0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa những thể loại nhạc họ thường xuyên nghe với các

Một phần của tài liệu KIẾN THỨC GIỚI TÍNH CƠ BẢN (Trang 42 -42 )

- Không hê Hấp dẫn đấy chứ: 42% Chăng có gì hay ho: 32%

tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa những thể loại nhạc họ thường xuyên nghe với các

hoạt động tình dục.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ vị thành niên “nghiện” những loại nhạc đề cập đến phụ

nữ như một thứ đô chơi tình dục còn đàn ông là kẻ chơi bời, quen băt nạt phụ nữ thường nêm trái câm sớm hơn những trẻ nghe nhạc trong sáng.

Ông Steven C. Martino giải thích: “Chúng tôi phân biệt rõ ràng 2 loại nhạc. Nguyên nhân dẫn đến việc kích thích trẻ nêm trái câm sớm không nhất thiết là những bài hát đó nói một cách rõ ràng về tình dục mà đúng hơn là cách nó nói về chuyện ấy.

Nếu chỉ nói về chuyện quan hệ yêu đương giữa một người đàn ông và một phụ nữ thì không có vân đề gì. Tuy nhiên, nếu tôi là một cậu thanh niên choai choai mới l3 tuổi (tuổi dậy thì) liên tục chìm đắm trong những bài hát nói rằng phụ nữ chỉ như một thứ đỗ chơi tình dục và đàn ông là những người cao giá hơn họ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là một hành vi ứng xử bình thường và mình có thể làm theo như thế.

Đối với các cô gái cũng vậy. Họ không bực mình trước những hình ảnh hạ thấp phụ nữ trong các video clip. Họ hiệu răng thật bình thường nêu bị một người đàn ông đôi xử không tôn trọng”.

Cũng theo ông Steven, các loại âm nhạc hạ thập phẩm giá này không phải là nguyên nhân duy nhất của việc nêm trái cắm sớm ở trẻ vị thành niên. Ngoài ra còn có các yêu tổ khác

như khả năng giáo dục của cha mẹ, mức độ quan tâm đến con cái của họ, hay các chuẩn

mực riêng của từng sia đình. Tuy nhiên, ông cũng nhân mạnh răng: “Nghiên cứu này cho

thấy rằng các bài hát có thể ảnh hưởng mạnh đến thái độ tình đục ở thanh niên”...

Vấn đề đặt ra hiện nay là trong thời đại bùng nỗ các phương tiện truyền thông, rất khó có thể ngăn chặn trẻ vị thành niên nghe những loại nhạc mà chúng thích. Quan trọng hơn là các bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ và chỉ cho con thây ý nghĩa ngôn từ không hay của các bài hát. Từ đó kích thích óc phê bình ở lứa tuổi này phát triển.

Một phần của tài liệu KIẾN THỨC GIỚI TÍNH CƠ BẢN (Trang 42 -42 )

×