0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Nhiễu dải rộng

Một phần của tài liệu TƯƠNG TÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRÊN ADSL (Trang 25 -26 )

Sự hiện diện của nhiễu bất lợi cho tốc độ tín hiệu của DSL: nhiễu càng nhiều thì tốc độ càng chậm. Ví dụ, tác động của sóng vô tuyến AM lên đường dây thuê bao (khi nó nhiễu vào dải tần tín hiệu chiều downstream) làm cho kênh truyền downstream không sử dụng được. Có ba nguồn sinh ra nhiễu tần số cao chính đối với tín hiệu DSL:

- nhiễu xung ngẫu nhiên: là đặc tính của các thiết bị điện,

- nguồn nhiễu bên ngoài như sóng vô tuyến AM (từ 550 kHz đến 1720 kHz trong các dải tần 10 kHz),

- xuyên kênh bao gồm cả nhiễu từ truyền dẫn trên các đôi dây khác.

Nhiễu ngẫu nhiên sinh ra từ tất cả các thiết bị điện. Việc chắn từ, dùng dây xoắn, tiếp đất đúng đắn sẽ giảm nhiều ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên. Các vị trí ghép dây thường là các nguồn gây ra nhiễu.

Giống như nhiễu ngẫu nhiên, có thể giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu cảm ứng bên ngoài bằng cách chắn từ, dùng dây xoắn, tiếp đất đúng đắn. Sóng vô tuyến AM thường được các vòng dây dài trên cột thu được.

Hình 5.25 Nhiễu tác động lên đường truyền DSL

Nhiễu cảm ứng xuyên kênh gây ra bởi các hệ thống kế cận trong cùng một chão cáp (cable binder) phát hay thu dữ liệu trong cùng một dải tần. Nhiễu xuyên kênh có thể sinh ra do che chắn từ không đầy đủ, mức tín hiệu của các đường dây kế cận nhau không tương xứng, các đường dây không cân bằng, các hệ thống quá tải. Thông thường, các đường dây T1 với các trạm tiếp vận của nó và các đường dây truyền dẫn tín hiệu

ADSL không thể cùng tồn tại trong cùng một chão cáp hay trên các chão cáp gần nhau nhưng một vài phiên bản truyền dẫn DSL có thể cùng tồn tại trong cùng một chão cáp mà không gây ra xuyên kênh như ADSL, DSL/MDSL và ISDN. Tuy nhiên, khhi triển khai các dịch vụ DSL khác khi chão cáp đã có đầy đủ các dải tần thì phải thực hiện quản lý phổ tần để tránh xuyên kênh. Đo đạc nhiễu tần số cao có thể cách ly được các vấn đề truyền dẫn DSL. Khả năng nhận diện tầm tần số cho các nhà cung cấp dịch vụ thông tin để hỗ trợ việc kiểm tra đường dây thuê bao. Để xác định một đường dây thuê bao có thể dung nạp được tín hiệu DSL hay không phải thực hiện đo đạc nhiễu tần số cao đến 2 MHz và cần phải xem xét sự hiện diện của đường tryền T1 cũng như các phiên bản DSL khác.

Một phần của tài liệu TƯƠNG TÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI TRÊN ADSL (Trang 25 -26 )

×