0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Nhận xét chun g:

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY BLUE.DOC.DOC (Trang 30 -33 )

III -hoạt động cung ứng sản phẩm DịCH vụ quảng cáo của công ty blue thông qua bán hàng cá nhân

2- Nhận xét chun g:

2. 1. Những mặt đã làm đợc:

Công ty đã rất cố gắng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng Công ty đã có đợc một vị trí vững chắc trên thơng trờng đặc biệt là tại Hà Nội, lợi thế và khả năng cạnh tranh đợc nâng cao.Kinh doanh đạt hiệu quả, đời sống của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đợc cải thiện. Có đợc kết quả này là do:

- Công ty đã có đợc lợi thế sẵn có về đang kinh doanh là sản phẩm dịch vụ có chất lợng cao, đã có nhiều uy tín, đáp ứng đợc các yêu cầu về chất lợng, kỹ thuật cho các chơng trình , sự kiện với chất lợng cao.-

- Khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty nhìn chung là khách hàng trung thành, họ đã có niềm tin vào sản phẩm và vào Công ty, từ đó mà tạo ra đ- ợc một lợng khách hàng tiềm năng để Công ty có điều kiện khai thác và mở rộng thị trờng.

- Bản thân Công ty làm công tác nghiên cứu thị trờng tơng đối thờng xuyên, xác định đúng những đối thủ cạnh tranh của mình, phát hiện đợc những thị trờng tiềm ẩn hay cha đợc đáp ứng tốt.

- Các hoạt động tiếp thị kết hợp với thông tin quảng cáo, nắm các hạng mục đầu t xây dựng cơ bản với bám khách hàng. Kịp thời đề ra các chủ trơng, biện pháp phù

hợp với thực tế cho từng thời điểm. Xử lý kịp thời các cơ chế giá, chi phí và khuyến mại, tạo ra sự năng động trong kinh doanh.

- Công ty đã khai thác, sử dụng hợp lý có hiệu quả hệ thống kho tàng của mình trong việc duy trì lợng dự trữ phù hợp, với phơng thức phân phối ngày càng đa dạng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu khi cần thiết.

- Trong Công ty luôn có sự chỉ đạo thống nhất, đặc biệt là trong công tác bán hàng. Công ty có đội ngũ cán bộ và nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm, có nghiệp vụ và luôn tận tình với khách hàng.

- Trong chỉ đạo điều hành Công ty luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch với t tởng tiến công và tìm mọi biện pháp tích cực, có hiệu quả nhất phấn đấu thực hiện kế hoạch nh triển khai kế hoạch từng tháng, quý cho các đơn vị, luôn gắn mục tiêu đề ra với mục tiêu chỉ đạo tác nghiệp hàng ngày đối với từng loại sản phẩm dịch vụ, nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch sản lợng và đảm bảo tỷ lệ tiếp nhận của từng sản phẩm dịch vụ.Nhờ đó đã giảm đợc chi phí lu thông, nâng cao đợc khả năng cạnh tranh và hiệu quả trong kinh doanh .

- Từng bớc cải tiến các mặt tổ chức quản lý nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành của bộ máy và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ nh sắp xếp lại tổ chức các phòng ban, tinh giảm bộ máy gián tiếp, tăng lực lợng bán hàng, đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên...

2.2 . Những mặt còn tồn tại:

- Kết quả kinh doanh đạt đợc hoàn thành kế hoạch và thực tế năm sau cao hơn năm trớc song còn cha tơng xứng với khả năng, vị trí, mối quan hệ và năng lực thực tế của Công ty.

- Về giá cả, sự điều hành của Công ty tạo ra một sự cứng nhắc thiếu linh động thậm chí có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội kinh doanh.

- Cạnh tranh trên thị trờng vẫn diễn ra gay gắt và quyết liệt đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Công ty trong việc duy trì và giữ vững khả năng cạnh tranh của mình. Thực tế việc kiểm soát hay khống chế đối thủ cạnh tranh là không thể thực hiện đợc.

- Các hoạt động Marketing nh tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại tuy đã đợc tiến hành song tính chất chuyên nghiệp cha cao dẫn đến hiệu quả của các hoạt động còn hạn chế.

- Hệ thống phân phối có mức chi phí cao ảnh hởng trực tiếp tới giá của Công ty và hoạt động này cha hiệu quả trong việc đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu khách hàng. Trên thị trờng xuất hiện t tởng mua bán chịu. Công ty đã có quy định về thời gian hàng đi đờng, luân chuyển chứng từ và ký hợp đồng mua bán cho chậm trả tiền. Nh- ng việc chấp hành các quy định đó không nghiêm dẫn đến tình trạng công nợ dây da kéo dài đã ảnh hởng nhất định tới hiệu quả kinh doanh chung.

- Bộ máy quản lý từ Công ty tới cơ sở còn cồng kềnh, cán bộ quản lý và lực l- ợng nhân viên gián tiếp còn chiếm số lợng lớn trong công ty (≈ 43%) làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.

CHƯƠNG III

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÔNG TY BLUE.DOC.DOC (Trang 30 -33 )

×