0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Phơng hớng phát triển kinh tế trang trạ

Một phần của tài liệu CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG KINH TẾ SÔNG HỒNG NĂM 2010.DOC (Trang 34 -35 )

1. Quan điểm phát triển

*Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác , sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kĩ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi với xoá đói giảm nghèo; phân bố lại lao động, dân c, xây dựng nông thôn mới.. Tiếp tục phát triển trên diện rộng không chỉ ở những vùng có nhiều đất, nhất là đất trống, đồi núi trọc, đất còn hoang hoá mà còn ở ngay trên những vùng đất ít (là phần lớn) bằng thâm dụng lao động, tăng cờng đầu t vốn và thâm dụng kĩ thuật, gắn với chế biến và thơng mại, dịch vụ, làm ra nông sản có giá trị kinh tế lớn.

*Coi trọng hiệu quả kinh tế của các trang trại, khuyến khích làm giàu hợp pháp. Bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận một thực tế là, đại bộ phận nông dân rất kém linh hoạt thiếu nhạy bén trong cơ chế thị trờng, vì thế thu nhập và đời sống nông thôn chậm đợc cải thiện. Do vậy trớc mắt những ngời có vốn, có kinh nghiệm và có năng lực, bất kể thuộc thành phần xã hội nào, thành phần kinh tế nào, nếu có mong muốn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, đều đợc khuyến khích làm kinh tế trang trại, chấp nhận giải quyết một lợng lao động thấp hơn nhng đem lại hiệu quả cao, chấp nhận có một bộ phận nông dân giàu hơn hẳn để làm đầu tàu, tạo ra động lực kích thích sản xuất, kích thích động cơ làm giàu của bộ phận nông dân còn lại.

*Tôn trọng nguyên tắc phát triển nông nghiệp bền vững: quá trình canh tác, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản của trang trại không vì lợi nhuận trớc mắt mà khai thác một cách bừa bãi các tài nguyên, sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nớc...không chú trọng cải tạo hay chú ý đến lợi ích lâu dài, để chục năm sau, đất đai bạc màu, o nhiễm hoá học khiến cho đất không thể tái sản xuất đợc nữa. Không những thế, trang trại cũng phải đợc chú ý để tạo nên một vùng sinh thái hợp lý góp phần cân bằng môi trờng sống của dân c. Yếu tố an toàn lơng thực phải đợc coi trọng.

Một phần của tài liệu CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG KINH TẾ SÔNG HỒNG NĂM 2010.DOC (Trang 34 -35 )

×