0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Chiến lợc sản phẩm

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG MARKETING TRONG NGÂN HÀNG.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

2. Những thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt trong thời gian gần

4.1. Chiến lợc sản phẩm

Ngoài các dịch vụ truyền thống nh dịch vụ tiền gửi, dịch vụ cho vay vốn, kinh doanh ngoại tệ thì ngày nay trong cơ chế thị trờng và dới sự tác động gay gắt của môi trờng cạnh tranh, các ngân hàng của Việt Nam đang dần dần đa dạng hóa dịch vụ của mình. Một số ngân hàng đã đa ra những dịch vụ mới và b- ớc đầu nó đã đợc khách hàng chấp nhận nhanh chóng. Điển hình là ngân hàng đầu t và phát triển Hà Nội đã đợc cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán BSC. Theo xu hớng này nhiều công ty chứng khoán của các NHTM khác cũng đang khẩn trơng đợc thành lập. Bên cạnh đó các công ty liên doanh bảo hiểm giữa một số NHTM Việt Nam với các công ty bảo hiểm nớc ngoài và với các công ty bảo hiểm trong nớc cũng đang hoàn tất thủ tục đi vào hoạt động.

Cũng trong việc đa dạng hoá sản phẩm để tăng cờng sức cạnht tranh thì NHTM cổ phần nhà Hà Nội, NHTM cổ phần nhà thành phố Hồ Chí Minh, NHTM cổ phần nhà á Châu... đã mở dịch vụ thanh toán mua bán nhà qua ngân hàng, ngân hàng công thơng Việt Nam thành lập trung tâm khai thác tài sản xiết nợ, ngân hàng Sài Gòn thơng tín thành lập trung tâm dịch vụ bất động sản...

Có thể nói rằng các dịch vụ mới của các ngân hàng đã phần nàp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tuy nhiên số lợng dịch vụ mới còn ít, chất lợng cha cao phạm vi phục vụ hẹp và trên thực tế phần lớn các ngân hàng Việt Nam đều kinh doanh thiên về hoạt động tín dụng.

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG MARKETING TRONG NGÂN HÀNG.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

×