0
 1. Trang chủ >
 2. Văn Mẫu >
 3. Văn Thuyết Minh >

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - văn mẫu

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - văn mẫu

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) - văn mẫu

... CƠ BẢN 1. CẤU TẠO TỪ MỚI LÀ MỘT TRONG NHỮNG HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNGa) Các từ ngữ mới thường được tạo ra bằng cách ghép các yếu tố có sẵn lại với nhau để tạo nên từ ngữ biểu thị những ... trinh bạch, ngọc.b) Từ mật độ các từ ngữ Hán Việt trong các đoạn trích trên, hãy rút ra nhận xét về việc mượn tiếng Hán.Gợi ý: Mượn tiếng Hán để làm giàu thêm vốn từ vựng của ta là hiện tượng ... thêm vốn từ vựng của ta là hiện tượng phổ biến. Đây là một hình thức phát triển từ và giao lưu văn hoá.c) Hãy tìm những từ ngữ có nguồn gốc tiếng nước ngoài được sử dụng để biểu thị các khái...
 • 2
 • 23,096
 • 28
Tiet 25. Su phat trien cua tu vung (tiep)

Tiet 25. Su phat trien cua tu vung (tiep)

... cách phát triển từ vựng Phát triển nghĩa của từ Phát triển số lượng từ ngữTạo từ mới Mượn từ Bài tập 2/74. Tìm năm từ được dùng phổ biến gần đây và giải thích nghĩa của những từ đó.Ví ... Mượn từ ngữ của tiếng ngoài cũng là một cách để phát triển từ vựng tiếng Việt. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán. Có những cách nào để phát triển từ vựng ... và phát triển không ngừng. Nhận thức về thế giới của con người cũng vận động và phát triển theo => Từ vựng của một ngôn ngữ phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu giao tiếp và nhận thức của người...
 • 20
 • 2,155
 • 0
Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng

Tiết 25: Sự phát triển của từ vựng

... những từ dược cấu tạo theo mô hình x+ tặc. -& gt; lâm tặc, tin tặc, gia tặc ? Kết luận gì về sự phát triển của từ vựng? - Từ vựng tiếng Việt không ngừng phát triển nhờ được tạo thêm các từ ngữ ... mới.I/ Tạo từ ngữ mới.* Xét ví dụ: Ttứ 2 ngày 8 tháng 10 năm 2007Tiết 25. sự phát triển của từ vựng ( tiếp)I/ Tạo từ ngữ mới.* Xét ví dụ:Kết luận: ghi nhớ (SGK/ 73)II/ Mượn từ ngữ của tiếng ... 25. sự phát triển của từ vựng ( tiếp)Cho các từ: điện thoại, sở hữu, kinh tế, di động, đặc khu, trí tuệ, tri thức.? Trên cơ sở những từ trên, thời gian gần đây người ta cấu tạo nên những từ...
 • 9
 • 3,555
 • 3
Tiết 25. Sự phát triển của từ vựng (tiết 2)

Tiết 25. Sự phát triển của từ vựng (tiết 2)

... Mau- một vùng đất đang đổi mới. ? Từ chín, mũi trong câu nào là từ mang nghĩa gốc (.) ? Từ chín, mũi trong câu nào là từ mang nghĩa chuyển . ? Phương thức chủ yếu để phát triển nghĩa của từ ... Marketing? Những từ này có nguồn gốc từ đâu? Vay mượn từ tiếng AnhMượn những từ ngữ này nhằm mục đích gì?Để phát triển từ vựng TV * Ghi nhí 2 :• - M­în tõ ng÷ cña tiÕng n­íc ngoµi còng ... các từ sau : điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu Cho biết gần đây có những từ nào được tạo nên từ các từ trên? Giải thích nghĩa của những từ mới tạo đó. * Nghĩa của...
 • 10
 • 3,121
 • 10
Tiết 21. Sự phát triển của từ vựng (tiết 1)

Tiết 21. Sự phát triển của từ vựng (tiết 1)

... sản xuất phát triển và sử dụng của trong lao động sản xuất phát triển và sử dụng của cải , vật chất.cải , vật chất.=> Nghĩa của từ không phải là bất biến, nó có => Nghĩa của từ không ... tế trong bài thơ có ý nghĩa gì. - Từ kinh tế trong bài thơ là từ được viết tắt - Từ kinh tế trong bài thơ là từ được viết tắt của kinh bang tế thế ( của kinh bang tế thế ( Trị nước cứu ... giúp đời của những người yêu nưbão cứu nước, giúp đời của những người yêu nước như tác giả .ớc như tác giả . - Ngày nay : toàn bộ hoạt động của con người - Ngày nay : toàn bộ hoạt động của con...
 • 13
 • 6,602
 • 20
Su phat trien cua tu vung

Su phat trien cua tu vung

... nhân vật và thay đổi các dấu câu.s TiÕt 21 I .Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ 1,ví dụ1: Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế -& gt;Nghĩa của từ thay đổi theo thời gian. Có những nghĩa cũa bị ... đXi=j9GT.ki=#7l>J@PmiV4bn@O>K - U] -, b91]>?Lop@<SLqo4S3! - _ - SN#L:rs7ED:Lqt7!*Gj/.kXLsq!D - ><8.pm!o@t!1b9-bGPG2u?!<Gj-bbpi=)!/.3?bDPDK6. -& lt;9G#9H959EF<3v ... diễn đạt trong lời nói của một người hoặc nhân vật.C. Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật và có sự điều chỉnh cho thích hợp.D. Nhắc lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân...
 • 10
 • 1,504
 • 5
sự phát triển của từ vựng

sự phát triển của từ vựng

... phát triển theo sự phát triển của xã hội,em hãy nêu cách phát triển từ vựng đã học? Sự phát triển từ vựng chủ yếu dựa trên những phương thức nào? Đáp án Phát triển nghĩa của từ trên cơ sở nghĩa ... không? Phát triển từ vựng PT nghĩa của từ dựa trên cơ sở nghĩa gốcMượn từ của tiếng nước ngoàiTiếng HánNgôn ngữ Châu Âuẩn dụ và hoán dụTạo từ mới? Từ vựng của ngôn ngữ không ngừng phát triển ... phán, ca sĩ, nô lệ.b .Từ mượn của các ngôn ngữ châu Âuxà phòng, ô tô, ra-đi-ô, ô xi, cà phê, ca nôBài tập 4:Nêu vắn tắt những cách phát triển từ vựng và cho biết :Từ vựng của một ngôn ngữ có...
 • 17
 • 1,215
 • 2
bai 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

bai 21 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

... dẫn HS tìm hiểu sự biến đổi và phát triển của từ ngữ.A .Phát triển nghĩa của từ I. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.gv treo bài thơ lên bảng- - Đọc ví dụ (bảng phụ).1 /Sự biến đổi nghĩa ... sự phát triển của từ vựng theo những cách nào?dùng những ph-ơng thức nào? chữa bài tập 2,4/57.Hoạt động 1 3. Bài mới * Sự phát triển của từ vựng diễn ra trớc hết theo cách phát triển nghĩa của ... -Hiểu đợc một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa của chúng.2.K nng: - Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ...
 • 21
 • 3,213
 • 2
soạn bài Sự phát triển của từ vựng

soạn bài Sự phát triển của từ vựng

... soạn bài Sự phát triển của từ vựng I. KIẾN THỨC CƠ BẢNĐể biết nghĩa của từ biến đổi và phát triển như thế nào, hãy thực hiện theo các yêu cầu dưới đây:1. Đọc lại văn bản thơ Vào nhà ... tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một)và cho biết nghĩa của từ “kinh tế” trong câu “Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế” là gì? Nghĩa của từ “kinh tế” trong bài thơ này có khác với nghĩa của từ “kinh ... phẩm, của cải vật chất.2. Qua trường hợp trên, hãy rút ra nhận xét về nghĩa của từ trong quá trình lịch sử.Gợi ý: Nghĩa của từ không phải nhất thành bất biến mà có thể biến đổi và phát triển...
 • 2
 • 4,720
 • 8
Soạn bài Sự phát triển của từ vựng - văn mẫu

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng - văn mẫu

... trà,…) - Hãy so sánh với nghĩa của từ trà trong các trường hợp: trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ qua (mướp đắng),… - Trong các trường hợp trên, nghĩa của từ ... phẩm, của cải vật chất.2. Qua trường hợp trên, hãy rút ra nhận xét về nghĩa của từ trong quá trình lịch sử.Gợi ý: Nghĩa của từ không phải nhất thành bất biến mà có thể biến đổi và phát triển ... Để biết nghĩa của từ biến đổi và phát triển như thế nào, hãy thực hiện theo các yêu cầu dưới đây:1. Đọc lại văn bản thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một)và...
 • 3
 • 2,193
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sự phát triển của từ vựng tiếp theosự phát triển của từ vựng tiếp theo lớp 9soạn sự phát triển của từ vựng tiếp theosu phat trien cua tu vung tiep theobài soạn ngữ văn 9 bài sự phát triển của từ vựng tiếp theosoan bao su phat trien cua tu vung tiep theosự phát triển của từ vựng tiếp theo thư viện bài giảng điện tửsự phát triển của từ vựng tiếp theo ngữ văn 9sự phát triển của từ vựng tiếp theo facebooksự phát triển của từ vựng tiếp theo lớp 9 violetsự phát triển của từ vựng tiếp theo tuthienbaosự phát triển của từ vựng tiếp theo violetsự phát triển của từ vựng tiếp theo thư viện bài giảngbài tập sự phát triển của từ vựng tiếp theosoạn bài sự phát triển của từ vựng tiếp theoNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP