0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (38 trang)

KỸ THUẬT THĂM KHÁM HÌNH ẢNH 1.1 X quang thường quy

Một phần của tài liệu XQGANMAT- CAPCUUBUNG-Y4DAKHOA.PDF (Trang 28 -29 )

- Một số thê ung thư túi mật.

KỸ THUẬT THĂM KHÁM HÌNH ẢNH 1.1 X quang thường quy

1.1. X quang thường quy

Chụp bụng không chuẩn bị tư thê thắng, đứng: Mục đích tìm mức nước-hơi, liềm hơi dưới cơ hoành.

Chụp ngực thăng, đứng: Mục đích phát hiện liềm hơi dưới cơ hoành, phản ứng màng phôi hoặc ứ trệ đáy phôi đôi với một bệnh lý dưới hoành, tác dụng như phim chụp lông ngực trước khi mô.

Ngoài ra, có thể chụp các phim bổ sung trong những bệnh cảnh lâm sảng cụ thể: Bụng không chuân bị năm ngửa, bụng không chuân bị năm nghiêng phải hoặc trái tia đi ngang.V.V.

Chụp ruột non hoặc đại tràng có cản quang:

-Chụp lưu thông ruột non với thuốc cần quang tan trong nước với ống thông đặt ở tá tràng được áp dụng cho các trường hợp tăc ruột non không điên hình trên phim chụp không chuân bị và cho phép chân đoán chính xác vị trí và một sô nguyên nhân gây tắc

- Chụp đại tràng có baryte được đề cập trong những trường hợp cụ thể sẽ được nêu ở các phân sau.

1.2.Siêu âm: Là phương pháp bồ sung không. thể thiểu được sau phim chụp bụng không chuẩn bị. Siêu âm có thê phát hiện một cách dễ dàng:

- Dịch trong khoang phúc mạc: Túi cùng Douglas, rãnh thành-đại tràng, khoang Morisson, khoang lách-thận.v.v.

- Sỏi mật, sỏi hệ tiết niệu.

-_ Dày thành ông tiêu hoá (ruột thừa, sigma) - Phát hiện các bệnh lý của mạch máu lớn.

Ngoài ra, siêu âm cũng có thể xác định được khí trong khoang sau hoặc trong phúc mạc ở các trường hợp thủng tạng rồng.

1.3.Chụp cắt lớp vi tính:

Ngày càng được áp dụng nhiều, nhất là từ khi chụp căt lớp vi tính đa dãy đầu do ra đời. Nó chân đoán khá dê dàng sự hiện diện của dịch, khí trong và sau phúc mạc; các dâu hiệu tăc ruột, dày thành ông tiêu hoá, các huyệt khôi tĩnh mạch, huyệt khôi hay các tôn thương xơ vữa động mạch.

Một phần của tài liệu XQGANMAT- CAPCUUBUNG-Y4DAKHOA.PDF (Trang 28 -29 )

×