0
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

Mở rộng thị trờng xuất nhập khẩu:

Một phần của tài liệu LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING.DOC (Trang 27 -28 )

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lợc Marketing của công ty TNHH Hải Âu.

2.3 Mở rộng thị trờng xuất nhập khẩu:

* Hoạt động nhập khẩu

Trong những năm qua hàng nhập khẩu của Công ty chủ yếu vẫn là từ những thị tr- ờng truyền thống nh các Công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Nga, Singapore... Phần thị trờng này không những cha đợc mở rộng mà còn có xu hớng bị thu hẹp lại do nhu cầu đợc phát hiện chỉ tập trung vào một số hàng hoá ở một số nớc nhất định. Tuy vậy khi công ty muốn mở rộng kinh doanh thì phải nắm đợc nhiều nguồn hàng. Vấn đề mở rộng quan hệ với thị trơng nhập khẩu và thị trờng bán sản phẩm có ý nghĩa chiến lợc. Với nền kinh tế thị trờng hiện nay, khả năng mở rộng thị trờng của Công ty rất lớn. Các bạn hàng truyền thống là các nớc có nền công nghiệp phát triển; máy móc, thiết bị phục vụ cho xây dựng phong phú, đa dạng đáp ứng đợc nhu cầu của thị trờng nớc ta. Do vậy, Công ty cần tích cực tìm kiếm và đặt quan hệ với một số bạn hàng mới có khả năng cung cấp hàng hoá mới cho thị trờng mà công ty đã lựa chọn.

Theo định hớng đề ra của doanh nghiệp trong thời gian tới là tăng kim ngạch xuất khẩu thì công ty phải chú trọng vào việc tìm và mở rộng trị trờng mới sao cho phù

hợp điều kiện và thế mạnh của công ty. Công ty đã có kế hoạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thuỷ hải sản đã qua chế biến nh: vải khô, nhãn khô, chuối khô, tôm, cá... sang các thị trờng châu Phi, châu Âu, Châu á trong các năm tới.

Một phần của tài liệu LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING.DOC (Trang 27 -28 )

×