0

Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua

5 2,021 2
  • Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 00:11

Minh họa : Thực hành Bài 28 Biểu đồ A Biểu đồ BBiểu đồ C Biểu đồ D 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Biểu đồ A Biểu đồ C Biểu đồ B Biểu đồ D Bài 28 Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ, biên độ nhiệt Đặc điểm khí hậu Vị trí TB mm Mùa mưa Cao nhất Thấp nhất Biên độ A A 1244 T11 - T3 T3; T11: 25 o C T6: 18 o C 7 Kiểu khí hậu nhiệt đới Đặc điểm nóng mưa theo mùa Bán cầu nam B B 897 T6 – T9 T4: 35 o C T1: 21 o C 14 Khí hậu nhiệt đới Đặc điểm nóng mưa theo mùa Nửa cầu Bắc C C 2592 T9 – T5 T4: 28 o C T7: 20 o C 8 Xích đạo ẩm, nắng nóng mưa nhiều Nửa cầu nam D D 506 T4 – T8 T2: 22 o C T7: 10 o C 12 Địa Trung Hải, nửa cầu Nam mùa hè nóng khô, mùa đông ấp mưa nhiều 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Bài 28 Nhận biết môi trường qua hình ảnh Môi trường Xa - van Môi trường Xa - van Môi trường hoang mạc Môi trường Xích đạo ẩm Bài 28 . lượng mưa Bài 28 Nhận biết môi trường qua hình ảnh Môi trường Xa - van Môi trường Xa - van Môi trường hoang mạc Môi trường Xích đạo ẩm Bài 28 . Biểu đồ D Bài 28 Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ, biên độ nhiệt Đặc điểm khí hậu Vị trí TB mm Mùa mưa Cao nhất Thấp nhất Biên độ A A 1244 T11 - T3 T3; T11:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua, Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua, Tài liệu Minh hoa Bai 28 - Thuc hanh - Phan tich bieu do nhiet do va luong mua

Từ khóa liên quan