0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Định hớng hoạt động tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới

Một phần của tài liệu NH131 PPT (Trang 40 -67 )

tới.

Hoạt động tín dụng chịu rất nhiều ảnh hởng của các yếu tố bên ngoài, có thể thúc đẩy hay trì hoãn sự phát triển của hoạt động tín dụng. Dự báo đợc các

yếu tố tác động môi trờng bên ngoài sẽ giúp cho ngân hàng hoạt động một cách chủ động hơn, tránh đợc những rủi ro tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng, nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng ngân hàng.

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển cao trong năm 2004 so với các nớc trong khu vực, tình hình chính trị xã hội ổn định điều này khuyến khích các nhà đầu t tiếp tục đầu t vào tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các doanh nghiệp t nhân. Sự thực thi của luật doanh nghiệp vào 1/1/2000 cũng đã tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động của các doanh nghiệp.

- nhu cầu vốn của nền kinh tế tỉnh Lào Cai trong các năm tới sẽ tăng mạnh, ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng cho vay. Các ngành mũi nhọn của tỉnh nh đầu t vào du lịch, nhu cầu vốn cho các nhà đầu t xuất nhập khẩu, các nhà máy xi măng, nhu cầu mởi rộng đ- ờng xá giao thông... sẽ rất cần vốn của ngân hàng có vốn trung và dài hạn. - cơ chế chính sách nhà nớc tiếp tục đợc ban hành theo hớng thông thoáng

hơn, tạo điều kiện tối đa cho các ngân hàng thơng mại trong việc cấp tín dụng đến khách hàng. Mức giới hạn cho vay tối đa đối với một khách hàng tăng lên 315 tỉ VND là điều kiện rất tốt để các chi nhánh tăng d nợ đối với khách hàng lớn trên địa bàn.

- xu hớng tiếp tục đầu t vào các ngành mũi nhọn nh giao thông vận tải, các nhà máy lớn, các công ty xây dựng...và sẽ có sự đầu t mới vào lĩnh vực xuất nhập khẩu do Lào Cai vừa mở rộng cửa khẩu, tập trung vào lợi thế cửa khẩu của tỉnh giáp với Trung Quốc. Đây là tiềm năng có thể là lớn nhất của tỉnh về lâu về dài.

- Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính sẽ khó khăn về hoạt động tín dụng và hoạt động huy động vốn trớc những cơ hội mà tỉnh Lào Cai đem lại.

Nhìn chung là có rất nhiều cơ hội cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai đợc mở rộng, gần nh không có nhiều khó khăn lắm, nhng với sự phát triển mạnh nh tỉnh Lào Cai thì nhu cầu vốn đang tăng rất mạnh song nguồn huy động không thể đáp ứng hết đợc do đó hoạt động tín

dụng cần phải đợc nâng cao, tránh cho vay ồ ạt, phân tích kỹ lỡng trớc khi cho vay sẽ gây lên rủi ro tín dụng lớn cho ngân hàng.

2. Định hớng phát triển nhiệm vụ tín dụng trong thời gian tới

Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai đã phân tích kỹ lỡng những mặt yếu kém của hoạt động tín dụng những năm trớc và đề ra hớng cho năm tới.

- Nâng cao chất lợng tín dụng, đào tạo cán bộ tín dụng cả về trình độ lẫn đạo đức.Tập trung chú trọng vào công tác thẩm định, tuân thủ chặt chẽ thủ tục qui trình xét duyệt cho vay, lành mạnh hoá hệ thống tài chính - Đa dạng hoá hoạt động tín dụng trên nguyên tắc phát huy lợi thế trên lĩnh

vực hoạt động đầu t, chú trọng hơn tow việc đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hanj của các công ty lớn.

- Không ngừng tăng trởng vốn bằng nhiều giải pháp thích hợp đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăm của tỉnh.

- Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai chủ trơng mở rộng và đa dạng hoá các loại hình tín dụng nhằm đáp ứng vốn kịp thời, dày đủ nhu cầu vốn của tỉnh trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả, đổi mới hoạt động tín dụng theo hớng giảm thiểu các thủ tục cho vay, tạo điều kiện cho ngời có nhu cầu vay vốn và có khả năng sử dụng vốn có hiệu quả, trả đợc nợ ngân hàng, dợc tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi và dễ dàng. Tích cực tìm kiềm khách hàng, cùng với doanh nghiệp ngiên cứu, tìm kiếm, lựa chọn và quản lí dự án đầu t. Thực hiện có hiệu quả chơng trình tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Song song với việc mở rộng tín dụng ngân hàng chú trọng nâng cao chất lợng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức an toàn, tìm cách thu hồi nợ khó đòi, không để nợ khoanh xuất hiện nhằm giải phóng tối đa nguồn vốn cho đầu t tín dụng.

II. Một số biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầu T Và Phát Triển Lào Cai

1. Kinh nghiệm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại một số n-ớc trên thế giới ớc trên thế giới

ở Canada, để giúp các Ngân hàng, các nhà đầu t có đợc những thông tin tin cậy và cần thiết, ngời ta đã thành lập các công ty chuyên kinh doanh thông tin tín dụng. Một trong các công ty hàng đầu về thông tin tín dụng đó là “services finances Ben” công ty Ben thu nhập thông tin tín dụng để cung cấp cho các Ngân hàng thơng mại theo cách sau.

Trớc hết, cần tra cứu những thông tin đã có đợc cập nhập và lu trữ một cách khoa học. Bớc tiệp theo, thu nhập qua các việc nghiên cứu và tài liệu, tin tức của các cơ quan và các tổ chức dịch vụ của Nhà nớc nhu cơ quan thống kê, tài chính, thuế...đồng thời cũng phải quan tâm đến thông tin bên ngoài nh báo chí, các nhà cung cấp, khách hàng...

Công ty Ben cũng thu thập thông tin từ việc điều tra tại chỗ các nhân viên điều tra thông tin tín dụng phải là ngời chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, khi đã tiếp xúc phải sử dụng các phơng pháp để phỏng vấn ban điều hành doanh nghiệp. Điều quan trọng là sau cuộc tiếp xúc, nhân viên thông tin tín dụng phải có khả năng nhận xét.

Cuối cùng, Công ty Ben sẽ phân tích tổng hợp các thông tin đã có và tiến hành “phân tích rủi ro tín dụng” cung cấp cho các Ngân hàng.

1.2. Kinh nghiệm Ngân hàng Dresner(Đức)

Dresner là một trong các Ngân hàng thơng mại hàng đầu của Cộng hoà Liên bang Đức. Khi thực hiện cấp các khoản tín dụng cho các công ty, Ngân hàng đã sử dụng một hệ thống đánh giá cho điểm khách hàng đã đợc vi tính hoá. Việc cho điểm khách hàng đợc củng cố thêm bằng việc cho điểm theo ngành kinh tế: Khi có một hiện tợng kinh té bất lợi ở một ngành nào đó, thì hệ thống sẽ tự động hạ điểm của tất cả các khách hàng là các công ty đang hoạt động trong ngành kinh tế đó. Đối với các khách hàng là ngời nớc ngoài, để hỗ trợ cho hệ thống đánh giá điểm nói trên, Ngân hàng còn sử dụng việc cho điểm có tính đến đặc trng của mỗi nớc cụ thể. Việc đánh giá rủi ro theo nớc dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá cho điểm theo nó trong những năm qua đã đem lại hiệu quả rất cao.

Để giải quyết Nợ quá hạn, Mỹ đã thành lập các công ty quản lý tài sản (asset arangement company – AMC) công ty này có nhiệm vụ mua lại số nợ khó đòi của các ngân hàng thơng mại. AMC phát hành trái phiếu do Chính phủ (bộ tài chính) đa ra bảo lãnh và các ngân hàng sẽ mua lại toàn bộ số trái phiếu này. AMC dùng số tiền thu đợc từ việc phát hành trái phiếu đó để mua lại toàn bộ số nợ của các ngân hàng (thờng là theo một tỷ lệ chiết khấu nhất định). Sau đó, AMC sẽ dùng mọi cách để tối đa hoá khả năng thu hồi nợ thông qua các biện pháp khác nhau nh sử dụng tài sản thế chấp để góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê, chuyển nợ thành cổ phần...Nh vậy, thực chất của quá trình trên là Ngân hàng đổi nợ của mình để lấy trái phiếu do AMC phát hành và thu tiền khi trái phiếu đến hạn.

Mô hình này tỏ ra rất thành công ở Mỹ đã đợc Trung Quốc thử nghiệm và các Ngân hàng thơng mại Việt Nam cũng đang tham khảo mô hình hoạt động của AMC để áp dụng voà các công ty quản lý tài sản của Việt Nam.

1.4. Kinh nghiệm giải quyết Nợ quá hạn của Nhật Bản

Có thể nói kể từ sau cuộc khủng khoảng 1998 đến này, hệ thống ngân hàng Nhật Bản luôn đứng trớc nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Cho tới đầu năm 2002, số Nợ quá hạn trên tổng d nợ tín dụng đã lên tới 70% (237.000 tỷ yên). Chính phủ Nhật Bản đã giải quyết số Nợ quá hạn này thông qua công ty thu và xử lý nợ (Resolution and Collection Company – RCC) đ- ợc thành lập vào năm 1999. RCC có nhiệm vụ là mua lại các khoản nợ từ những ngân hàng có các khoản nợ khó đòi. Mặc dù cho đến này, RCC đã chi khoản 1 ngàn tỷ yên nhng vấn đề là các Ngân hàng không muốn bán nợ cho RCC vì lý do mức giá mà RCC nói là giá thị trờng trả cho các Ngân hàng khi mua nợ chỉ bằng 5% giá trị nợ. Vì thế giải pháp của Chính phủ Nhật là:

- Trong vòng 2 năm, các Ngân hàng phải phân loại những ngời đi vay trong tình trạng phá sản. Các khoản nợ quá hạn mới phải giảm đi trong vòng 3 năm kể từ ngày ngân hàng phân loại những công ty này. RCC tham gia mua lại các khoản nợ khó đòi và bất động sản thế chấp. RCC sẽ mua lại nợ quá hạn với giá linh hoạt hơn.

- Ban tài chính sẽ tăng cờng công tác kiểm tra ở các Ngân hàng lớn với những đợt kiểm tra đặc biệt vào các con nợ có đánh giá tín dụng và cổ phiếu thay đổi. Cùng với kiểm toán, ban tài chính hy vọng sẽ đảm bảo đ- ợc tính chính xác, kịp thời phân loại các con nợ.

2. Nhóm giải pháp trực tiếp

2.1. Tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng

Đây là giải pháp cần thiết trớc tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai, trớc những nhu cầu vốn phát triển mạnh của nền kinh tế tỉnh.

- Thẩm định hiệu quả và tính khả thi của dự án vay vốn

Công tác thẩm định dự án của Ngân hàng cha thật chú trọng lắm, cha có riêng 1 phòng và các chuyên gia thẩm định dự án, cán bộ phải đảm nhiệm luôn cả công tác này trong khi đó các bộ tín dụng của ngân hàng cha đợc chuyên sâu, không thể thiếu đợc trớc khi cấp tín dụng cho khách hàng. Do đó, ngân hàng cần thành lập riêng một phòng thẩm định dự án và cần phải thực hiện một cách nghiêm túc trong phân tích thẩm định dự án.

+) Trong phân tích, thẩm định dự án, cán bộ tín dụng cần kiểm tra tính chính xác hợp lý của các số liệu đợc khách hàng đa vào bảng dự trù doanh thu lời lãi của dự án. Việc thẩm định dự án một cách kỹ lỡng sẽ là cơ sở để xác định mức cho vay, thời gian thu nợ, mực thu nợ từng thời kỳ...hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi.

+) Để phục vụ cho việc thẩm định dự án, Ngân hàng Đầu t và Phát triển Lào Cai cần phải đào tạo các chuyên gia về thảm định trang bị những phần mềm hiện đại để việc tính toán các chỉ tiêu kinh tế nhanh chóng và chính xác hơn, ví dụ phần mềm Crystal ball, rất có hiệu quả ứng dụng, trong phân tích mô phỏng, với phần mềm này, cấn bộ tín dụng có thể xác định đợc sự thay đổi của chỉ tiêu hiệu quả NPV, IRR. Khi có sự thay đổi đồng thời của các chỉ tiêu nhân tố chứ không phải chỉ có sự thay đổi của 1 nhân tố trong phơng pháp phân tích độ nhậy thông thờng.

- Các phân tích về thị trờng cho thấy cơ hội đầu t dự án là rất lớn trong thời gian tới, trong khi đó kinh nghiệm trong lĩnh vực nàyv lại không có do đó nhằm đảm bảo cho vay an toàn, nên thành lập 2 tổ thẩm định có tính chuyên nghiệp cao, 1 tổ chuyên tái thẩm định các dự án vay vốn có giá trị cao và thời gian dài. Tổ còn lại là các cán bộ tín dụng cha đủ kinh nghiệm thẩm định dự án nếu chỉ giới hạn cho vay các dự án có giá trị nhỏ và thời gian vay ngắn.

2.2. Kiểm tra giám sát tín dụng chặt chẽ hơn.

Để đảm bảo an toàn trong cho vay, tránh đợc những rủi ro tín dụng không đáng có cán bộ tín dụng cần thờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của khách hàng, hoạt động thực hiện dự án của đối tợng vay để đảm bảo vốn vay đợc sử dụng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Do ở ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai số lợng nhân viên tín dụng rất ít và vậy kiểm tra kiểm soát tín dụng thờng xuyên là rất khó khăn, hơn nữa khách hàng đến vay vốn ngày càng nhiều, hớng dẫn khách hàng làm thủ tục vay, hay khách hàng cũ xin vay tiếp nên ít có điều kiện xuống từng doanh nghiệp kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của khách hàng vay. Chính vì những bất lợi đó cán bộ tín dụng cần phải nâng cao kỹ năng giám sát của mình, thu thập thông tin bằng nhiều cách để thời gian giám sát không nhiều nhng khai thác đợc những thông tin cần thiết để kịp thời xử lý tránh dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng.

Thông qua việc theo dõi vay vốn, cán bộ tín dụng cần lu ý khách hàng biết kì hạn trả nợ và đôn đốc thu xếp ngân quỹ để trả nợ ngân hàng đúng thời gian thoả thuận. Nừu khách hàng có khó khăn chính đáng không thể trả nợ đúng thời hạn thì cạn bộ tín dụng hớng dẫn khách hàng lập giấy xin điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, còn nếu những khó khăn của khách hàng không phải do các nguyên nhân bên ngoài mà là do sự yếu kém của chính họ thì cán bộ tín dụng cần gợi ý, t vấn cho họ các biện pháp để tháo gỡ khó khăn. Còn nếu khoản vay đã đợc xác định là ”có vấn đề” dù đang còn trong hạn, cán bộ tín dụng cần chuyển khoản vay bộ phận xử lý rủi ro cao để có phơng án điều

Để làm đợc điều này, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ cần đợc tăng cờng hơn nữa trong năm 2004 nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro để phòng tránh. Hoạt động của tổ kiểm tra nội bộ tại các chi nhánh cần đợc tăng cờng. Các phòng ban liên quan tại chi nhánh ( liểm toán nội bộ, quản lý tín dụng, nguồn vốn..) cần phối hợp, thống nhất xây dựng chơng trình kiểm tra hoạt động tín dụng tại các chi nhánh thờng xuyên.

Việc kiểm tra giám sát nh vậy đòi hỏi thành viên đoàn kiểm soát không chỉ có kỹ năng phân tích tài chính thông thờng nà còn phải am hiểu nhất định về lĩnh vực cho vay và đặc biệt phải có trực giác nhạy bén có thể phát hiện ngay những trờng hợp bất thớng trong hoát động của doanh nghiệp và lí giải đúng những hiện tợng đó. Muốn vậy ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai phải chú trọng bồi dỡng kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật, thị trờng các chủ trơng chính sách của ngân hàng cũng nh của lĩnh vực có mức d nợ cho vay lớn, thờng xuyên tổ chức các buổi giới thiệu kinh nghiệm của những cán bộ điển hình trong ngành, và nếu nh điều kiện cho phép, ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai nên có kế hoạch đa cán bộ đi tham quan học hỏi ở nhiều nơi trong nớc và ngoài nớc.

2.3. Thực hiện tốt đảm bảo tín dụng.

Để đảm bảo khi xảy ra rủi ro tín dụng làm giảm tối đa thiệt hại đến

Một phần của tài liệu NH131 PPT (Trang 40 -67 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×