0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

CAC DANG BAI TAP HOA HOC MUA THI 2009

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... mỗi hỗn hợp sau:1. 2 g khí cacbonic và 12 gam khí oxi2. 2 mol khí cacbonic và 16 gam khí oxi3. 2,4 g khí cacbonic và 2,24 lít khí oxi4. 0,3 . 1023 phân tử khí cacbonic và 0,45 . 1023 phân ... phản ứng: CaCO3 + HCl CaCl2 + CO2 + H2O. 1. Nếu có 8,96 lít khí CO2 tạo thành thì cần dùng bao nhiêu gam CaCO3, bao nhiêu gam HCl tham gia phản ứng?2. Nếu có 20 gam CaCO3 tham ... tử khối:Khối lượng của một nguyên tử Cacbon là: 1,9926. 10-23 g.Chọn 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (đvC)Nguyên tử khối là khối...
 • 19
 • 154,738
 • 532
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

... (C2H2) trong khí oxi sinh ra khí cacbonic và hơi nứớc .Dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2) thì thu được chất kết tủa canxicacbonat (CaCO3) .Viết các PTPƯ xảy ra . 4: ... hiƯu st cđa sù ch¸y trªn.b) TÝnh lỵng CaCO3 thu ®ỵc, khi cho toµn bé khÝ CO2 vµo níc v«i trong d.5:Ngêi ta ®iỊu chÕ v«i sèng (CaO) b»ng c¸ch nung ®¸ v«i (CaCO3). Lỵng v«i sèng thu ®ỵc tõ ... 2H2O d/ 2Al + 6HCl ?AlCl3 + ?2: Hoàn thành cácsơ đồ PƯHH sau để được PTHH đúng : a/ CaCO3 + HCl > CaCl2 + CO2 + H2 b/ C2H2 + O2 > CO2 + H2O c/ Al + H2SO4 >...
 • 38
 • 7,261
 • 151
Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

... quả học tập của học sinh bằng các bài kiểm tra, bài thi( bài tự luận hoặc bài thi tổng hợp). Tuy nhiên cần chú ý là các câu hỏi trong bài thi nên được biên soạn sao cho có nội dung khuyến khích ... giáo khoa phải tinh giản, cô đọng, tăng cường bài toán nhận thức, phát triển trí thông minh, không áp đặt và tăng cường gợi ý để học sinh nghiên cứu, phát triển bài học.- Có đủ phương tiện, thi t ... là dùng trí óc gạt bỏ những mặt, những thuộc tính, những liên hệ không cần thi t và chỉ giữ lại những yếu tố cần thi t cho tư duy.- Khái quát hoá là quá trình dùng trí óc để hợp nhất nhiều...
 • 155
 • 4,259
 • 7
Các dạng bài tập sinh học luyện thi đại học Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Các dạng bài tập sinh học luyện thi đại học Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

... Bài 9. Khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho lai F1 với cây hoa trắng thuần chủng ở trên, F2 thu được 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ. Sự di truyền ... tuân theo quy luật nào?  F1 x cây hoa trắng thuần chủng được F2 3 đỏ : 1 trắng => F2 có 4 tổ hợp giao tử = 4 x 1 (Vì cây hoa trắng t/c chỉ cho 1 giao tử) => F1 cho ... => F1 cho 4 giao tử => F1 dị hợp 2 cặp gen (AaBb) => KG của hoa trắng thuần chủng là aabb, kiểu gen của cây hoa đỏ thuần chủng là AABB => Sơ đồ lai: Pt/c: AABB x aabb => F1:...
 • 73
 • 5,643
 • 26
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

... chung là tìm được số nguyên tử cacbon, hidro, oxi hoặc tìm được phân tử khối của hợp chất đó. Muốn vây chúng ta cũng sử dụng phương pháp trung bình ( số nguyên tử cacbon trung bình, phân tử khối ... từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: CH4 → C2H2 → CH2=CH−Cl → [−CH2−CHCl−]n.Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thi n ... FeO. D. Không xác định.Bài 2. Khử a gam một sắt oxit bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,88 gam khí cacbonic.Công thức hoá học của oxit sắt đã dùng phải là:A....
 • 26
 • 14,698
 • 1,016
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

... (C2H2) trong khí oxi sinh ra khí cacbonic và hơi nứớc .Dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch nước vôi trong ( Ca(OH)2) thì thu được chất kết tủa canxicacbonat (CaCO3) .Viết các PTPƯ xảy ra . 4: ... m gam muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được n gam muối sunfat. Hãy tìm công thức phân tử muối cacbonat.Muốn tìm công thức phân tử muối cacbonat phải ... 020024222HyxCzyx +→−+c) Nếu khối lợng cacbon tác dụng bằng 8 kg, khối lợng khí cacbonic thu đợc bằng 22 kg, hÃy tính khối lợng cacbon cũn d v khi lng oxi đà phản ứng.Gii:a. PTHH:...
 • 39
 • 18,223
 • 65
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

... được 15,76 gam kết tủa. Xác định hai muối cacbonat và tính % theo khối lượng củachúng trong A.Đáp số: - 2 muối: MgCO3 và CaCO3 - %MgCO3 = 58,33% và %CaCO3 = 41,67%Bài 2: Hoà tan hoàn toàn ... tan. CaSO4Hỗn hợp 2 4(đặc)H SO34CaCOCaSO+→CO2 ↑2Ca(OH)3CaCO+→ ↓Trình bày: + Cho hỗn hợp đun nóng với H2SO4CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 ↓ + CO2 ... BaSO3↓+ 2NaCl Na2SO3 + HCl → BaCl2 + SO2 ↑+ H2OGốc cacbonat Axit, BaCl2, Tạo khí không màu, tạo kếtCaCO3 +2HCl→ CaCl2 + CO2 ↑+ H2O Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Lại Văn...
 • 27
 • 23,773
 • 719
hướng dẫn giải các dạng bài tập sinh học ôn thi đại học

hướng dẫn giải các dạng bài tập sinh học ôn thi đại học

... Bài 9. Khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho lai F1 với cây hoa trắng thuần chủng ở trên, F2 thu được 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ. Sự di truyền ... Bài 12. Cho giao phấn hai cây hoa trắng thuần chủng (P) với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng không xảy ra đột biến, ... biến, tính (theo lí thuyết) tỉ lệ phân li kiểu gen ở F2?  F2 gồm 89 cây hoa đỏ và 69 cây hoa trắng ≈ 9 : 7 không xảy ra đột biến => Tính trạng tuân theo quy luật di truyền...
 • 73
 • 3,071
 • 19
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... cơ; kim loại; phi kim – sơ lượcvề bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; hiđrocacbon – nhiên liệu; dẫn xuất củahiđrocacbon – polime (lớp 9). Trong các nội dung trên tôi muốn đi sâu về phần kimloại, ... dẫn giảiTheo đề bài ta có sơ đồ sau : Khử Ca(OH)2 CO CO2 CaCO3↓ Oxit KL 7Theo sơ đồ trên => nCO = nCO2 = nCaCO3 = — = 0,07 (mol) 100Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ... mối liên hệ tỉ lệ mol giữa chất đã biết (chất A) với chất cần xácđịnh (chất B) (có thể không cần thi t phải viết phương trình phản ứng, chỉ lập sơ đồphản ứng giữa hai chất này nhưng phải dựa vào...
 • 32
 • 12,741
 • 242
Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9 pdf

Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9 pdf

... tương ứng với A, B, C … và viết các PTHH?6. Thực hiện chuyển hóa:A1+X A2+Z A3CaCO3 t0CaCO3CaCO3CaCO3B1+Y B2+T B33GV: Trương Thế ThảoXác định tp% của mỗi chất trong hh trước ... -> Al(OH)3 -> NaAlO2 -> Al(OH)3 -> AlCl3 -> Al(NO3)3.d. CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2. e. CuOCu CuCl2Cu(OH)2 ... -> AlCl3 -> Al(NO3)3.Bài 12: Viết các ptpư thực hiện dãy biến hoá sau:CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2.Bài 13: Điền CTHH các chất vào...
 • 30
 • 2,655
 • 84

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập hóa vô cơ thi đại họccác dạng bài tập hóa học vô cơ thi đại họccác dạng bài tập hóa trong đề thi đại họctổng hợp các dạng bài tập hóa học thi đại họccác dạng bài tập hóa học phân tíchcác dạng bài tập hóa học lớp 10các dạng bài tập hóa học 11các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1các dạng bài tập hóa học 9các dạng bài tập hóa học lớp 9các dạng bài tập hóa học lớp 8các dạng bài tập hóa học lớp 10 cơ bảncác dạng bài tập hóa học hữu cơ 11các dạng bài tập hóa học cấp 2các dạng bài tập hóa học về kim loạiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ