0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Tiêu chuẩn - Qui chuẩn >

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ppt

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ppt

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ppt

... nhà soạn thảo mang văn nói vào trong các văn bản pháp luật. Chính vì thế mà mà một số văn bản pháp luật chứa đựng những câu văn ít nghĩa nhưng lắm từ. Lý do chính là do những người soạn thảo ... hiện quy phạm pháp luật và làm cho quy phạm trở nên chính xác và dễ hiểu hơn. Trong quy định nêu trên của Pháp lệnh HĐKT thì thuật ngữ văn bản và tài liệu là thuật ngữ đồng nghĩa. Mặt khác quy ... công ty. b) Vi phạm các quy định khác của Luật công ty". 4.6. Sử dụng thuật ngữ pháp lý 4.6.1. Xác lập thuật ngữ pháp Thuật ngữ pháp lý là những từ, ngữ được pháp luật quy định về nghĩa....
 • 6
 • 781
 • 2
Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp

... các văn bản. Trong Bộ luật dân sự phương pháp này cũng được sử dụng khá nhiều. Ví dụ Điều 745 BLDS được trình bày như sau: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lýCác văn ... về kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả cách diễn đạt. Cũng không có ít các ý kiến cho rằng các nhà soạn thảo văn bản pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý. Chính vì vậy, việc soạn thảo văn ... nhà soạn thảo mang văn nói vào trong các văn bản pháp luật. Chính vì thế mà mà một số văn bản pháp luật chứa đựng những câu văn ít nghĩa nhưng lắm từ. Lý do chính là do những người soạn thảo nhiều...
 • 8
 • 2,463
 • 13
Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý ppt

Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ phápppt

... nhau.Nguồn: Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp từ ngữ được sử dụng trong văn bản nói riêng và nội dung văn bản nói chung. Thuật ngữ pháp lý cần được xác lập ... nhà soạn thảo mang văn nói vào trong các văn bản pháp luật. Chính vì thế mà mà một số văn bản pháp luật chứa đựng những câu văn ít nghĩa nhưng lắm từ. Lý do chính là do những người soạn thảo nhiều ... người soạn thảo dùng những thuật ngữ mà mình mới sáng tạo ra, chưa từng được sử dụng trong các văn bản pháp luật trước đó hoặc chưa được công nhận rộng rãi để soạn thảo các quy định hay văn bản...
 • 8
 • 1,120
 • 2
Kĩ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý

thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp

... chính xác và dễ áp dụng hơn nếu điều 637 Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lýCác văn bản quy phạm pháp luật cần được soạn thảo với một ngôn ngữ có độ chính xác tối ... Các văn bản pháp luật được ban hành trước đây mắc không ít những sai sót về kỹ thuật soạn thảo, trong đó có cả cách diễn đạt. Cũng không có ít các ý kiến cho rằng các nhà soạn thảo văn bản pháp ... pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý. Chính vì vậy, việc soạn thảo văn bản pháp luật cần được chú ý không chỉ ở vấn đề thẩm quy n, vấn đề thủ tục ban hành mà cả về kỹ thuật soạn thảo. ...
 • 5
 • 589
 • 0
Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

... THẢO ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN VÀ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ... Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quy t định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ ... tháng năm 20 BẢN THUYẾT MINH Về dự thảo ………… I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN …………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 1,195
 • 1
khắc phục các thiếu sót hạn chế trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

khắc phục các thiếu sót hạn chế trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

... hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, cần lưu ý một số vấn đề cơ bản sau: + Quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đó phải phù hợp với Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ... rõ các văn bản quy phạm pháp luật đó do Bộ ban hành theo những hình thức, thủ tục, trình tự được quy định của pháp luật. + Việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản quy phạm pháp luật ... Các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất của pháp luật. + Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ không được trái với Hiến pháp, luật và các văn bản...
 • 28
 • 853
 • 0
Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

... dựng văn bản, dự thảo, góp ý,thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; e) Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. ... trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn bản cho công chức trựctiếp tham gia xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng cung cấp các kỹ năngcần thiết trong các hoạt động...
 • 2
 • 827
 • 1
MẪU PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT pptx

MẪU PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT pptx

... kèm theo Quy t định số 2989/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ XỬ LÝ PHIẾU THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ... gửi: Vụ Pháp chế 1. Tên, loại văn bản: 2. Đơn vị chủ trì soạn thảo: 3. Hồ sơ kèm theo: 4. Ý kiến thẩm định: Ngày tháng năm 201 Ngày tháng năm 201 Vụ trưởng Vụ Pháp chế...
 • 2
 • 2,502
 • 5
Kỹ năng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Kỹ năng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

... !"#"#$%=$J=VH*0=;-;&'!&'(H<T<U.&'!S!)*"#;0++=#H'X-(2'0\0W,44 Kỹ năng thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp  ... 5M+$*($/!-a'**.-(2''&'!$-35* Khả năng các quy định của dự án, dự thảo bảo đảm giải quy t vấn đề mà văn bản cần phải giải quy t nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng ... ba-&'($/">'*2.&'K(,"K!(.s2.9. Thẩm định ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản W$H.9:'*=),2'0\=#$H$H=!'K(...
 • 14
 • 716
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nêu ý kiến cá nhân về vai trò ý nghĩa của hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtgiải pháp nâng cao hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtvai trò của hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtbảng giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bảntài liệu kỹ thuật soạn thảo văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản báo cáođề thi kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình môn kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luậtgiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản 2012giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chínhkỹ thuật soạn thảo văn bản hành chínhtiểu luận kỹ thuật soạn thảo văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính nhà nướcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015