0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Các hệ thống không dùng dịch vụ điện thoạ

Một phần của tài liệu PHAN1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 34 -35 )

ơng 2: mạng Internet 2.1.Tổ chức của Internet

2.2.2 Các hệ thống không dùng dịch vụ điện thoạ

2.2.2.1.Hệ thống cung cấp cáp quang lặp cục bộ

Có nhiều công ty dịch vụ tự thiết lập hệ thống cáp quang . Hệ thống này hoàn toàn đợc tạo bởi một đờng cáp quang đơn thập chí tới tận điểm kết nối ở phía ngời dùng .Khi kết nối thông qua một Router vào mạng ,những mạng này có thể truyền dữ liệu nhanh hơn là tốc độ tiêu thụ dữ kiệu ở phía ngời dùng

2.2.2.2.Modem cáp

Modem cáp là loại có băng truyền lớn hoạt động ở tốc độ rất cao . Modem cáp hay đợc sử dụng để kết nối vào mạng truyền hình cáp . Những dịch vụ này thờng không cân đối nghĩa là nó cung cấp băng thông tải xuống lớn hơn nhiều so với băng thông nạp lên. Modem cáp đợc kết nối thờng xuyên chứ không giống nh modem điện thoại thông thờng.

2.2.2.3.Kết nối trực tiếp

LAN hoặc các máy tính lớn chẳng hạn nh minicomputer có thể kết nối trực tiếp vào Internet khi LAN kết nối vào Internet thì tất cả các máy trong mạng có thể truy cập vào Internet

2.3.Các dịch vụ thông dụng của Internet

Internet càng ngày càng phát triển và cung cấp cho con ngời nhiều loại dịch vụ dới đây trình bày một số dịch vụ thông dụng của Internet ngày nay :

2.3.1.Th điện tử

Th điện tử (Electronic Mail) còn đợc gọi tắt là E-mail. Mục đích của nó là để gửi hoặc nhận những th điện tử từ nơi này qua nơi khác một cách nhanh chóng từ vài giây cho tới vài phút hoặc vài tiếng đồng hồ.

Ngày nay, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet ngời ta có thể gửi th điện tử tới các quốc gia trên khắp thế giới. Với sự tiện lợi nh vậy cho nên E- Mail đã hầu nh trở thành một nhu cầu cần phải có của mỗi ngời sử dụng máy tính. Trên thực tế, có rất nhiều hệ thống máy tính khác nhau và mỗi hệ thống lại có cấu trúc chuyển nhận th điện tử khác nhau. Việc này đợc giải quyết bằng cách sử dụng một giao thức chung cho th điện tử. Giao thức chung đó gọi là giao thức chuyển vận th từ (Simple Mail Transfer Protocol viết tắt là SMTP). Nhờ vào

SMTP này mà sự chuyển vận th điện tử trên Internet đã trở thành dễ dàng nhanh chóng cho tất cả mọi ngời.

Một phần của tài liệu PHAN1 GIỚI THIỆU VỀ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 34 -35 )

×