0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Hình 5.32 Thiết bị POTS splitter của BT

Một phần của tài liệu TƯƠNG TÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRÊN ADSL (Trang 30 -32 )

Nếu khách hàng không yêu cầu dịch vụ thoại trên jack điện thoại này thì nối dây nhảy cùng một đôi dây gán cho cổng số liệu ở NID. Nếu khách hàng yêu cầu cả dịch vụ thoại và ADSL ở trên jack điện thoại này thì lắp đặt bộ jack đôi gắn tường nếu chưa có. Phải chắc rằng đôi dây dành cho dịch vụ thoại gắn vào cổng thứ nhất (port 1) và đôi dây dùng cho dịch vụ số liệu được gắn với cổng thứ hai (port 2). Tiêu chuẩn quy định ngõ ra của bộ modem phải nối vào đôi dây thứ hai.

5.9.3 Lắp đặt tại nhà thuê bao

Xác định chỗ khách hàng cần nối máy tính cá nhân với ADSL. Tìm vị trí gần jack điện thoại nhất trong phòng và xem thử đường dây tại đó có dùng được hay không.

a. Trường hợp G.DMT

Hình 5.33 Sơ đồ nối dây dịch vụ ADSL

và dịch vụ thoại trên jack đôi gắn tường ADSL G.DMT

Nếu khách hàng không yêu cầu dịch vụ thoại trên jack điện thoại này thì nối dây nhảy cùng một đôi dây gán cho cổng số liệu ở NID. Nếu khách hàng yêu cầu cả dịch vụ thoại và ADSL ở trên jack điện thoại này thì lắp đặt bộ jack đôi gắn tường nếu chưa có. Phải chắc rằng đôi dây dành cho dịch vụ thoại gắn vào cổng thứ nhất (port 1) và đôi dây dùng cho dịch vụ số liệu được gắn với cổng thứ hai (port 2). Tiêu chuẩn quy định ngõ ra của bộ modem phải nối vào đôi dây thứ hai.

Hình 5.34 Đi dây cho cấu hình G.DMT

b. Trường hợp G.Lite

Với cấu hình này, cả dịch vụ ADSL lẫn dịch vụ thoại đều được nối vào đường dây điện thoại. Nếu cần thiết thì nối lại jack để tương thích với đầu ra của modem ADSL hay dùng một đoạn dây thừa để chuyển đổi dây.

5.9.4 Lắp đặt modem ADSL

Hiện nay, có ba loại cấu hình modem ADSL thông dụng. Ba loại này bao gồm hai loại lắp rời (External) với giao tiếp với máy tính cá nhân là Ethernet hay USB và một loại lắp bên trong máy tính cá nhân (Internal) với giao tiếp chuẩn PCI. Nếu CPE là modem lắp bên trong máy tính cá nhân thì kỹ thuật viên cần phải có một vài kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết về máy tính cá nhân để hoàn tất lắp đặt.Lưu ý rằng một vài loại dây trong nhà (ví dụ như dây phẳng IW) không cho phép kết nối với hơn một dịch vụ và phải thay bằng dây xoắn đôi CAT3.

Một phần của tài liệu TƯƠNG TÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRÊN ADSL (Trang 30 -32 )

×