0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

HAC HAI - DE THI HSG TV4 (CO DAP AN)

HAC HAI - DE THI HSG TV4 (CO DAP AN)

HAC HAI - DE THI HSG TV4 (CO DAP AN)

... đề)=====================Câu 6: (3,5 điểm) Có thể triển khai cốt truyện theo hai hớng: - Hớng thứ nhất: Bạn ong gặp may mắn, thuận lợi trong đêm xa nhà. - Hớng thứ hai: Bạn ong gặp khó khăn, trở ngại nhng đà ... điểm).+ Kết thúc: - Thái độ biết ơn của ong đối với ngời đà giúp mình (0,5 điểm) - Bài học về ý chí, nghị lực vợt qua khó khăn của bạn ong. (0,5 điểm) * Nếu theo hớng 2: + Mở đầu: - Tình huống ... nêu đợc những nội dung cơ bản sau:+ Mở đầu: - Nêu tình huống đa ra ở đề bài, câu văn đúng ngữ pháp, sử dụng từ ngữ hợp lí (0,5 điểm).+ Diễn biến: - Nói về những sự việc may mắn , những lực lợng...
 • 3
 • 309
 • 1
HAC HAI - DE THI HSG TV1 (CO DAP AN)

HAC HAI - DE THI HSG TV1 (CO DAP AN)

... chỗ chấm:-tr hay ch: ang sách; ong óng; cái ống; - m hay ăp: bó t ; th đèn; c sách.2/Điền tiếp vào chỗ trống tiên hoặc tuyên-Bản ngôn đọc lập.-Trái đào truyền luật giao thông. -Học sinh ... -Học sinh tiến.3/ Viết tiếp vào chỗ trống (mỗi dòng viết thêm 2 từ)các từ ngữ có:-Vần uyêt: trăng khuyết - m b: bạn bè, Câu 3: Nối các ô chữ ở cột bên phải với ô chữ ở cột bên trái cho phù ... Phòng gd&đtHuyện lập thạchBài thi khảo sát học sinh giỏiMôn: tiếng việt 1Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao...
 • 3
 • 389
 • 0
Đề thi HSG 12 có đáp án

Đề thi HSG 12 có đáp án

... ++++)!1(!2112nxxxn = F(x) - !nxn G(x) = ++)!1(!3!21132nxxxxn= Đặt f(x) = F(x). G(x).f(x) = F(x).G(x) + F(x).G(x) = [F(x) - !nxn].G(x)+ F(x). [- G(x) - !nxn] =- !nxn[F(x)+G(x)] ... !nxn[F(x)+G(x)] =- 2!nxn+++)!1(!4!21142nxxxnDo n lẻ nên với mọi x khác 0 ta có: +++)!1(!4!21142nxxxn>0Suy ra bảng biến thi n: x 0 +f(x) + 0 - f(x) 1 ... - f(x) 1 0,250.250.25 Sở GD&ĐT Thanh hoá Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12Trờng THPT Cẩm Thuỷ 3 Năm học: 2008 2009. Môn thi: Toán - Thời gian: 180 phút Cõu 1 (5.0 điểm): 1) Kho sỏt...
 • 6
 • 977
 • 3
De thi HSG 6 co dap an

De thi HSG 6 co dap an

... điểm): Khi viết liền nhau hai số 22008 và 52008 dới dạng hệ thập phân ta đợc số có bao nhiêu chữ số?Câu 5 (5 điểm)a)Tính:A = 2100 - 299 - 298 - 297 - - 22 - 2 1b) Tìm x biết:312=+xCâu ... của biểu thức: D = 22+42+62+ +982 Hết MÃ ký hiệuĐ01T-08 -HSG6 Hớng Dẫn Chấm Đề thi chọn HSG lớp 6Năm học: 200 7-2 008Môn thi: ToánCâu 1(2 điểm) Tính tổng:2450123521 2011216121++++++=S50.49149.481 ... đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đCâu 5 (4 điểm)a) (2 điểm)Tính:A = 2100 - 299 - 298 - 297 - - 22 - 2 1A = 2100 ( 299 + 298 + + 2 + 1)Đặt B = 299 + 298 + 297 + +...
 • 4
 • 1,131
 • 5
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

... hiệu điện thế giữa hai đầu R4 khi K đóng. R1 K A R4 B R2 R3 Họ và tên thí sinh: ……………………………………… - Số báo danh: ……… Họ và tên giám thị số 1: …………………………………. - Chữ ký: ………… ... ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN VẬT LÍCâu I.Câu Nội dung ĐiểmI/1. - Theo công thức RUP2=, đèn nào có công suất nhỏ hơn thì điện trở lớn hơn (nếu cùng U). - Theo ... ).(2675,06''''Ω=−=−=⇒=+RIURIURR0,50,50,50,5II/1. - Thể tích của dây: )(10.310.7,281,0343mDmV=== - Chiều dài của cuộn dây: )(10.210.15,010.3364mSVl−−== - Điện trở của dây: ).(56010.6,510.1,010.2.10.8,22638Ω====−−SlRρ(2,5...
 • 4
 • 849
 • 1
Bo de thi HSG Ly co dap an

Bo de thi HSG Ly co dap an

... nhiệt theo quy luật giảm dần?A. Bạc - thép -thuỷ tinh - nhôm - nớc - gỗ.B. Bạc - thuỷ tinh - nhôm - thép - nớc - gỗ.C. Bạc - nhôm - gỗ - thép - thuỷ tinh - nớc.Phần B. Bài tập. (4đ).Câu 1. ... (0,5đ)=> C1m1(100 - t + 50 - t) = C2m2(t - 20)=> C1m1(150 - 2t) = C2m2(t - 20)=> C1m1 : C2m2 = (t - 20) : (150 - 2t) (2)Từ (1) và (2) ta có: (t - 20) : (150 : 2t) ... lên. Câu 4: 2đ-Muốn biết nó là kim loại gì phải tìm nhiệt dung riêng - p dụng công thức : Q = m.c.(t2-t1)Hay c = Q:[ m.c.(t2-t1) ] = 66600 :[4,2.(150 - 28)] = 130J/(kgk) -Tra bảng nhiệt...
 • 26
 • 774
 • 4
đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

... foreigners.6. Poets often draw their (inspire) from the picturesque countryside.7. Her mother is very (pride) of her academic results this term.8. The two cities are (surprise) similar.9. My new trousers ... (3)_____ in the possibility of long-distance speech through his work with (4)_____ deaf. He was twenty-eight and his assistant, Thomas Watson, was just twenty-one when they achieved their great ... d. What tall2. - Would you like to go to the movies with us this Saturday evening? - ________.a. Yes, I do b. No, I wouldn’t c. Yes, I’d love to. d. Sorry. I can’t go.3. This is John. ________...
 • 3
 • 3,710
 • 21
Đề thi HSG K6 có đáp án

Đề thi HSG K6 có đáp án

... Quang. He goes to May 19Primary School. -6 - TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' ... …… …… …… …… …… …… …… …… …… The end Good luck to you! -4 - 15 . There is an English examination ______ Friday, 11th December.A. at B. in C. to D. on 16. Do you like fruit juice? – ... often 12 When it becomes hot, people often feel ______A. hungry B. thirsty C. happy D. worried 13. ______ thirty – five students in my class.A. There is B. There are C. Is there D. Are there14...
 • 6
 • 1,603
 • 49
Đề thi HSG K7 có đáp án

Đề thi HSG K7 có đáp án

... six days a week.******** THE END ******** -6 - TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' ... …………………………………………………………………………………… - Quang is studying Math. 5) …………………………………………………………………………………… - You can find newspapers on the rack near the librarian’s desk. -2 - 6) Nam will visit his parents ... with the words in the box:(1m) - Each word is 0.25m - (1) teaches (2) usually (3) watches (4) watchingB. Answer the questions: ( 2m) - Each sentence is 0.5m - 1. He lives in London . 2. Because,...
 • 6
 • 630
 • 1
Đề thi HSG K9 có đáp án

Đề thi HSG K9 có đáp án

... C. take D. guide -1 - ĐỀ THI CHÍNH THỨC NĂM HỌC 201 0-2 011PART I:I. (0.25 điểm cho mỗi câu đúng)1-B, 2-C, 3-C, 4-B, 5-D, 6-A, 7-A, 8-C, 9-A, 10-D, 11-D, 12-D, 13-A, 14-A, 15-C, 16AII. (0.25 ... 12-D, 13-A, 14-A, 15-C, 16AII. (0.25 điểm cho mỗi câu đúng) 1- sugar, 2-dormitory, 3-champange, 4-closed, 5- stopped, 6-orange, 7-she, 8-booksPART II: READINGI. 0.5 (0.5 điểm cho mổi câu đúng)1. ... This winter is colder than the last winter. -3 - TRƯỜNG THCS TT TRẦN VĂN THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90'...
 • 5
 • 917
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: de thi hsg 1415 co dap ande thi hsg 6 co dap an 12 13đề thi vật lý có đáp ánđề thi thử 2010 có đáp ánđề thi hóa học có đáp ánđề thi toán a2 có đáp ánđề thi toeic 2011 có đáp ánđề thi triết học có đáp ánđề thi vật lý có đáp án chi tiếtcác đề thi toeic 2012 có đáp ánđề thi sql server có đáp ándownload đề thi toeic 2013 có đáp ánđề thi thử hóa có đáp án 2013đề thi thử hóa có đáp án chi tiếtđề thi thử hóa có đáp ánBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam