0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

Các giao thức kết nối mạng trong ADSL và vai trò ATM

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 36 -39 )

V. KẾT NỐI MẠNG TRONG ADSL

1. Các giao thức kết nối mạng trong ADSL và vai trò ATM

Kết nối ADSL được thiết lập giữa modem và tổng đài . Trong sự sắp đặt cho truy cập Internet tốc độ cao, các đường truyền dẫn kết nối từ DSLAM – BRAS (BAS) - tới nhà cung cấp dịch vụ ISP cũng phải được cung cấp các kết nối tốc độ cao như STM , ATM hoặc chuyển mạch IP . Kết nối này phải uyển chuyển, cho phép ISP có thể ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải gần tổng đài. Việc tạo hướng Routing và băng thông phải có cấu hình động. ATM có thể hoạt động ở tốc độ 2Gbps với độ trễ nhỏ hơn 1ms. ATM có thể được truyền tải trên cáp quang hay cáp đồng. Trong ATM, các cell (tế bào) luôn đi theo đường dẫn suốt dọc mạng lưới.

Ngoài ra, giao thức internet IP (Internet Protocol) là nền của internet, IP sẽ được chuyên chở bởi các cell của ATM trên đường dẫn suốt dọc mạng lưới (qua giao thức PPP sẽ được đề cập ở phần sau). Các cell tế bào ATM được truyền trên đường truyền không nhất thiết phải theo thứ tự cell, nhưng cần tạo lại đúng thứ tự cell ở nơi đến. Để thực hiện người ta dùng các bộ đệm để xắp xếp chúng trở lại tạo thứ tự cell như nguyên gốc. ATM thích hợp với các ứng dụng thời gian thực hơn IP.

™ Các Lớp Đáp Ứng Của ATM

- AAL1 cần cho các ứng dụng tốc độ không đổi như Video Broadcast Quality. - AAL2 dùng cho các dịch vụ video conference, Voice over IP (VoIP).

- AAL3/4 cung cấp tốc độ bit biến đổi nhanh nhưng không cần sửa lỗi.

- AAL5 đặc trưng được dùng cho LAN To LAN hay các ứng dụng internet. Những dịch vụ này không nhạy cảm về thời gian và các giao thức internet quản lý việc nhận biết lỗi và sửa lỗi. Tất cả các mẫu - form AAL hình thành 2 lớp con - sub-layer gọi là “ lớp con hội tụ CS “ (Convergence Sub-layer) và “ lớp con phân mảnh & tái tạo SAR (Segmentation and Reassembly Sublayer). Trong trường hợp AAL5, SAR rất nhỏ (có 1 bit chỉ thị rằng “ Cell này chưa là cuối của segment “) và CS bao gồm đệm thêm cell cuối cùng trong 1 segment .

™ Khung ATM

dùng. Các giao thức dùng AAL5, dùng các khung dài hơn. Trong AAL5, vai trò chính của lớp con SAR để chỉ cell đã cho là cuối cùng của nhóm tải hay chưa, liên kết từ một khung đơn của lớp cao hơn. Lớp con hội tụ CS liên quan chính với sựđệm thêm (pading) khi khung của lớp cao hơn vượt qua kích thước khung ATM 48byte.

™ Mạch điện ảo ATM (ATM Virtual Circuits)

Nhân tố có ý nghĩa nhất trong sự liên hệ giữa ADSL và ATM là địa chỉ và tạo hướng. Đường dẫn kết nối qua mạng ATM gọi là mạch điện ảo (VC). Tất cả các kết nối phải được xác định trước.

Một kết nối ATM được xác định bởi 2 giá trị: Bộ nhận dạng đường dẫn ảo VPI (Virtual Path Indentifier) và Bộ nhận dạng kênh ảo VCI (Vitual Chanel Indentifier); gọi là cặp VPI/VCI. VCI là kết nối có tính đơn trị trong một VPI. Các VCI được nhóm trong các VPI tạo sự thuận tiện cho các nhà khai thác, các nhóm VCI chỉ có thể chuyển mạch trong nền cơ sở VPI. Trong một mạng lưới, mỗi chuyển mạch xắp đặt một cặp VPI/VCI incoming trên một cổng incoming tới một cặp VPI/VCI trên một cổng outgoing.

™ Routing trong mạng ATM

Ví dụ sau: một mạch điện ảo được gán cho người dùng bởi một cặp giá trị VPI = 5, VCI = 37, và cần được chuyển mạch kết nối với một ISP ở một kết nối được xác định bởi một cặp VPI = 7, VCI = 43. Kết nối này phải thông qua nhiều chuyển mạch để tới điểm đến. Tại mỗi chuyển mạch các cặp giá trị VPI/VCI sẽ được gán thay đổi giá trị từ kênh này sang kênh khác. Mạch ảo end to end là kết quả của sự xắp đặt tuần tự các kết nối ảo trong mạng. Vì vậy, ở đầu cuối người dùng cũng cần xác định một cặp giá

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 36 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×