0
 1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ ppsx

Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ ppsx

Cấp Giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thuỷ ppsx

... tế (01 bản) 2. Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản) 3. Giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy (nếu có) ... và cấp giấy phép diệt chuột tàu biển: 0.63USD/m2 khoang tàu - Diệt chuột bằng đặt mồi bẫy: - Tàu trọng tải tịnh dưới 1.000 GRT: 150.000USD /tàu - Tàu trọng tải từ 1.000 GRT: 300.000USD /tàu ... 300.000USD /tàu - Diệt côn trùng tàu biển: 0,3USD/m3 - Khử trùng nước dằn tàu: - Tàu đang chứa nước dằn tàu dưới 1.000 tấn: 30.000USD /tàu - Tàu đang chứa nước dằn tàu từ Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...
 • 5
 • 261
 • 0
Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx

Cấp giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy potx

... tiến hành kiểm tra thực tế việc xử vệ sinh tàu thủy 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy do Trung tâm Y tế Dự ... việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy và nộp tại Trung ... tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú Cấp giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có...
 • 4
 • 244
 • 0
Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền docx

Cấp Giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thuyền docx

... 3. Bước 3: Kiểm tra thực tế. 4. Bước 4: Thực hiện các biện pháp xử y tế. Cấp Giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thuyền Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường ... vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản). 3. Giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thuyền (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản ... Tên bước Mô tả bước 5. Bước 5: Cấp giấy chứng nhận xử y tế Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai kiểm dịch y tế. 2. Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận...
 • 5
 • 248
 • 0
Chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx

Chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy potx

... Giang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra và xử khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại trung ... Thành phần hồ sơ 1. Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: tên phương tiện, quốc tịch phương tiện, số IMO. Số bộ hồ sơ: 01 Chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh ... và cấp phép diệt 0,63 USD/m3 khoang tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Phát hiện các dấu hiệu chứng...
 • 4
 • 300
 • 0
Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy pot

Cấp giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủy pot

... nhận xử vệ sinh tàu thủy /Giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủysinh tàu thủy: 100 USD /tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các ... Tàu biển trọng tải dưới 10.000 GRT: 68 USD /tàu - Tàu biển trọng tải từ 10.000 GRT trở lên: 78 USD /tàu - Tàu khách du lịch quốc tế: 68USD /tàu * Cấp giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận xử ... Giấy chứng nhận xử vệ sinh tàu thủy (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản khai kiểm dịch y tế Quyết định số 2331/2004/QĐ-BY 2. Giấy...
 • 4
 • 417
 • 0
Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy pptx

Giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủy pptx

... phí Văn bản qui định 1. Giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủy 100USD /tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước ... Nhuận • Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong năm và 24/24 giờ • Cách nộp hồ sơ: qua fax, email, telex, nộp trực tiếp hoặc đến Giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủy Thông tin ... cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Tình trạng vệ sinh tàu tốt, không có khả năng mang mầm bệnh, truyền bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Quyết định số...
 • 4
 • 221
 • 0
Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy pptx

Chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủy pptx

... Giang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và kiểm tra (nếu cần) khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh tàu thủy. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại ... định miễn diệt chuột thêm 1 tháng và ghi trên giấy chứng nhận miễn xử vệ sinh cũ) 41/1998/NĐ-CP ng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: tên phương ... côn trùng cho gia hạn miễn diệt chuột thu: 50 USD/ tàu. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC :Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân...
 • 4
 • 322
 • 0
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới) docx

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới) docx

... Perfringeips 20.000 - Các vi khuẩn gây bệnh khác 40.000 - Xét nghiệm vi sinh vật nước Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông ... phần hồ sơ 4. -Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 5) ... thành lập và đầu tư xây dựng cơ sở (nếu cơ sở đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh) , trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện sữa chữa, khắc phục những...
 • 7
 • 384
 • 0
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) ppt

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) ppt

... Thành phần hồ sơ 1. -Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu); 2. -Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng) ; 3. -Các giấy tờ liên quan đến việc ... Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông ... của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. * Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y: 1. Môi trường...
 • 7
 • 496
 • 0
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) pot

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) pot

... việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y, tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 4. Bước 4: Chi cục thú y cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở nếu kết quả kiểm tra ... Perfringeips 20.000 - Các vi khuẩn gây bệnh khác 40.000 - Xét nghiệm vi sinh vật nước Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Thông tin Lĩnh vực thống kê: ... lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính và nhận Giấy chứng nhận tại Chi cục. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu); Tên phí Mức phí...
 • 7
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinhxử lý vệ sinh tàu thủygiấy chứng nhận xử lýcấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháygiấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú ygiấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩmgiay chung nhan an toan ve sinh lao dongthủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về pcccmau giay chung nhan an toan ve sinh lao donggiấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩmxử lý vệ sinh tàu thuyềncấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cákiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cácấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuậtcấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiệnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ