0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Tiếp thị - Bán hàng >

Tài liệu MARKETING DỊCH VỤ - Biên soạn: Th s Nguyễn Thị Hoàng Yến pot

Tài liệu MARKETING DỊCH VỤ - Biên soạn: Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến pot

Tài liệu MARKETING DỊCH VỤ - Biên soạn: Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến pot

... hàng Dịch vụ Doanh nghiệp dịch vụ Hệ th ng cung cấp dịch vụ kiểu 125/02/14 Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Th Hoàng Yến 16Hệ th ng cung cấp dịch vụ Một s hệ th ng cung cấp dịch vụ cơ ... và marketing DV Khách hàng Dịch vụ Doanh nghiệp dịch vụ Hệ th ng cung cấp dịch vụ kiểu 1Cơ s vật chất25/02/14 Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Th Hoàng Yến 17Hệ th ng cung cấp dịch ... một th i gian xác định.25/02/14 Marketing dịch vụ/ Giảng viên: Nguyễn Th Hoàng Yến 10Phân loại dịch vụ Theo mức độ biến đổi của dịch vụ (tiếp)Biến s XCao Th pBiến s Y Cao Khách s n,...
 • 136
 • 9,051
 • 34
Tài liệu Marketing dịch vụ - quy trình chăm sóc da của mỹ viện pptx

Tài liệu Marketing dịch vụ - quy trình chăm sóc da của mỹ viện pptx

... chăm s c da)Massage th giãn toàn th nTẩy tế bào chết làm láng mịn da Liệu pháp th giãn cơ th bằng đá nóngSpa với mặt nạ tảo rong biểnMassage chân 1.3. Sau khi chuyển giao dịch vụ •Tiễn ... người:– Th i độ phục vụ hoặc tư vấn.–Đảm bảo th i gian như qui định 3.2 Kế hoạch kiểm tra•Mỗi khách hàng sau khi th c hiện dịch vụ th m mỹ viện, đều được gửi bảng câu hỏi th m dò (kèm theo ... th m + th ng báo các chương trình khuyến mãi Th nh thoảng, gọi điện thoại hoặc nhắn tin th ng báo các chương trình khuyến mãiTiếp tân 2.3 Sau chuyển giaoCông việc Công cụ Con người Th i...
 • 16
 • 874
 • 6
Tài liệu Marketing Dich vụ pdf

Tài liệu Marketing Dich vụ pdf

... lượng Sp/Dvụ và suy ngẫm giá trị !No.13quocnghi@ctu.edu.vn Marketing dịch vụ s th ch nghi lý thuyết hệ th ng Marketing mới của th i đại mới vào th trường dịch vụ, bao gồm quá trình thu ... tiên.Đáp ứng (responsiveness): Th hiện qua s mong muốn & s n s ng của nhân viên phục vụ cung cấp dịch vụ kịp th i cho khách hàng.Năng lực phục vụ (assurance): Th hiện qua trình ... trình dịch vụ (Processes)7. Dịch vụ khách hàng (Provision of Customer)→ → Nhà quản trị Marketing phối hợp các P trên th nh Nhà quản trị Marketing phối hợp các P trên th nh những khung Marketing...
 • 86
 • 1,365
 • 0
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty dịch vụ nhà ở và khu đô thị

... Chuyên đề th c tập tốt nghiệp Vũ Th Huệ - K6 - KT 50 Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô th Đội XD và s a chữa công trình s nhật ký chung Th ng 2 năm 2004 ĐVT : đồng Chứng từ S tiền ... tiếp s th a: Nợ TK 152: nhập kho s hàng th a Nợ Tk 133(1331): thuế GTGT của s hàng th a Có TK331: tổng giá thanh toán s hàng th a - Nếu th a do cân, đo, vận chuyển ghi tăng thu nhập ... bán,phát hiện thiếu ) Nợ TK632: nhợng bán Chuyên đề th c tập tốt nghiệp Vũ Th Huệ - K6 - KT 53 Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô th Đội XD và s a chữa công trình S cái Tên tài khoản...
 • 64
 • 488
 • 1
Tài liệu Các dịch vụ (Services) của Windows docx

Tài liệu Các dịch vụ (Services) của Windows docx

... Tools > Services (Hoặc start -& gt;Run và gõ vào services.msc) > Kích phải chuột vào từng dịch vụ và chọn Properties bạn chọn General > Startup Type s có 03 lựa chọn Automatic (S tự ... cái gì vậy th nên tắt nó đi th hơn.HTTP SSL: Kết nối từ client đến server được th ̣c hiện bằng giao th ́c HTTPS (HTTP + SSL). Chỉ s dụng dịch vụ này khi bạn chạy Web Server.Human ... hưởng 0.85% hệ th ng nhanh hơn.IIS Admin: Cho phép bạn quản lý dịch vụ Web và FTP th ng qua dịch vụ Internet Information Services (IIS). Nếu bạn không dùng đến những dịch vụ trên th hãy tắt nó.IMAPI...
 • 5
 • 658
 • 1
Tài liệu Giao thoa sóng - Biện soạn : Đào Nguyên Khánh docx

Tài liệu Giao thoa sóng - Biện soạn : Đào Nguyên Khánh docx

... (hay cùng pha). b. S ng kết hợp: - Hai s ng kết hợp là hai s ng được phát ra từ các nguồn kết hợp. 2. Khái niệm giao thoa s ngGiao thoa s ng là s tổng hợp của hai hay nhiều s ng kết hợp mà cho ... ta còn có th nói s giao thoa s ng chính là s tổng hợp của hai dao động điều hòa. 3. Lý thuyết giao thoaGiả s có hai nguồn s ng kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động với cùng biên độ, ... nguồn A truyền đến là: Phương trình s ng tại M do s ng từ nguồn B truyền đến là: Do s ng truyền từ các nguồn là s ng kết hợp nên tại M có s giao thoa của hai s ng phát ra từ hai nguồn. Khi đó...
 • 7
 • 469
 • 2
Tài liệu Các dịch vụ Availability của Exchange 2007 docx

Tài liệu Các dịch vụ Availability của Exchange 2007 docx

... Bạn có th xem th mục này trong Exchange System Manager bằng cách quan s t th mục hệ th ng thay vì các th mục chung. Hình 1 th hiện một ví dụ về các th mục hệ th ng Schedule+ Free/Busy được ... gọi Autodiscover được hiển th trên Client Access Server. Dịch vụ Autodiscover này trả về máy khách nhiều th ng tin khác nhau, một trong s chúng là các URL cho dịch vụ như Availability. Các ... một s dịch vụ s ng còn trong cơ s hạ tầng Exchange 2007 và trong hướng dẫn này chúng tôi s giới thiệu cho bạn những chi tiết hơn về dịch vụ Availability và vài trò chính của dịch vụ này...
 • 5
 • 388
 • 0
Tài liệu BAN DỊCH VỤ GIỮ TRẺ CÁC QUI CHẾ VỀ CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM GIỮ TRẺ doc

Tài liệu BAN DỊCH VỤ GIỮ TRẺ CÁC QUI CHẾ VỀ CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM GIỮ TRẺ doc

... 41 4-3 0 0-0 130 Tỷ Lệ Nhân Viên/Trẻ Em và S S Học Sinh Trong Nhóm (1) S người chăm s c và s s học sinh trong nhóm s được xác định dựa trên s lượng và độ tuổi của trẻ em theo học ... em (OAR 33 3-0 1 9-0 021 tới 33 3-0 1 9-0 090); (b) Báo cáo các bệnh truyền nhiễm (OAR 33 3-0 1 9-0 215 tới 33 3-0 1 9-0 415); (c) Các bệnh thuộc diện bị hạn chế tại cơ s giữ trẻ (OAR 33 3-0 1 9-0 200); và ... trở lên, cơ s s không phải th c hiện các nhiệm vụ giảng dạy, trừ khi s trẻ em trong cơ s là dưới 40 em. (7) Giám đốc/giám th s phải có mặt tại cơ s ít nhất một nửa s giờ hoạt động...
 • 51
 • 507
 • 0
Tài liệu Bán dịch vụ có khó? pdf

Tài liệu Bán dịch vụ có khó? pdf

... trong buổi thuyết trình hay ngay tại cửa hàng. Th ng qua những tài liệu hướng dẫn này, khách hàng s cảm th y gần gũi và hiểu rõ dịch vụ hơn.2. Bán kèm một dịch vụ với một dịch vụ hay s n phẩm ... biến cái vô hình th nh cái hữu hình. Đây cũng là cách dễ th c hiện nhất. Cụ th là doanh nghiệp s soạn ra những tài liêu giới thiệu hướng dẫn s dụng dịch vụ, trong đó có th đưa ra những ... ty thiết kế website đề chào bán gói dịch vụ "Bí quyết th nh công dành cho các doanh nghiệp mới th nh lập" bao gồm các dịch vụ tư vấn về tiếp th , xây dựng nhãn hiệu, xây dựng website....
 • 2
 • 537
 • 0
Tài liệu Các dịch vụ tiết kiệm tự nguyện doc

Tài liệu Các dịch vụ tiết kiệm tự nguyện doc

... cho ng-ời th n và bạn bè của các th nh viên của ASA. S n phẩm này không - c tiếp th tích cực ra ngoài s th nh viên hiện tại. Nhiều ng-ời gửi tiền là th nh viên của ASA, họ coi trọng s bảo ... năm 1997, s d- tài khoản trung bình là 2,87 đô la; một năm sau s d- tài khoản trung bình chỉ là 4,18 đô la. Mặc dù - c khách hàng đánh giá cao, ASA th y chi phí để th c hiện dịch vụ này và ... năng thanh khoản ngân hàng nguồn thanh khoản khác là rất cần thiết để cung cấp dịch vụ có chất l-ợng cao và có th trụ - c về mặt tài chính. Tổ chức phải quản lý - c các rủi ro lãi suất- những...
 • 18
 • 624
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu marketing dịch vụ là gìbài giảng cơ lí thuyết biên soạn th s tô thị mĩ hồngtài liệu về dịch vụ khách hàngtài liệu môn dịch vụ mạngtài liệu các dịch vụ mạngtài liệu môn dịch vụ chăm sóc khách hàngtài liệu về dịch vụ hậu mãisánh tài liệu học phần hđc biên soạn theo môđun với tài liệu truyền thốngth s nguyễn thị vân anh svth nguyễn thị bảo uyêngiảng viên hướng dẫn th s nguyễn thị thùy minh2 th s nguyễn thị thanh huyền ebook phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý trường đại học công nghiệp hà nộitài liệu môn marketing dịch vụtài liệu quản trị marketing dịch vụtài liệu về marketing dịch vụmarketing dịch vụ tài chínhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam