0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Vai Trò Của Giao Thức PPP

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 39 -41 )

V. KẾT NỐI MẠNG TRONG ADSL

2. Vai Trò Của Giao Thức PPP

Ứng dụng lớp cao trong internet thực hiện qua giao thức TCP/IP, để chuyển tải các gói IP qua mạng ATM (lớp vật lý) cần có một giao thức trung gian, đó là giao thức PPP (point to point protocol). Thông qua giao thức này các ISP thực hiện điều khiển, kiểm tra giám sát lưu lượng, thẩm quyền truy cập và tính cước. Thực tế các gói dữ liệu trước khi chuyển tới ATM, nó phải được chuyển trung gian qua PPP và Ethernet trước.

Có 4 cách đểđặt TCP/IP vào trong ATM:

• Cách 2 : TCP/IP - PPP - Ethernet - ATM. (còn gọi PPP over Ethernet) • Cách 3 : TCP/IP - ATM. ( còn gọi IP over ATM)

• Cách 4 : TCP/IP - Ethernet - ATM. (còn gọi Ethernet over ATM)

(Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp cho khách hàng biết cách nào trong 4 cách trên) ™ Đa Giao Thức Kết Hợp (MultiProtocol Encapsulation)

Trong các hệ thống đang được xem xét ở đây, tất cả dùng truyền tải TCP/IP qua ATM (hay TCP/IP bên trong PPP), nhiều tiêu chuẩn dùng trong ADSL cho phép truyền dẫn với giao thức khác nhau qua ATM.

Có 2 cách để thực hiện:

- Dùng đa mạch VC Multiplexed: Trường hợp này giao thức thực hiện bởi ATM VC (Virtual Circuit). Hai đầu cuối phải thống nhất. Nếu hai đầu cần xử lý giao thức khác thì họ cần cần phải cấu hình nhân công trên một ATM VC khác.

- Dùng LLC Multiplexed: Trường hợp này giao thức thực hiện bởi ATM VC được mô tả như trong LLC (Logical Link Control) và một header được thêm khi bắt đầu một luồng dữ liệu.

Nếu hai đầu cần xử lý giao thức khác thì họ có thể thực hiện trên cùng ATM VC bởi sự thay đổi giao thức đã xác định trong LLC header. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ xác định 1 trong 4 cách chuyển tải TCP/IP qua ATM tương ứng RFC1483R, RFC14873B hay PPP qua ATM; và nhà cung cấp dịch vụ phải xác định dùng VC Multiplexing hay LLC Multiplexing.

2.1. PPP over ATM dùng Đa kênh ảo (VC Multiplexed)

PPP over ATM (PPPoA) được xác định trong RFC2364 (PPP over AAL5). Trong đặc tính này có 2 tùy chọn VC-Multiplexed và LLC –Multiplexed .

2.2. PPP over ETHERNET

PPP over Ethernet (PPPoE) được xác định bởi RFC2516 (Phương pháp truyền PPP qua Ethernet), nó không phải là tiêu chuẩn quốc tế. Cách gọi đúng nhất là “PPP qua Ethernet hay qua ATM – PPP Over Ethernet hay Over ATM). PPPoE nó phức tạp hơn các phương pháp đã mô tả, vì nó phải xác định 2 tầng hoạt động (discovery và PPP); các thủ tục hoạt động cho tầng discovery và các thủ tục cho sự chuyển dịch giữa hai tầng. Tầng Discovery cần trong việc xắp đặt server (gọi là HOST) có thể hỏi Client PC trong địa chỉ MAC Ethernet của nó, thiết lập một ID session PPPoE và chuyển tin tức này tới một server khác được gọi là bộ tập trung truy cập - Acess Concentrator. Khi discovery hoàn thành, các khung PPP có thể chuyển sang trạng thái bình thường.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 39 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×