0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (48 trang)

Thời kỹ nung bệnh

Một phần của tài liệu BỆNH LÝ HỌC THÚ Y (Trang 41 -46 )

= Thời kỳ nung bệnh hay còn gọi là thời kỹ ú

bệnh, bãt đầu từ khi tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể và bắt đầu phát huy tác dụng

nhập vào cơ thể và bắt đầu phát huy tác dụng

đến khí cơ thể có những triệu chứng đầu tiên.

Ở thời kỳ J)j khả I JJs thích ứng của cơ thể

còn mạnh, nên các rối loạn chưa thể hiện. Thời

kỳ này dài hay ngăn là phụ thuộc vào điều kiện

bên ngoài, trạng thái cơ thể, đặc tính của NNB

và vị trí tác động của NNB, thí dụ: Nhiệt thản

nung bệnh 1 - 5 ngày; Uốn vấn 7 - 15 ngày, Dại 1 - 3 tháng,...

Dại 1 - 3 tháng,...

Thời ky tiên phát

TKTP bất đầu từ khi con vật có TC đầu tiên đến khi

con vật xuất hiện những TC điển hình. Ở giai đoạn

này NNB tác động mạnh, khả năng thích ứng của cơ

thể giảm, các rồi JO 2 20109 năng Xễ (I1 biểu JÍOU

thành các IS chủ yếu của bệnh. NhỞ CÓ các TC này chúng ta có thể chẩn đoán sơ bộ và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

Thời kỹ toan phát

Thời kỳ này bất đầu từ khi con vật có những TC rõ rệt

đến khi Đnn 6810) /)0) biến đạc | i20 Ở thời ky. II VÀ CáC rồi loạn 9JJIIe năng biểu hiện FO rang nhat, điển hinh

nhất, sự rồi loạn trao đổi chất và TTBL TH nề. Dựa

trên các TC và bệnh tích điển hinh §IIf-It chứng ta CÓ

thể đưa ra chẩn đoán lâm sàng xác định để phòng

-_ Thời kỳ kết thúc

Thời kỳ này dài hay ngắn chủ yếu phụ thuộc vào từng

loại bệnh và trạng thái cơ thể; thường có các dạng kết

thúc bệnh như sau:

-.+ Khỏi hoan toản:; các NNB hết tác dụng, bệnh dân dân thuyền giảm, cường độ các TC giảm dân rồi mất

hết, chức năng Các Cơ quan trỞ lại binh thường, khả

Hi lao động và tính năng sản xuất được phục hồi

hoàn toàn, VỚI một số bệnh truyền nhiễm phát sinh trạng thái miễn dịch tốt.

-.+ Khỏi không hoan toan:

Các NNB dã ngừng hoạt động, các TC chủ yếu đã đã hết, song về cấu tạo và chức nàng thị chưa được khôi phục hoàn toàn (Thí dụ: trâu bỏ bị viêm khớp đã điều trị khỏi nhưng bị xơ cứng khớp, bỏ bị viêm vú đã điều trị khỏi nhưng lại mãt khả năng tiết sửa.

- Một số trường hợp lành bệnh chỉ là biểu hiện bê

ngoäi, nhưng NNB chưa bị tiêu diệt hoàn toàn mà khu trú ở cục bộ một số cơ quan não đó trong Su thể, khi

cơ thể giảm sức đề kháng thì mầm bệnh trồi dậy, AC H© độc lực gay bệnh tái phát. Dãy cũng chính là nguôn

lây bệnh nguy hiểm đối với các bệnh truyền nhiễm.

=_# Chết; Chết là giai đoạn cuối củng của sự sống, khi

cơ thể không thể thích nghi được với biến đổi của điều

kiện tồn tại. Dâu hiệu của chết là ngừng tim, ngừng hỗ hấp. Quá trinh chết bao gồm các pha như sau:

Thời Ký ngưng cuối cúng: tím và hỗ hãp ngừng tạm

thời khoảng 0,5 đến 1,5 phút, mất phản xạ mắt, đồng

tử dân rộng, vỏ não bị ức chế, các hoạt động sống đều bị rối loạn.

Thời ký hấp hối. xuất hiện hỗ hấp trở lại - thở ngáp

cá, tim đập yếu, phản xạ có thể xuất hiện trong thời kỳ này, hoạt động của tuỷ sống ở mức tối đa để duy

trị các chức năng sinh lý (< 30 phút).

°. Chết lâm sảng: hoạt động tim, phối đều ngừng, thân

kinh trung ương bị ức chế hoàn toàn. Thời gian chết lâm sàng kéo dài 5 — 6 phút, khi tế bào não chưa bị

tổn thương thì có thể hồi phục được.

-. Chết sinh vật; hoạt động tim, phối đều ngừng hãn, tế bào não bị tổn thương, mọi khả năng hồi phục không

còn nữa. Sau khi chết sinh vật các mô lần lượt chết theo, tuy thuộc vào khả nàng chịu đựng với sự thiếu 0xy của từng loại mô; mô não trong khi sống cần

nhiều oxy thị sẽ chết trước, mô nào cần It oxy khi sống thị sẽ chết sau.

Một phần của tài liệu BỆNH LÝ HỌC THÚ Y (Trang 41 -46 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×