách phân tích biểu đồ khí hậu châu Phi, xác định được các môi trường châu Phi. b. Kỹ năng: Phân tích biểu đồ, xác định vị trí môi trường. ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 28: THỰC HÀNH. PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm sự phân bố các môi...
 • 7
 • 6,605
 • 3
THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA

THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA

... qua lược đồ phân bố mưa ? Bài 3 : Quan sát 2 biểu đồ lượng mưa và nhiệt độ. Nhóm 1-2-3 : biểu đồ ANhóm 4-5-6 : Biểu đồ B.Nhiệt độ và lượng mưa Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ Biểu đồ Kết ... lượng mưa Biểu đồ B Biểu đồ BKết luận Kết luận Tháng có nhiệt độ cao nhất.Tháng có nhiệt độ thấp.Những tháng có mưa nhiều từ … đến…12127710 - 310 - 3-Là biểu đồ khí hậu ở bán ... BI 21 THC HNHPHAN TCH BIEU ẹO PHAN TCH BIEU ẹO NHIET ẹO LệễẽNG MệA NHIET ẹO LệễẽNG MệA Bài 1 : Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi : Những yếu tố thể hiện trên biểu đồ là nhiệt...
 • 11
 • 12,431
 • 19
Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

... độ nào. - Hoàn thành bài tập trong tập bản đồ - Chuẩn bị bài các đới khí hậu trên Trái Đất THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯATiẾT 251. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng ... tính nhiệt độ là ( oC )- Đơn vị tính lượng mưa là (mm)THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ A Biểu đồ BTháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào ?Tháng ... 20mm 12,1 280mm THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯATiẾT 251. Khái niệm về biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.- Là hình vẽ minh hoạ cho diễn biến của các yếu tố khí hậu, nhiệt độ và...
 • 13
 • 2,737
 • 3
Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA pps

Địa lý lớp 6 - THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA pps

... độ, lượng mưa, các tháng. Trong thời gian 12 tháng. Bài tập 1: 1. Quan sát biểu đồ H55: Bài 21: THỰC HÀNH. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: ... DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1. ** Sử dụng biểu đồ khai thác kiến thức. ** Phân tích. - Quan sát H 55. biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa + Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời ... viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: biểu đồ địa điểm A? * Nhóm 2: Biểu đồ địa điểm B? Nhiệt độ và lượng mưa. Biểu đồ địa điểm A. Biểu đồ địa điểm B. - Tháng có nhiệt độ cao nhất...
 • 7
 • 2,782
 • 1
THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯƠNG MƯA HÀ NỘI

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯƠNG MƯA HÀ NỘI

... Trái Đất.Câu 3 : Trình bày sự phân bố lượng mưa trên Trái đất ? Bài 21: THỰC HÀNHPHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ – NHIỆT ĐỘ – LƯNG LƯNG MƯAMƯA Lượng mưa Nhi t độệCao ... Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà Hoàn thành bài thực hành trong tập Hoàn thành bài thực hành trong tập bản đồ hoặc vở bài học.bản đồ hoặc vở bài học.Ôn lại : Kiến thức về các đường chí Ôn ... mưa Biểu Biểu đồ A đồ A Kết Kết luận luận Tháng có nhiệt độ cao nhất.Tháng có nhiệt độ thấp.Những tháng có mưa nhiều từ tháng … đến tháng…Kết luận Biểu đồ A4 15 - 10Là biểu...
 • 12
 • 1,733
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 21 thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độbai tap dia li lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong mua giup minh voibai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong mua sach tap ban dođịa lý 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong muabai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong muabài 21 thực hành phân tích biểu đồdia ly 10 bai 14 thực hành phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậubài 21 thực hành phân tích nhiệt độ lượng mưagiáo án địa lý 7 bài 28 thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu phi pdfgiáo án địa lý lớp 7 bài 28 thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu phi pptgiai bai tap 4 trong bai thuc hanh phan tich bieu do luong muagiải bài thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưathực hành phân tích biểu đồ lượng mưathực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưathực hành phân tích biểu đồ nhiệt độBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ