0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (38 trang)

2.4.2.Chẳn thương gan: Các thăm khám và dâu hiệu tương tự như vỡ lách.

Một phần của tài liệu XQGANMAT- CAPCUUBUNG-Y4DAKHOA.PDF (Trang 36 -38 )

- Một số thê ung thư túi mật.

2.4.2.Chẳn thương gan: Các thăm khám và dâu hiệu tương tự như vỡ lách.

Hình 2.8. Hình dịch trong khoang phúc mạc (mờ vùng thấp với giới hạn trên không nét, dịch rãnh thành-đại tràng) (1. Rãnh thành-đại tràng rộng)

2.4.3. Chấn thương thận:

- Chụp bụng không chuẩn bị: Có thê thây các dâu hiệu gián tiếp

+ Gãy các xương sườn cuỗi, các mỏm ngang hoặc vỡ thân đốt sông thắt lưng + Cột sống cong lõm về phía bên tồn thương.

+ Bờ thận không sắc nét, bóng thận to.

+ Bờ ngoài cơ đái chậu không sắc nét hoặc bị xoá. + Các quai ruột giãn đây hơi do liệt ruột.

Ngoài ra, chụp bụng không chuẩn bị có thê thấy một số bệnh lý có từ trước như sỏi... Siêu âm: Là phương pháp thăm khám đơn giản cho phép chân đoán các tổn thương hình thái của thận như: Đụng dập-tụ máu trong nhu mô; vỡ thận với hình ảnh mắt liên tục nhu mô kèm theo mắt liên tục đường viền bao thận và tụ máu các khoang sau phúc mạc. Máu trong đường bài xuất trên siêu âm là dâu hiệu gián tiếp nói lên có tổn thương các đài, bể thận.

Chụp niệu đô tĩnh mạch: Là phương pháp tốt để đánh giá chức năng thận chắn thương và thận đối diện. Sự cắt cụt các đài thận, sự thoát thuốc ra nhu mô, ra quanh thận là các dâu hiệu gián tiếp của đụng dập-tụ máu trong nhu mô, tồn thương đường bài xuất và vỡ thận.

Sự kết hợp giữa siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch cho phép đánh giá một cách toàn diện thận bị chân thương và thận đi diện cũng như toàn bộ ô bụng.

Chụp cắt lớp vi tính: Có thể làm một bản đánh giá toàn diện các tôn thương, cũng như đánh giá chức năng thận, góp phân quan trọng trong phân loại tôn thương thận đê xác định chiên lược điêu trị.

2.5.Cúc nguyên nhân cấp cứu bụng khác

Tuỳ theo vị trí khởi đầu của cơn đau bụng, có kèm theo sốt hay không, tuỳ theo tuôi, giới và tiên sử bệnh nhân có thê hướng tới những nguyên nhân sau:

- Đau hạ sườn phải: Viêm túi mật, viêm đường mật, áp xe gan, u gan vỡ, huyết khôi tĩnh mạch cửa...

- Đau hồ chậu phải: Viêm ruột thừa, viêm hạch mạc treo, viêm manh tràng.. - Đau hạ sườn trái: Viêm dạ dày; nhồi máu, áp xe, vỡ lách tự phát...

- Đau hô chậu trái: Viêm túi thừa, viêm đại tràng sigma, vỡ hoặc xoăn nang buông trứng, chửa ngoài dạ con....

- Đau trên rốn: Loét dạ dày hành tá tràng, viêm tụy - Đau hồ thắt lưng: Viêm thận bê thận, áp xe thận, cơn đau quặn thận...

Sự lựa chọn các phương pháp chân đoán hình ảnh tuỳ thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng. vị trí đau của bệnh nhân.

CÂU HỎI

1.Hãy trình bày hình ảnh bình thường và các dâu hiệu bất thường của thực quản trên phim chụp x quang có uông baryte 2

2.Trình bày các dấu hiệu X quang của một só bệnh lý thực quản hay gặp?

3.Hãy nêu các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể áp dụng đề thăm khám dạ dày-tá tràng ?

3.Hãy trình bày những thay đồi hình thái giải phẫu của dạ dày và tá tràng do bị đề ép từ ngoài vào và giải thích nguyên nhân ?

4.Hãy nêu các triệu chứng X quang của các tổn thương dạ dày và ý nghĩa của các triệu chứng này ?

5.Hãy nêu các dấu hiệu X quang của loét dạ dày ? 6. Hãy nêu các dâu hiệu X quang của ung thư đạ dày ?

7.Hãy nêu các dấu hiệu X quang của loét hành tá và loét tá tràng ?

8. Hãy nêu các phương pháp chân đoán hình ảnh có thể áp dụng trong chân đoán bệnh lý gan và đường mật ?

9. Hãy trình bày các dấu hiệu siêu âm của các bệnh lý gan mật hay gặp và vai trò của các phương pháp chân đoán hình ảnh khác đôi với từng bệnh lý này ?

10. Hãy nêu các phương pháp chân đoán hình ảnh có thể áp dụng và vị trí của nó trong chân đoán câp cứu bụng ?


Một phần của tài liệu XQGANMAT- CAPCUUBUNG-Y4DAKHOA.PDF (Trang 36 -38 )

×