0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Việt Nam có môi trờng chính trị ổn định, quốc phòng an nình đảm

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 31 -32 )

hợp tác kinh tế Á Âu (ASEM).

4.2. Việt Nam có môi trờng chính trị ổn định, quốc phòng an nình đảm

bdo, môi tròng đầut kinh tế an toàn.

Kiên trì đi theo con đờng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, Việt Nam có

nớc tiến lên theo con đờng chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn đó đã đa lại cho đất nớc

những tiền đề phát triển hết sức quý báu: đó là một môi trờng chính trị ổn định,

quốc phòng an ninh đảm bảo an toàn. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam đợc coi là một trong những quốc gia có đời sống chính trị, xã hội ổn định nhất khu vực. Tất nhiên chẳng phải dễ dàng để có đợc kết quả đó. Những sự kiện ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đầu năm 2001nhắc nhở chúng ta về một bài học. Không bao giờ đợc lơ là mất cảnh giác và những bài học đó càng quý giá khi chúng ta nhìn thấy một New York tang thơng, một Afghanistan tuyệt vọng về bom đạn và đối rét.

Giá trị đó cũng góp phần nâng vị thế Việt Nam từ vị trí thứ 8 vơn lên vị trí

số 1, giành danh hiệu địa điểm đầu t an toàn nhất khu vực Châu Á - Thái Bình D-

ơng. Đây là cơ hội thu hút đầu t nớc ngoài của Việt Nam mà không phải là quốc ø1a nào cũng có đợc. Dĩ nhiên an toàn nhất cha phải là tất cả, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi Trung Quốc gia nhập WTO và đang ra sức đa các chính sách thu hút đầu t nớc ngoài. Chính vì vậy, vấn đề mà chúng ta cần thiết phải suy nghĩ: làm thế nào để. biến u thế đó thực sự có ý nghĩa thực tế trong tiến trình hội nhật kinh tế quốc tế?

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (Trang 31 -32 )

×