0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Khái niệm quấy rối tình dục

Một phần của tài liệu KIẾN THỨC GIỚI TÍNH CƠ BẢN (Trang 37 -39 )

- Không hê Hấp dẫn đấy chứ: 42% Chăng có gì hay ho: 32%

Khái niệm quấy rối tình dục

Quốc tế cho răng đây là một hình thức quấy nhiễu đặc biệt hướng về giới tính; là bất kỳ hành vi nào liên quan đến nhu câu sinh lý mà không được người tiếp nhận mong đợi; là “tât cả các hành động cô tình vê tình dục gây tôn thương nhân phâm người khác”.

hoanghai .dang()smail com — hoansghaiŠ 5lc(@yahoo.co

Biêu hiện cụ thê

- Va chạm thân thể, thông qua lời nói hoặc các tranh ảnh khiêu dâm. Một số biểu hiện dễ

nhận biệt là những lời nói bóng gió, chuyện cười hay những lời nói liên quan đên tình

dục.

- Động chạm, vỗ nhẹ, véo, vuốt ve, sờ năn hay cù lên cơ thê người khác mà không được

cho phép.

- Đánh giá về khả năng tình dục của ai đó. Những lời bông đùa về sinh hoạt tình dục;

thường xuyên nói chuyện phiêm về giới tính.

- Theo đuôi ai đó mà người ta không thích; cưỡng hiếp hay cố gắng để chiếm đoạt tình

dục...

Quây rôi... trong nhà

Luật pháp một số nước trên thế giới quy định: người chồng vẫn có thể phạm tội sách nhiêu hoặc nặng hơn là hiệp dâm người hôn phôi nêu vào một lúc nào đó, giữa cuộc mây mưa, người vợ không thuận tình nữa, bắt thôi nhưng người chông không chịu dừng.

Về mặt lý, dù phút trước đó người vợ đã “OK”, nhưng phút sau lại không đồng tình song

chông vân ép thì người chông vân bị coI là phạm tỘI.

Giáo dục và nền tảng văn hoá khiến phụ nữ Á Đông thường bị động, chịu đựng và

thường có mặc cảm phạm tội về tình dục. Họ thường mặc nhiên hiệu răng mình có nghĩa

ụ “phục vụ” chông dù ở đâu, dù có thích hay không.

Người phụ nữ hiện đại cũng đã hiểu răng, mình có quyền được chồng tôn trọng cảm xúc, thê nhưng biêt cũng chỉ đê biết.

Nếu chồng đi đâu về muộn, say mèm, người vợ không muốn đồng ý thì sao? Khi vợ đang ốm, mệt, hay quá căng thăng với công việc và hoàn toàn không có ham muốn nhưng chồng “đòi” thì sao? Câu trả lời chung của phân lớn chị em là: nhăm mắt chiều cho xong. Tình yêu và tình dục phải xuất phát trên tinh thần tự nguyện và có ham muốn. Theo luật pháp một sô nước, khi người vợ đã từ chôi mà người chông cứ cô tình ép buộc cũng bị co1 là cưỡng bức tình dục.

Bạn gái không đồng ý, cố chống lại sự ép buộc băng sức mạnh của người bạn trai đến mức phải vật lộn và đê lại dâu tích trên người, là đã quá đủ đê coi hành vi đó là cô tình cưỡng bức.

hoanghai .dang()smail com — hoansghaiŠ 5lc(@yahoo.co

Với phụ nữ phương Tây, đừng bao giờ nài nỉ chứ đừng nói đến ép buộc. Sau một đêm ngủ dậy, ông chông thô bạo có thê sẽ nhận ngay được trát hâu toà vì tội quây rôi tình dục

bởi chính bà vợ của mình.

Một phần của tài liệu KIẾN THỨC GIỚI TÍNH CƠ BẢN (Trang 37 -39 )

×