0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Kiến nghị đối với Công ty

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY BLUE.DOC.DOC (Trang 41 -45 )

II. Giải pháp với hoạt động bán hàng cá nhân

3/ Kiến nghị đối với Công ty

Hiện nay, việc tiến hành các hoạt động marketing ở Công ty đợc thực hiện một cách chồng chéo và không có sự phối hợp.Các Phòng kinh doanh,Phòng thiết kế thậm chí bản thân đội ngũ bán hàng phải thu thập những thông tin về tình hình nhu cầu thị trờng hay tiến hành các hoạt động tiếp thị...Nhng lại không có sự thống nhất. Chẳng hạn phòng kinh doanh là nơi đề xuất ra các quyết định về giá lên cấp trên lại không thống nhất về giá các loại vật liệu do phòng thiết kế đề ra.Do vậy, để hoạt động marketing thật sự có hiệu quả,công ty cần phải cải tiến bộ máy tổ chức cụ thể:Tổ chức phòng Marketing là sự hợp nhất của 2 phòng trên và phòng marketing sẽ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng trong đó chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ bán hàng cá nhân của Công ty, hớng dẫn đội ngũ bán hàng cá nhân thực hiện các hoạt động marketing một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả.

Tổ chức mạng lới thông tin bên trong và bên ngoài: Nghĩa là sử dụng hệ thống máy vi tính đã đợc trang bị tại các phòng ban để thông tin cập nhật về đơn hàng, dự trữ, vận chuyển, kết quả hoạt động của toàn bộ mạng lới bán hàng cũng nh thông tin cho khách hàng, ngời sản xuất về tình hình sản phẩm dịch vụ của mình. Tổ chức mạng lới thu thập thông tin bên ngoài về các dự án.Qua đó có sự chuẩn bị đơn hàng và các điều kiện dự thầu đợc chủ động.

3.2 . Thờng xuyên nghiên cứu nhu cầu thị trờng quảng cáo .

Công tác nghiên cứu thị trờng đã đợc Công ty chú ý song vẫn còn cha sâu sát và cha liên tục.Việc nghiên cứu thị trờng ngời bán, ngời mua và đối thủ cạnh tranh còn nhiều khía cạnh cha đợc đề cập tới và cha xét đến những thay đổi nhất định trong từng thời kỳ kinh doanh.Đây cũng là công việc cần thiết mà ngời bán hàng phải thực hiện một cách thờng xuyên.

Nhu cầu khách hàng thay đổi nh thế nào? Họ có tiến hành dặt hàng của đối thủ cạnh tranh không? Cần biết tại sao thời kỳ này họ lại chuyển sang đặt hàng của đối thủ cạnh tranh?

♦ Đối với thị trờng ngời bán: Công ty không đợc phép lựa chọn ngời bán cho mình song cần phải có đầy đủ thông tin về họ nh tình hình tài chính, sản xuất,những sự kiện lớn liên quan đến ngời sản xuất trong từng thời kỳ...

♦ Các thông tin về đối thủ cạnh tranh: Là những thông tin cần đợc nắm vững một cách cụ thể, chính xác và kịp thời. Tuy nhiên có đợc những thông tin là rất khó khăn do vậy phải đợc Công ty tổ chức tiến hành điều tra, thăm dò thờng xuyên chẳng hạn các thông tin về giá cả,số lợng hợp đồng và chế độ hoa hồng cho các nhân viên đợc khuyến khích bán hàng nh thế nào?

3.3. Xác định rõ ngân sách cho Marketing phù hợp

Các hoạt động marketing đợc Công ty tiến hành thực tế cha đạt kết quả cao do cha có ngân sách thoả đáng cho các hoạt động này.Trong khi để bán đợc hàng trong giai đoạn hiện nay đối với Công ty marketing đợc xác định là cần thiết hơn bao giờ hết.Vì vậy,việc xác định ngân sách cụ thể cho từng hoạt động này chắc chấn sẽ tạo nên kết quả cao hơn.Chẳng hạn ngân sách cho các hoạt động tiếp thị, nghiên cứu thị trờng, ngân sách cho xúc tiến khuyếch trơng đặc biệt là là hình thành một khoản chi phí marketing cho đội ngũ bán hàng trong chi phí bán hàng. Mặc dù với nguồn kinh phí hiện có làm đợc điều này là rất khó khăn song Công ty có thể giảm bớt các khoản trong chi phí phân phối và chi phí quản lý doanh nghiệp bằng cách giảm bớt lực lợng gián tiếp trong Công ty.

Kết luận

Quảng cáo là công cụ đắc lực phục vụ cho nhà sản xuất tác động vào khách hàng để họ có thể biết tới công ty giới thiệu hình ảnh chất lợng công ty và nó đóng vai trò ngày càng quan trọng trong kinh doanh hiện đại. Công ty Blue phát triển theo định hớng cung cấp đầy đủ các dịch vụ quảng cáo cho mỗi khách hàng của mình là lĩnh vực rất mới mẻ có thể chứa rủi ro, công ty sẽ thành công sẽ có một chiến lợc đúng đắn.

Trong phạm vi ngắn gọn của chuyên đề tốt nghiệp, bài viết chỉ cố gắng khắc phục, phân tích những mặt mạnh, yếu, cái đợc và cha đợc trong các quy trình cung cấp các dịch vụ quảng cáo tới khách hàng của công ty, từ đó với mong muốn có thể đa ra đợc những giải pháp khả thi nhằm góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu này của công ty. Tôi rất mong những ý kiến đó có thể đóng góp phần nào vào quá trình phát triển của công ty. Những ý kiến đề xuất có thể đợc ban lãnh đạo công ty tham khảo trong việc định hớng trở thành công ty cung cấp đầy đủ dịch vụ cho mỗi khách hàng, đó chính là điều tôi kỳ vọng. Tuy nhiên, với trình độ và kiến thức thực tế còn hạn chế, chuyên đề tốt nghiệp không thể tránh đợc những sai sót. Tôi rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến phê bình của các thầy cô giáo, các anh chị ở công ty Blue và bạn đọc.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY BLUE.DOC.DOC (Trang 41 -45 )

×