0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc pptx

... KW11 0-0 4-3 4KW11 0-0 1-4 0 KW11 0-0 3-0 7 KW11 0-0 4-3 3KW11 0-0 1-3 9TP KW11 0-0 3-0 6 KW11 0-0 4-3 2KW11 0-0 1-3 8 KW11 0-0 2-4 1KW11 0-0 3-0 5KW11 0-0 4-2 7KW11 0-0 5-2 1KW11 0-0 1-3 7 KW11 0-0 2-2 3 KW11 0-0 3-0 4KW11 0-0 4-2 6 KW11 0-0 5-2 0TPKW11 0-0 1-3 6KW11 0-0 2-2 2TP ... KW11 0-0 5-2 0TPKW11 0-0 1-3 6KW11 0-0 2-2 2TP KW11 0-0 3-0 3KW11 0-0 4-2 5 KW11 0-0 5-1 9KW11 0-0 1-2 8TP KW11 0-0 2-1 8 KW11 0-0 3-0 2 KW1 1 0-0 4-2 4KW11 0-0 5-1 8KW11 0-0 3-2 9KW11 0-0 1- 00 KW11 0-0 2- 00 KW11 0-0 3- 00 KW11 0-0 4- 00KW11 0-0 5-0 0KW11 0-0 0-0 0KW11 0-0 3-3 5KW11 0-0 3-3 1KW11 0-0 3-3 0kÕt ... 3.1-kết cấu khung xe máy wave1 10cc KW11 0-0 1-1 3KW11 0-0 2-1 6TPKW11 0-0 3-0 1 KW11 0-0 4-1 4KW11 0-0 5-1 7KW11 0-0 3-1 5KW11 0-0 3-1 1KW11 0-0 3-1 0TPKW11 0-0 3-0 9TP KW11 0-0 4-1 2KW11 0-0 3-0 8 KW11 0-0 4-3 4KW11 0-0 1-4 0...
 • 68
 • 2,444
 • 0
Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc

Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc

... tiết:KW11 0-0 3-0 1,KW11 0-0 3-0 2,KW11 0-0 3-0 3, KW11 0-0 3-0 4, KW11 0-0 3-0 5,KW11 0-0 3-0 6,KW11 0-0 3-0 7,KW11 0-0 3-0 8,KW11 0-0 3-0 9TP,KW11 0-0 3-1 0TP,KW11 0-0 3-1 1,KW11 0-0 3-1 5,KW11 0-0 3-2 9,KW110cc-0 3-3 0,KW11 0-0 3-3 1,KW110cc-0 3-3 5, ... W11 0-0 3-0 2 K W11 0-0 4-2 4K W11 0-0 5-1 8K W11 0-0 3-2 9KW11 0-0 1-0 0 KW11 0-0 2-0 0 KW11 0-0 3-0 0 KW11 0-0 4-0 0KW11 0-0 5-0 0KW11 0-0 0-0 0K W11 0-0 3-3 5K W11 0-0 3-3 1K W11 0-0 3-3 0kÕt cÊu khung xe wave 110 ccĐỒ ÁN ... W11 0-0 3-1 5K W11 0-0 3-1 1KW11 0-0 3-1 0TPKW11 0-0 3-0 9TP K W11 0-0 4-1 2K W11 0-0 3-0 8 K W11 0-0 4-3 4K W11 0-0 1-4 0 K W11 0-0 3-0 7 K W11 0-0 4-3 3KW11 0-0 1-3 9TP K W11 0-0 3-0 6 K W11 0-0 4-3 2K W11 0-0 1-3 8 K W11 0-0 2-4 1K...
 • 74
 • 1,009
 • 5
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí tại Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà pdf

... các kỹ thuật công nghệ mới thiết kế mới và nâng cấp các hệ thống tự động công nghệ ngày càng hoàn thiện hơn. Trong khuôn khổ đồ án này em được nhận đề tài Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển ... I.3.b- Sơ đồ tổng quan máy nén khí BIII - 3/40M Thiết bị logic khả trình 14 IV- THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG: IV. 1- Thông số máy nén khí (TL - 2): IV.1.a- Máy nén: - ... công nghệ hoặc toàn bộ một Xí nghiệp nói chung. Hệ thống tự động hoá đảm bảo quy trình công nghệ xảy ra trong điều kiện cần thiết và bảo đảm nhịp độ sản xuất của từng công đoạn trong quy trình...
 • 99
 • 714
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu thực trạng chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về trạm y tế tuyến xã trong 4 năm từ 1998 -2001 ppt

... thành phố lựachọn ngẫu nhiên tối thiểu từ 1 0-1 5 trạm y tế xã để tiến hành khảo sát, nghiên cứu vàđánh giá hiệu quả chương trình đưa khám chữa bệnh BHYT về tuyến xã. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành ... sau: - Cán bộ công chức thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp mang mã thẻ B1, trongđó chủ yếu là giáo viên các trường tiểu học; - Cán bộ thuộc diện hưu trí mất sức mang mã thẻ B6; - Người có công ... phường, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 311 cán bộ quản lý, nhânviên y tế thuộc các Trung tâm y tế (73) và Trạm y tế xã (238) tham gia đề tài nghiên cứu. Kết quả thăm dò được trình bày theo...
 • 52
 • 1,421
 • 1
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG CHẾ TẠO TÀU VỎTHÉP

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG CHẾ TẠO TÀU VỎTHÉP

... công việc lắp ghép và đặc biệt là việc thực hiện công nghệ hàn. Với thời gian cho phép thì nội dung nghiên cứu của đề tài là: tìm hiểu, ghiên cứu công nghệ hàn tự động và thiết kế một quy trình ... TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNGDƯỚI LỚP THUỐC3.1 CƠ SỞ CỦA VIỆC THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN Quy trình hàn tự động dưới lớp thuốc được thành lập dựa trên cơ sở lý thuyết các tiêu chuẩn về hàn ... TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA QUY TRÌNH HÀN.3.2.1 Kim loại hàn Là nguyên liệu và cũng là kết quả sản phẩm lao động của người thợ hàn. Vật liệu sẽ quy t định đến thông số của quy trình hàn cũng như đánh...
 • 85
 • 1,020
 • 5
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ pdf

... Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ Đồ án tốt nghiệp Trang 9 ¾ Công nghệ sản xuất ethanol sinh học: Công nghệ ... [20] Tài liệu hướng dẫn đồ án công nghệ II. GVHD: Ths. Trương Hữu Trì SVTH: Nguyễn Văn Chín Đồ án tốt nghiệp Trang 117 KẾT LUẬN. Sau hơn hơn 15 tuần nổ lực làm việc, đề tài nghiên cứu ... 19.83 19.10 -0 .73 -3 .70 8 2400 22.77 21.70 -1 .07 -4 .69 9 2600 26.17 25.10 -1 .07 -4 .08 10 2800 29.40 28.60 -0 .80 -2 .72 11 3000 31.73 30.70 -1 .03 -3 .26 12 3200 34.00 33.20 -0 .80 -2 .35 13 3400...
 • 118
 • 1,099
 • 4
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường docx

... - Mn2+-AA-H2O2 t(s) Đồ án Tốt Nghiệp Nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy H2O2 của phức chất giữa Mn2+ và Axetyl Axeton trong điều kiện thường Đồ ... của hệ H2O2 - Mn2+-AA-H2O2 -log[H2O2]o - logWO2 Đồ án tốt nghiệp 13 [Mz+]0 - nồng độ đầu của Mz+, [L] - nồng độ cân bằng của ligan L được tính theo công thức: ... H2O - Mn2+-AA-H2O2 Đồ án tốt nghiệp 9cường hiệu quả xúc tác trong các quá trình xúc tác oxy hoá - khử có lợi, kéo dài thời gian làm việc của xúc tác, cũng như hạn chế các quá trình...
 • 61
 • 849
 • 0
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình pptx

... kỹ thuật. - Kiểu tuabin trục đứng hướng tâm : PO150/810-B-567,2 - Đường kính bánh xe công tác : 5672 mm - Chiều quay : Phải - Cột áp tính toán : 88 m - Cột áp tối đa : 109 m - Cột áp tối ... rãnh chèn hình răng lược. *Buồng bánh xe công tác : Là chỗ lắp đặt bánh xe công tác, buồng bánh xe công tác có dạng hình trụ. Khe hỡ giữa buồng và bánh xe công tác nằm trong phạm vi (0.0005÷0.001)D. ... trên bánh xe công tác ở vành trên có 10 lỗ xả D 130mm, để giảm bớt tổn thất năng lượng rò rỉ giữa bánh xe công tác và nắp tuabin và vành dưới của cánh hướng với vành dưới của bánh xe công tác...
 • 95
 • 1,403
 • 7
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý pdf

... Text 9 Lookup(KHÁCHHÀNG) Ngày đến Date/Time Short date >=Date() Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông ... cầu thiết kế hệ thống. Nhiều kiểu mô hình quan niệm dữ liệu đã được nghiên cứu, phương pháp Merise sử dụng mô hình thực thể - mối kết hợp, là một mô hình xuất phát từ lý thuyết cơ sở dữ liệu ... thống. Đồ án tốt nghiệp Trang 14 Các lược đồ quan hệ trong mô hình tổ chức dữ liệu có được từ sự biến đổi mô hình quan niệm dữ liệu. Áp dụng các qui tắc biến đổi ta có các lược đồ quan...
 • 75
 • 709
 • 1
Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Nghiên cứu giải pháp điều khiển cấp điện tự động cho nhà máy từ trạm 110KV doc

... Loại 300/ 1A : 5P – 10, công suất 5VA. o Loại 50/ 1A : 5P – 10, công suất 5VA. 2.3.6 Máy biến điện áp: Thông số kĩ thuật: - Kiểu : CCV 145 - 17 - 130 - 132 - B2 - T1. - Tiêu chuẩn sản xuất ... DNV (Na Uy). - Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị để đảm bảo toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền hoạt động ổn định đồng bộ với năng suất cao và chất lượng tốt. - Không ngừng ... cái. - Số lượng 3 tủ. - Thông số kỹ thuật: o Iđm: 2500A. o I0 đ nhiệt: 34 KA - 1s. o Uđm : 6KV. o U xung kích: 60KV. o Khối lượng: 250Kg. Đồ án tốt nghiệp Nghiên...
 • 91
 • 804
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu đồ án tốt nghiệp khảo sát thiết kế và xây dựng mạng lan trong cơ quan xí nghiệp docxnghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp chia dầu của bơm cao áp bít tông hướng trụcđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống công tác quản lý thư viện tại trường đhdl hải phòng docxđồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tảiđồ án tốt nghiệp nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ một số ion kim loại nặng cu2 cd 2 trên vật liệu nanocomposit tổng hợp từ chitosan và montmorillonittài liệu đồ án tốt nghiệp điệntài liệu đồ án tốt nghiệptài liệu luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương pháp bảo quản tài liệu nghe nhìntài liệu đồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật tuabin gió công suất 500wtài liệu đồ án tốt nghiệp kỹ thuật điện cao áp docđồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng unigraphics nx 9 0 thiết kế khuôn cho chi tiết mô hình thân xe máy xúc và lập trình gia công lòng khuôn lõi khuôn cho máy phay cncđồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlanđồ án tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất bia đenđồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ sản xuất nước trà xanh chanh muối gừngtài liệu đồ án tốt nghiệp chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay thực trạng và giải pháp pptxchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ