0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (48 trang)

3,1 Vai trỏ của nguyên nhân bệnh

Một phần của tài liệu BỆNH LÝ HỌC THÚ Y (Trang 35 -38 )

=.NNB đóng vai trỏ quan trọng trong diễn biến của

bệnh. \, theo cưỡng đỘ, vị trí va thời gian tác động

mà diễn biến của bệnh có thể khác nhau.

-.- Khi cường độ của NNB lớn thì bệnh diễn biến cấp tính, nhanh và nguy hiểm, còn khi cường độ nhỏ thì

bệnh diễn biến nhẹ, ít nguy hiểm.

=.= Thời gian tác dụng của NNB phụ thuộc vào cưỡng độ của NNB và sức đề kháng của cơ thể.

=.= Vị trí tạc dụng của NNB S1UIe có anh hướng rõ rệt

đến qua trinh Đ)IE)! triển của bệnh, khi NNB tác động ở

những nơi có ái lực với nó thì bệnh diễn biến nặng

hơn những nơi khác, ví dụ: VK lao có ái lực với phổi,

“. Đường lây lan của NNB: đường lầy lan thường phụ thuộc vào tính chát của NNB, thông thường NNB lầy

lan theo 3 đường chính là:

+ Lan theo tổ chức, từ nơi phát bệnh lan ra xung

quanh do tiếp xúc.

+ Lan theo thể dịch, các loại VK, virus và độc tố

thường theo máu và dịch lympho lan rộng đến các cơ quan khác nhau.

+ Lan theo thân kinh, một số loại virus như: virus

dại, độc tố uốn ván có thể lan theo dây thân kinh. Trong thực tế khi bệnh phát sinh, NNB có thể đồng

thời lan theo nhiều đường khác nhau, song tuy từng loại NNB có những đường lầy lan chính và đường lầy

lan phụ, dựa vào đặc tính chúng ta có thể đề ra các

5.2.Quan hệ giữa cục bö và toàn thần

trong quá trình sinh bệnh

- Cơ thể là một khối thống nhất, các cơ quan, mô. Dao có sự liên hệ chát chẽ với nhau va chịu sự điều

tiết chung của hệ TKTW, vì vậy các QTBL dù xảy ở

Cơ quan nao cũng phụ thuộc vao trạng thai chung của của cơ thể va ngược lại, thóng qua cung phan

xạ nø anh hướng tới toàn thần.

- Anh nƯỚNG của toàn thân tới cục bộ: toàn thân... khoe mạnh thí sức đề khang tại Thy )/(S10/19)

gầy bệnh khó xâm nhập và khi đã xâm nhập thì việc 0ại trữ cũng rất nhanh chóng. Như vậy chế độ dinh

0ại trữ cũng rất nhanh chóng. Như vậy chế độ dinh

dưỡng tốt sẽ đam bảo sức khoe cho cơ thể.

- Anh hướng của cục bộ tới toàn thần: bất kỳ một tổn "2. nao ở cục bộ cũng ảnh: hương tới toan

thân, các kích thịch đau tác động tới than kinh, các

đọc tổ ngâm vao mau rồi tác động tới chức nàng của

- 3.3. Vòng xoắn bệnh lý

Một phần của tài liệu BỆNH LÝ HỌC THÚ Y (Trang 35 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×