0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Việc làm khu vực nông thôn thành phố nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

... động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến vấn đề việc làm khu vực nông thôn 1.2.1. Đặc điểm về lao động, việc làm nông thôn * Đặc điểm của việc làm nông thôn Nông thôn là ... QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới việc làm và ... đề việc làm của người lao động nông thôn Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề việc làm các huyện ngoại thành của Nội...
 • 18
 • 457
 • 0
Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai - Thành phố Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta

... trung bình của thành phố với tổng số dân trên địa bàn la 163714 ngời, mật độ dân số 1114 ngời/km2. Trong đó khu vực thành thị là 13589 ngời và khu vực nông thôn 150125 ngời. Số ngời trong độ tuổi ... Quốc Oai - TP Nội trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hoá nớc ta Mục đích nghiên cứu:Đánh giá đợc thực trạng phát triển của kinh tế trang trại huyện Quốc Oai hiện nay để từ ... nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai - TP Nội trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá Đề tài này đợc hoàn thành với sự giúp đỡ của các thầy, các bạn trong khoa, đợc chỉ dẫn nhiệt tình...
 • 46
 • 835
 • 13
Phát triển làng nghề ở hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển làng nghề nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

... làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 - Sự phát triển làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn cả nước, một số địa phương cụ thể và trong xu ... HĐH nông nghiệp, nông thôn, tạp chí công nghiệp số 6/2005 11. Mai Thế Hởn (2000), “Phát triển làng nghề truyền thống tron quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ven thủ đô Nội , ... 7. TS. Nguyễn Công: Một số ảnh hưởng tiêu cực từ việc đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô, Nxb Đại học Kinh...
 • 16
 • 1,076
 • 2
Các giải pháp giảm tình trạng trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học tại khu vực nông thôn thành phố pleiku, tỉnh gia lai

Các giải pháp giảm tình trạng trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học tại khu vực nông thôn thành phố pleiku, tỉnh gia lai

... thiểu số tại khu vực nông thôn thành phố Pleiku Chương 3. Phương hướng và giải pháp cải thiện tình trạng bỏ học của trẻ em người ñồng bào dân tộc thiểu số khu vực nông thôn thành phố Pleiku ... TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN THÀNH PHỐ PLEIKU 2.1 Tình hình kinh tế xã hội và ñiều kiện tự nhiên của 5 xã nông thôn Thành phố Pleiku 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Tình hình kinh tế xã hội Thành ... THIỂU SỐ KHU VỰC NÔNG THÔN THÀNH PHỐ PLEIKU 3.1. Phương hướng Mục tiêu: - Các chỉ tiêu cụ thể + Huy ñộng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm ñạt trên 99%; + Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình...
 • 13
 • 607
 • 1
Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10: so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường Trung học phổ thông An Ngơn Tây và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình)

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10: so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường Trung học phổ thông An Ngơn Tây và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình)

... hc sinh khu vc thành th và hc sinh khu vc nông thôn. Mt bng v thu nhp c ca ph huynh hc sinh ca khu vc thành th c nông thôn. ... lic thông qua kho sát bng bng hc nhp liu vào phn mm spss, tin hành làm sch d liu và tin hành phân tích bng các công c thng kê mô t và phân tích hi quy (thông ... Ving (2000), Giáo Dc Hc, Nhà xut b i hc Quc gia Nm 2000. 18.  ng R (2004), Qun lý CSVC-TBDH   ng ph thông, Giáo trình dùng cho hc viên cao hc QLGD....
 • 24
 • 618
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nội

... Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nội với địa bàn hoạt động là thành phố Nội nên có số lượng khách hàng tham gia hoạt động ngoại thương khá cao và các doanh nghiệp ... hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Nội trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã rất quan tâm tới cho vay xuất nhập khẩu. Tuy vậy, ngân hàng vẫn ... NHNo & PTNT Nội chỉ quản lí các chi nhánh các quận nội thành. NHNo & PTNT Nội đã tách 5 Ngân hàng huyện ngoại thành ( chi nhánh cấp 3 ) về trực thuộc trung tâm điều hành gồm các...
 • 76
 • 630
 • 6
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Nội

... kinh tế trong bối cảnh thị trờng chứng khoán vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển.Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Nội trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp ... hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt NamNgân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với t cách là cơ quan quản lý trực tiếp mọi hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Nội, ... Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đa ra đều tác động đến hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Nội. Chính vì vậy, để hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Nội luôn...
 • 70
 • 412
 • 0
nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Hà nội

nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố nội

... Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. nội 222.1.Đôi nét về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nội 222.1.1.Giới thiệu về ngân hàng ... chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố nội để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.Chuyên đề gồm ba chơng:Chơng I: Khái quát về thanh toán ... mặt hàng trong nớc sản xuất có hiệu quả là một nhiệm vụ chiến lợc quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.Khoa Tài Chính Kế Toán 2Chuyên đề tốt nghiệp Khu t...
 • 52
 • 406
 • 2
HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ NỘI

... NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI NGÂNHÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘII. MỘT VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI1.Giới thiệu chung Ngân hàng ... biến mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng.Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Nội được thành lập ngày ... hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thành phố Nội được thành lập vào ngày 27/ 07/ 1988. Tên viết tắt là NHNo&PTNT HN. Trụ sở đặttại số 77 phố Lạc Trung quận Hai Bà Trưng, Nội. ...
 • 32
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn việt nam trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá 2003khu vực trung tâm thành phố hà nộiphát triển làng nghề trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở tỉnh nam địnhphát triển công nghiệp nông thôn cho phép phát huy năng lực nội sinh khai thác kịp thời những lợi thế vốn có ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoáthực trạng nợ quá hạn tại ngân hàng nông nông nghiệp và phát phát triển nông thôn thành phố hà nộinghiên cứu hiện trạng sạt lở bờ sông hồng đoạn bờ tả khu vực bát tràng thành phố hà nộigiải pháp công trình ứng dụng công nghệ mới chống sạt lở bờ sông sát chân đê đoạn bờ tả khu vực bát tràng thành phố hà nộiphàn tích đa dạng canh quan khu vực phía tây thành phố hà nộipiỉân vùng cảnh quan phục vụ bảo vệ và sử dụng cảnh quan khu vục phía tây thành phó hà nọiquan diem triet hoc maclenin ve con nguoi voi viec phat trien nguon luc con nguoi o tinh ca mau trong qua trinh cong nghiep hoa hien dai hoa dat nuoc giai doan 20052010những thuận lợi của nông thôn việt nam trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoátrò của công nghiệp nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn việt namnhững quan điểm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóaphát triển công nghiệp nông thôn tạo ra sự phát triển cân đối các ngành vùng của kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hoánhững vấn đề chung về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế và mô hình áp dụng lợi thế cạnh tranh bền vữngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ