0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Chiến lợc xúc tiến hỗn hợp

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG MARKETING TRONG NGÂN HÀNG.DOC.DOC (Trang 37 -39 )

2. Những thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt trong thời gian gần

4.4. Chiến lợc xúc tiến hỗn hợp

a. Bán hàng cá nhân

Trớc đây các ngân hàng nớc ta hoạt động theo một trạng thái hoàn toàn vị động, tức là ngân hàng chỉ đóng vai trò là két sắt giữ tiền, là ngôi đền tiền bạc. nếu ai có nhu cầu thì tự tìm đến ngân hàng và ngân hàng đáp ứng nhu cầu đó

một cách đầy quyền thế. Nhng trong những năm gần đây khi mà áp lực cạnh tranh tăng cao, cung tiền tệ đã vợt quá xa so với cầu tièn tệ thì các ngân hàng của Việt Nam đang chuyển dần sang trạng thái chủ động, tức là phải tìm kiếm khách hàng để cung cấp sản phẩm cho họ. Chẳng hạn ở ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam đã đề ra chủ trơng chủ động tìm khách hàng để bàn bạc các dự án kinh tế, tìm hiểu những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp để biết thêm khả năng vay vốn và sử dụng vốn của họ, tù đó cung cấp cho họ thông tin về chính sách vay vốn cũng nh các thông tin về thị trờng, ngành nghề mà họ kinh doanh để họ sử dụng vốn vay ngân hàng một cách hiệu quả. Tuy vậy số lợng các ngân hàng có những chủ trơng này còn rất ít, việc thực hiện lại thiếu sự kiểm tra kiểm kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nên hiệu quả mang lại còn kém.

b. Hoạt động khuyến mãi

Hoạt động khuyến mãi của các ngân hàng nớc ta hiện nay còn rất hiếm so với các loại hình doanh nghiệp khác. các ngân hàng chỉ thực hiện việc tặng quà, các u tiên trong giao dịch và mức lãi và mức lãi suất u đãi đối với các khách hàng truyền thống, khách hàng có khối lợng giao dịch lớn.

c. Tuyên truyền

Tuyên truyền là biện pháp để ngân hàng nâng cao hình ảnh về mình, cung cấp thông tin cho công chúng để họ hiểu biết hơn về ngân hàng. Hiện nay, các ngân hàng Việt Nam đang ngày càng đẩy mạnh hoạt động này bằng các bài viết về các ngân hàng trên tạp chí truyền chuyên ngành về ngân hàng và kinh tế nh tạp chí ngân hàng thời váo ngân hàng, tạp chí thị trờng tài chính tiền tệ, thời báo kinh tế Sài Gòn, thời báo đầu t, tạp chí t vấn tieu dùng, thời báo kinh tế Việt Nam ...Trên các phơng tiện phát thanh truyền hình thì hoạt động và những lợi ích mà ngân hàng mang lại cho khách hàng cũng đowjc đề cập và gần đây các ngân hàng đã sử dụng mạng Internet để truyền bá, cung cấp thông tin cho khách

hàng. Điểm yếu kém ở hoạt động này là cha thực sự khoa học và chỉ tiến hành trên diện hẹp.

d. Quảng cáo

Cũng giống nh hoạt động tuyên truyền, hoạt động quảng cáo của các ngân hàng Việt Nam nói chung ít đợc chú trọng: một số ít ngân hàng lớn nh ngân hàng ngoại thơng Việt Nam, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng đầu t và phát triển,... tiến hành quảng cáo trên các tạp chí chuyên ngành (chủ yếu là ở tạp chí ngân hàng, thời báo ngân hàng) còn đối với các ph- ơng tiện quảng cáo khác mà đặc biệt là phát thanh và truyền hình thì hầu nh vắng bóng. Mặt khác các thông điệp quảng cáo mà các ngân hàng đa ra cũng chỉ mang nội dung giới thiệu về ngân hàng là chính mà cha thực sự đúng nghĩa với nội dung của một thông điệp quảng cáo do vậy hiệu quả của hoạt động này là rât thấp.

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG MARKETING TRONG NGÂN HÀNG.DOC.DOC (Trang 37 -39 )

×