0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Tin học văn phòng >

văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

văn bản kỹ thuật soạn thảo văn bản quản hành chính nhà nước

... NH NC1. Khái niệm văn bản quản hành chính nhà nước. Văn bản quản hành chính nhà nước là những quyết định thông tin quản bằng văn viết, do các cơ quan hành chính nhà nước, các cá nhân ... loại văn bản quản hành chính nhà nước (Theo hiệu lực pháp của văn bản) :- Văn bản quy phạm hành chính (Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, văn bản lập quy).+ Khái niệm: Văn bản quy phạm hành ... VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC I. VN BN QUN Lí NH NC1. Khỏi nim: a. Văn bản là: phương tiện ghi lại truyền đạt thông tin...
 • 55
 • 9,554
 • 62
Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

Chức năng văn bản kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

... năng- Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN1. Khái niệm : Văn bản QL HCNN là những QĐ Thông tin quản thành văn docác cơ quan quản HCNN ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục hình ... dung truyền đạt : Các QĐ Q T tín Q phục vụ yêu cầu q HCNN . QĐq mang tính chất quyền lực đơn phương làm phát sinh hệ quả pháp cụ thể; T tinq có tính 2 chiều (dọc , ngang ... v.v - Phâ loại theo tính chất p : VB QPPL, VB cá biệt b) Phan loại VB QLHCNN theo t chất P loại hình q chuyên mônTheo t chất P loại hình q chuyên môn VB QLHCNN gồn các...
 • 2
 • 1,024
 • 10
Tài liệu KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC pdf

Tài liệu KỸ THUẬT XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC pdf

... về văn bản quản hành chính nhà nước 4. Khái niệm về văn bản pháp luật văn bản quản thông thường 1. Khái niệm về văn bản 2. Khái niệm về văn bản quản nhà nước Văn bản quản nhà ... xử văn bản.  Hình thành những kỹ năng thực hành bản trong soạn thảo văn bản. CHƯƠNG II HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC I. Hệ thống văn bản quản nhà nước II. Phân loại văn ... Phần thứ nhất LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chương I ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Chương II HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Chương III...
 • 69
 • 1,598
 • 11
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước potx

Kỹ thuật xây dựng ban hành văn bản quản hành chính nhà nước potx

... về văn bản quản nhà nước. Trong khuôn khổ của môn học " ;Kỹ thuật xây dựng ban hành văn bản quản hành chính nhà nước& quot; dành cho đào tạo cử nhân hành chính, một bộ phận của văn ... thuộc Chính phủ; văn bản liên tịch giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội. 2. Văn bản hành chính cá biệt Văn bản hành chính cá biệt là những quyết định quản hành chính thành văn ... động của các cơ quan nhà nước. có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hoạt động quản nhà nước. 11chương II Hệ thống văn bản quản nhà nước I. Văn bản quản nhà nước là một hệ thống...
 • 172
 • 1,063
 • 11
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý hành chính nhà nước tại uỷ ban nhân dân huyện kiến xương

thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quản hành chính nhà nước tại uỷ ban nhân dân huyện kiến xương

... Ni.2. Son tho v x vn bn qun hnh chớnh nh nc. Nguyn Vn Thõm CTQG, 20033. Hng dn son tho vn bn qun Hnh chớnh nh nc. TS Lu Kim Thanh 4. Son tho, ban hnh v qun vn bn qun nh nc T Hu ... viên: Đỗ Thị Tiến Ninh - Lớp KH3D22Đoàn số 8 - 2006 - Học viện Hành chính Quốc gia Báo cáo thực tậpV/v thnh lp ban qun d ỏn x khc phc. ờ kố sau bóo s 7 (t III).- Li sai v trỡnh by tờn ... Lớp KH3D18Đoàn số 8 - 2006 - Học viện Hành chính Quốc gia Báo cáo thực tậpth Sinh viên: Đỗ Thị Tiến Ninh - Lớp KH3D19Đoàn số 8 - 2006 - Học viện Hành chính Quốc gia Báo cáo thực tậpLI CM...
 • 31
 • 1,398
 • 1
Một số vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và công chức, công vụ

Một số vấn đề cơ bản về quản hành chính nhà nước công chức, công vụ

... 5. 1.4. Quản hành chính Nhà nước là gì?5. 1.4. Quản hành chính Nhà nước là gì?" ;Quản hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức điều ... YẾU QLHC NHÀ NƯỚC5.2.3. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH CHỦ YẾU QLHC NHÀ NƯỚC* Nội dung QLHC Nhà nước: - Quản hành chính Nhà nước về kinh tế (quản các ngành kinh tế - kỹ thuật, dịch vụ), văn hóa, ... VẤN ĐỀ CƠ BẢN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG CHỨC, CÔNG VỤCHỨC, CÔNG VỤ 1.2.7.Trách nhiệm của công chức thi hành công...
 • 36
 • 6,127
 • 40
Tài liệu văn bản quản lý hành chính nhà nước.doc

Tài liệu văn bản quản hành chính nhà nước.doc

... Khái niệm đặc điểm Văn bản quản hành chính Nhà nước (QLHCNN) là những quyết định quản thành văn, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp quản hành chính có thẩm quyền ban hành theo ... quan hành chính Nhà nước. Việc phân định rõ hai loại hình văn bản trên giúp nhà quản định hướng đúng khi sử dụng chúng. Không thể lấy văn bản hành chính thay thế cho văn bản pháp quy ngược ... quan hành chinh nhà nước đơn vị cơ sở, qui định về quản hành chính nhà nước. Văn bản pháp quy của Thủ tướng Chính phủ:Quyết định của thủ tướng chính phủ: Quyết định của thủ tướng chính...
 • 3
 • 21,937
 • 269
Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.doc

Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản hành chính nhà nước đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản hành chính nhà nướcnước ta hiện nay.doc

... có thể nói rằng việc phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản hành chính nhà nước đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản hành chính nhà nước nước ... tham gia đông đảo vào QLHCNN được hình thành trên hai cơ sở cơ bản bản chất nhà nước cơ sở pháp lý. Cụ thể là:- Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân, ... nhau của quản nhà nước, quản xã hội.Thông qua những hoạt động mang tính chất tự quản mà người dân lao động là những chủ thể tham gia tích cực, quyền tham gia quản nhà nước, quản xã hội...
 • 7
 • 13,316
 • 141
Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản hành chính Nhà nước của tỉnh.

... tất cả các cơ quan, đơn vị quản hành chính Nhà nước của tỉnh. CHƯƠNG IIQUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢNĐiều 4. Chính thức đưa hệ thống quản văn bản vào hoạt động từ ngày 01/10/2006. ... việc quản lý, lưu trữ tra cứu các văn bản đi, văn bản đến một cách nhanh chóng, thuận tiện khoa học. Việc đưa phần mềm này vào hoạt động trong các cơ quan, đơn vị quản hành chính Nhà nước ... thống quản văn bản là một phần mềm quan trọng phục vụ công tác xử văn bản tại các cơ quan, đơn vị quản hành chính Nhà nước của tỉnh. Phần mềm này cho phép việc gửi, nhận văn bản cũng...
 • 3
 • 1,731
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: văn bản quản lý nhà nước và văn bản quản lý hành chính nhà nướccâu 34 nêu các khái niệm về văn bản văn bản quản lý nhà nước văn bản quản lý hành chính nhà nước văn bản pháp luật và văn bản hành chính thông thườngvăn bản quản lý hành chính nhà nướchệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nướcđặc điểm văn bản quản lý hành chính nhà nướcthể thức văn bản quản lý hành chính nhà nướcgiáo trình văn bản quản lý hành chính nhà nướckhái niệm văn bản quản lý hành chính nhà nướcvăn bản quản lý hành chính nhà nước là gìmẫu văn bản quản lý hành chính nhà nướccác văn bản quản lý hành chính nhà nướccác loại văn bản quản lý hành chính nhà nướcphân tích các đặc điểm của văn bản quản lý hành chính nhà nướcvai trò văn bản quản lý hành chính nhà nướcbài giảng văn bản quản lý hành chính nhà nướcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP