0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

. thức nào? Là kiền thứcgiải phẩu hay kiến thức sinh lí, sinh thái hoặc kiến thức vệ sinh. - Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi. Ở lứa tuổi học sinh lớp 8 kinhnghiệm sống còn ít, vốn hiểu biết còn. quan trong cơ thể và giữacơ thể với môi trường ) 2. Đặc điểm đối tượng ngiên cứu:Về thuận lợi: Đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 8E, 8G đa sốnằm trong độ tuổi 13-14, là lớp có nhiều học sinh. trong mọi hoạt động, có tinh thần tập thể và có trách nhiệm cao trong học tập, quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và cụ thể lớp có 8 emgiỏi chiếm 22,2 %, khá 10 em chiếm 27 ,8% , trung bình 18...
 • 11
 • 948
 • 13
SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8

. thức nào? Là kiền thức giải phẩu hay kiến thức sinh lí, sinh thái hoặc kiến thức vệ sinh. - Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi. Ở lứa tuổi học sinh lớp 8 kinh nghiệm sống còn ít, vốn hiểu biết còn. trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường ) 2. Đặc điểm đối tượng ngiên cứu:Về thuận lợi: Đối tượng nghiên cứu là học sinh lớp 8E, 8G đa số nằm trong độ tuổi 13-14, là lớp có nhiều học sinh. thức sinh lí, sinh thái:3.2.1. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học kiến thức sinh lí, sinh thái. Trong việc dạy học các kiến thức sinh lí, sinh thái, thí nghiệm đóng một vai trò rất quan trọng....
 • 11
 • 809
 • 1
Phát huy tính tích cực tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lí chương động lực học vật rắn (vật lí 12 - nâng cao)

Phát huy tính tích cực tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lí chương động lực học vật rắn (vật lí 12 - nâng cao)

... 0,0 08 21 ,80 9 2 0 0,000 0 5 0,0 38 67,345 3 4 0,031 39,4 38 5 0,0 38 35,645 4 9 0,069 41,216 12 0,092 33,467 5 31 0,2 38 40, 288 35 0,269 15,712 6 37 0, 286 0,725 33 0,255 3,594 7 29 0,223 21,4 48 ... 0,223 21,4 48 26 0,200 45,991 8 12 0,092 41,515 10 0,077 54, 289 9 6 0,046 49,0 78 2 0,015 22,1 78 10 2 0,015 29,799 1 0,0 08 18, 749  130 1,000 263,507 130 1,000 3 18, 779 Xếp loại % Số hóa ... luận về vấn đề phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh, bài tập trong dạy học vật lí. - Đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức hoạt động dạy - học bài tập Vật lí nhằm phát huy tính tích cực,...
 • 130
 • 1,860
 • 7
Phát huy tính tích cực , tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lý

Phát huy tính tích cực , tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lý

... 0,0 08 21 ,80 9 2 0 0,000 0 5 0,0 38 67,345 3 4 0,031 39,4 38 5 0,0 38 35,645 4 9 0,069 41,216 12 0,092 33,467 5 31 0,2 38 40, 288 35 0,269 15,712 6 37 0, 286 0,725 33 0,255 3,594 7 29 0,223 21,4 48 ... 0,292 1,520 34 0,262 5,440 7 27 0,2 08 17, 280 25 0,192 49,000 8 12 0,092 38, 880 8 0,062 46, 080 9 7 0,054 54 ,88 0 2 0,015 23,120 10 3 0,023 43,320 1 0,0 08 19,360  130 1,000 271,370 130 1,000 ... 0,0 08 21,160 2 1 0,0 08 17,640 5 0,0 38 64 ,80 0 3 2 0,015 20, 480 6 0,046 40,560 4 6 0,046 29,040 13 0,100 33, 280 5 34 0,262 48, 690 35 0,269 12,600 6 38 0,292 1,520 34 0,262 5,440 7 27 0,208...
 • 130
 • 840
 • 1
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN (VẬT LÍ 12 - NÂNG CAO)

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÍ CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN (VẬT LÍ 12 - NÂNG CAO)

... 0,0 08 21 ,80 9 2 0 0,000 0 5 0,0 38 67,345 3 4 0,031 39,4 38 5 0,0 38 35,645 4 9 0,069 41,216 12 0,092 33,467 5 31 0,2 38 40, 288 35 0,269 15,712 6 37 0, 286 0,725 33 0,255 3,594 7 29 0,223 21,4 48 ... 0,292 1,520 34 0,262 5,440 7 27 0,2 08 17, 280 25 0,192 49,000 8 12 0,092 38, 880 8 0,062 46, 080 9 7 0,054 54 ,88 0 2 0,015 23,120 10 3 0,023 43,320 1 0,0 08 19,360  130 1,000 271,370 130 1,000 ... 0,0 08 21,160 2 1 0,0 08 17,640 5 0,0 38 64 ,80 0 3 2 0,015 20, 480 6 0,046 40,560 4 6 0,046 29,040 13 0,100 33, 280 5 34 0,262 48, 690 35 0,269 12,600 6 38 0,292 1,520 34 0,262 5,440 7 27 0,208...
 • 130
 • 815
 • 0
BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC THẢO LUẬN THEO NHÓM NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIẾT HỌC TOÁN LỚP 7

BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC THẢO LUẬN THEO NHÓM NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIẾT HỌC TOÁN LỚP 7

. đưa ra giải pháp mới: - Phát huy tính tích cực,độc lập hoạt động của học sinh trong tiết học.- Phát huy tính sáng tạo, khả năng suy luận và phán đoán của học sinh trong quá trình giải bài tập. ÷  ÷   + Phân công trong nhóm: Cử một học sinh ghi chép lên bảng phụ, những học sinh còn lại làm nháp ( mỗi học sinh làm một ý nhỏ, nếu bài ít ý thì hai học sinh cùng làm một ý và ghép. 5102  ÷ + Phân công trong nhóm: Cử một học sinh ghi chép lên bảng phụ, những học sinh còn lại làm nháp ( mỗi học sinh làm một ý nhỏ, nếu bài ít ý thì hai học sinh cùng làm một ý và ghép...
 • 15
 • 1,923
 • 12
Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lý chương Động lực học và vật rắn

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh miền núi khi dạy học bài tập vật lý chương Động lực học và vật rắn

... 0,0 08 21 ,80 9 2 0 0,000 0 5 0,0 38 67,345 3 4 0,031 39,4 38 5 0,0 38 35,645 4 9 0,069 41,216 12 0,092 33,467 5 31 0,2 38 40, 288 35 0,269 15,712 6 37 0, 286 0,725 33 0,255 3,594 7 29 0,223 21,4 48 ... 0,223 21,4 48 26 0,200 45,991 8 12 0,092 41,515 10 0,077 54, 289 9 6 0,046 49,0 78 2 0,015 22,1 78 10 2 0,015 29,799 1 0,0 08 18, 749  130 1,000 263,507 130 1,000 3 18, 779 Xếp loại % Số hóa ... luận về vấn đề phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh, bài tập trong dạy học vật lí. - Đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức hoạt động dạy - học bài tập Vật lí nhằm phát huy tính tích cực,...
 • 130
 • 799
 • 0
SKKN : Phát huy tính tích cực tìm tòi và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học cho học sinh THCS

SKKN : Phát huy tính tích cực tìm tòi và rèn luyện kỹ năng thực hành hóa học cho học sinh THCS

. số lượng học sinh khá, giỏi đã được tăng cao từ 10 học sinh chiếm 9 % tăng lên 18 học sinh chiếm 16,4% đạt loại giỏi. Số học sinh khá từ 35 học sinh chiếm 32% tăng lên 51 học sinh chiếm 46,4%.. % SL %Học sinh 8 7,3 28 25,5 56 50 ,8 18 16,4• Hết học kì I năm học 2005 – 2006 Mức độThống kêGiỏi Khá Trung bình yếuSL % SL % SL % SL %Học sinh 15 13,6 40 36,4 54 49,2 1 0 ,8 Như vậy khi. chất: Muối ăn (trộn cất) Học sinh có thể mang theo Dụng cụ thí nghiệm- 8 giá thí nghiệm gỗ và sứ- 16 ống nghiệm 18mm- 8 phễu nhựa hoặc thuỷ tinh - 8 đèn cồn - 8 tờ giấy lọcPhiếu học tập...
 • 18
 • 1,430
 • 14
SKKN:Phát huy tính tích cực trong học nhóm (C.N)

SKKN:Phát huy tính tích cực trong học nhóm (C.N)

. các lớp : 7A1, 7A4, 8A3, 8A4+ Năm học 2003-2004 dạy các lớp: 7A5, 8A1, 8A3, 9A4+ Năm học 2004-2005 dạy các lớp: 8A3, 8A4, 8A5, 9A3+ Năm học 2005-2006 dạy các lớp : 8A2, 8A4, 9A1, 9A3Qua thực. 84 ,9%Sau một thời gian triển khai các giải pháp phát huy tích cực của hoạt động nhóm, qua trò chuyện với học sinh tôi được biết có 93 học sinh khối 8 thích tham gia hoạt động nhóm vì các em có thể. công trong nhóm: phụ trách nhóm phân công một học sinh viết; Hai học sinh tính ABAM ; Hai học sinh tính ACANTương tự các nhóm khác cũng thực hiện như vậy.b. Trao đổi ý kiến, thảo luận trong...
 • 13
 • 1,035
 • 5
SKKN - Phương pháp phát huy tinh tích cực sáng tạo của HS trong giờ học Ngữ Văn 8

SKKN - Phương pháp phát huy tinh tích cực sáng tạo của HS trong giờ học Ngữ Văn 8

. Phơng pháp dạy học phát huy tính tích cực , năng động, sáng tạo, gây hứng thú học tập cho học sinh môn Ngữ Văn lớp 8 I.Đặt vấn đề: Trong thực tiễn đổi mới hiện đại hoá phơng. , sinh lý của ngời học. Phơng pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm tập trung vào ngời học, trong quá trình dạy học gắn liền vối t tởng dân chủ hoá giáo dục mà thực chất là nhằm phát huy. học sinh, xoá bỏ t tởng giáo điều trong dạy học. Bài học thiết kế theo t tởng cụ thể hoá hoạt động học tập của học sinh. Chính là tạo cho ngời học sự t do, sự năng động và sáng tạo, hứng thú trong...
 • 4
 • 1,045
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong tập luyện tdtt bậc thptskkn phát huy tính tích cực tự giác của học sinh lớp 2 trường tiểu học long thới askkn phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn tập làm vănskkn phát huy tính tích cực tự giác học tập của hsphát huy tính tích cực học tập của học sinhphát huy tính tích cực học tập của sinh viênbiện pháp phát huy tính tích cực học tậpxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 công nghệ 10skkn phát huy tính tích cực của học sinhsử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngskkn phat huy tinh tich cuc cua hs trong luyen tap chay benhướng phát huy tính tích cực học tậpskkn phat huy tinh tich cuc trong day hoc giai toan co loi van o lo 5luận văn tổng kết lí thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrexcacbon lớp 11 trung học phổ thông ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinhskkn phát huy tính tích cực trong dạy học giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP