0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Góp ý về chính sách xúc tiến khuếch trơng:

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ HN.DOC.DOC (Trang 35 -38 )

I Bàn luận về tên sản phẩm.

3. Góp ý về chính sách xúc tiến khuếch trơng:

Mục đích xúc tiến là làm sao để khách hàng biết đến sản phẩm, chấp nhận và mua nhiều sản phẩm hơn. Xúc tiến khuếch trơng tỏ ra phù hợp, thậm chí là cần thiết nhất cho quá trình định vị của công ty Bảo việt nhân thọ trong hoàn cảnh hiện nay.

3.1. Bán trực tiếp

Đại lý có tầm quan trọng đặc biệt trong nghiệp vụ bán trực tiếp cũng nh trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nói chung.Quản lý lực lợng này thành công không đơn giản, làm thế nào để gắn bó với công ty? Đó là chế độ tuyển dụng hợp lý, chế độ lơng và đãi ngộ thích hợp. Điều này đã đợc đề cập trong phần bàn về vấn đề đại lý.

3.2. Quảng cáo:

Quảng cáo của công ty Bảo việt nhân thọ Hà Nội nên quảng cáo trên phơng tiện nào, dành cho đối tợng nào, nh thế nào. Vấn đề này là cốt lõi.

Đối tợng của quảng cáo bảo hiểm nhân thọ là những ngời trụ cột gia đình và nhất là ngời mẹ, ngời phụ nữ. Ngời mẹ là ngời chăm lo nhiều nhất đến gia đình, và thờng lo xa. Do vậy, quảng cáo bảo hiểm nhân thọ nên hớng nhiều đến ngời mẹ, nên gợi nhu cầu và chỉ ra lợi ích của sản phẩm cho ngời mẹ.

Quảng cáo bảo hiểm nhân thọ nhất thiết nên chỉ ra lợi ích của sự kết hợp bảo hiểm và tiết kiệm. Hình thức quảng cáo nên ngắn gọn, dễ hiểu và gây ấn tợng.

Truyền hình là phơng tiện quảng cáo thích hợp nhất cho bảo hiểm nhân thọ. Số ngời xem truyền hình rất đông, do đó chi phí quảng cáo tính trên một ngời không quá cao. Tuy nhiên, tổng chi phí dành cho quảng cáo trên truyền hình vẫn rất lớn. Do vậy, ta nên cắt chi phí dành cho quảng cáo trên đài Tiếng nói Việt Nam sang cho chi phí quảng cáo trên truyền hình, bởi vì quảng cáo trên đài Tiếng nói Việt Nam tỏ ra lạc hậu và không phù hợp. Công ty Bảo việt nhân thọ Hà Nội nên quảng cáo trên đài truyền hình Hà Nội thay vì quảng cáo trên đài truyền hình Việt Nam để đỡ tốn chi phí mà vẫn hiệu quả. Quảng cáo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên truyền hình là điều cần thiết.

Số ngời đọc báo ngày càng tăng. Quảng cáo trên báo chí của công ty nên rút số đầu báo xuống và tăng cờng tần xuất quảng cáo trên một đầu báo. Làm nh vậy vì tuổi thọ của các quảng cáo trên báo ngắn, cần tăng tuổi thọ của quảng cáo. Cần tăng cờng quảng cáo trên các báo mà đối tợng quảng cáo hay đọc. Sau đây là một số đầu báo tham khảo: Thời báo kinh tế, Hà Nội mới, phụ nữ, sức khoẻ và đời sống, tri thức trẻ, kiến thức gia đình, ....

Việc thực hiện các loại tờ rơi có thể đợc sử dụng. Hình thức tờ rơi sáng sủa, hoa văn đẹp, màu sắc tờ rơi nên tránh màu đen, màu tối. Nội dung tờ rơi nên đơn giản, dễ hiểu, tạo tâm lý tìm hiểu và dễ liên hệ.

3.3. Tuyên truyền.

Số ngời tham gia bảo hiểm nhân thọ còn ít so với số ngời đã nghe nói về sản phẩm này. Đó là do bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm mới, tuy mang một ý nghĩa xã hội lớn nhng nó vẫn bị nghi ngờ. Nhiệm vụ đặt ra của tuyên truyền là làm mọi ngời tin vào sản phẩm, thấy đợc ý nghĩa của nó.

Việc tuyên truyền qua mạng lới phát thanh của phờng đã phát huy tác dụng trong hiện tại và lâu dài. Nội dung các bài phát thanh đã đợc soạn thảo kỹlỡng và đợc thực hiện một cách nghiêm túc .

Mở rộng việc phát thanh tuyên truyền ta có thể thực hiện tuyên truyền qua Đài Tiếng nói Việt Nam, mà không thực hiện quảng cáo trên đó. Đài

Tiếng nói Việt Nam sẽ là công cụ thích hợp để tuyên truyền ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ.

Các bài viết trên các báo về vấn đề bảo hiểm nhân thọ cũng là một hình thức tuyên truyền. các bài viết có thể khen, chê, nêu ý kiến khách hàng.. đem lại một hiệu quả cao. Chúng ta có thể gặp một số bài viết dạng này trên báo:

- Tài chính số 8 + 9/ 95; 12/ 96 - Thơng mại số 10 kì I/ 95 - Phát triển kinh tế số 53/ 9.

Trong quá trình kinh doanh, công ty thực hiện các tiếp xúc với khách hàng. Những nhận thức về cuộc tiếp xúc này của khách hàng sẽ đợc anh ta truyền miệng tới ngời khác. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Công ty cần có biện pháp hoàn thiện nhằm khắc phục những thông tin xấu và phát huy những thông tin tốt đẹp về công ty trong dân chúng.

- Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn đợc đóng góp từ ngời đại lý khai thác. Trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ngời đại lý cần phải nêu lên ý nghĩa và lợi ích của sản phẩm, danh tiếng của công ty... Hình ảnh công ty qua đó la lại trong tâm trí của khách hàng.

Kết luận

Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Nội có một hoàn cảnh đặc biệt. Sản phẩm mới, thị trờng mở rộng và chỉ có mỗi một mình công ty trên đó. Hoàn cảnh đem lại thách thức cũng nh rất nhiều cơ hội cho công ty. Mục tiêu đặt cho công ty là xác định cho mình một vị thế trên thị trờng. Do vậy chính sách Marketing tổng hợp có thể đợc dùng để định vị thị trờng và quan trọng nhất trong đó là chính sách xúc tiến khuếch trơng. Trong quá trình định vị, bớc đầu công ty đã đạt đợc thành công đáng khích lệ. Những thành công này đã chỉ ra sự kết quả vị thế của công ty. Về lâu dài, Bảo Việt nhân thọ Hà Nội sẽ dần dần hoàn thiện mình để khẳng định vị trí đầu tiên của mình.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ HN.DOC.DOC (Trang 35 -38 )

×