0

Bộ tập họp truy cập Aggregator (BAS hay BRAS)

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 31-32 )

IV. CẤU TRÚC MẠNG DÙNG ADSL (các thành phần của hệ thống ADSL) Cấu trúc dịch vụ ADSL end-to-end mô tả như hình trên gồm:

b. Bộ tập họp truy cập Aggregator (BAS hay BRAS)

Là thiết bị có nhiệm vụ tập trung các kết nối về trung tâm theo phương thức giảm thiểu kết nối logic. Aggregator tập trung các kết nối logic (các PVC) đến từ các DSLAM rồi tập trung lại thành một hoặc vài PVC để truyền tải qua mạng trục (core network) để vềđến ISP . . . Khi không dùng Aggregator thì với nxPVC đến từ n thiết bịđầu cuối sẽ chiếm nxPVC đường kết nối trên mạng trục.

Thông qua Aggregator nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ DSL như truy cập internet tốc độ cao, kết nối mạng riêng ảo, Video on demand, Video Broadcast, e-learning, . . .

Yêu cầu chức năng của BRAS hay BAS (Aggregator):

-Hỗ trợ đa dạng các lọai giao tiếp LAN/WAN để thuận lợi cho việc kết nối với các Router, DSLAM: FE, GE, serial, HSSI, ISDN, T3/E3, OC3/STM-1, OC-12/STM-4. - Khả năng xử lý cao tương xứng với vai trò là bộ tập trung, chấp nhận cho hàng

ngàn kết nối đến từ phía khách hàng . - Hỗ trợ ATM, MPLS, IP, QoS, CoS, L2TP

- Hỗ trợ khả năng xếp chồng phân nhánh cho phép triển khai linh họat cấu hình mạng khi cần thiết.

- Khả năng tương thích với các dòng sản phẩm của các hảng khác nhau. Nhiệm vụ của BRAS hay BAS (Aggregator):

Tập họp tất cả các kết nối logic ảo vào trong một điểm logic, điều này cũng đồng nghĩa với việc tập họp tất cả các giao thức kết nối PPP vào một thời điểm sau đó mới đưa lên Up-link tới mạng trục (core). Về nguyên lý thì mỗi thuê bao dùng một kết nối PPP, tuy nhiên số lượng kết nối PPP là không giới hạn trên mỗi kết nối DSL, cho phép nhiều khách hàng khác nhau trong cùng một văn phòng chia sẽ cùng một đường

DSL để ra ngòai mạng internet.

PPP được xác thực (authentification) và kết thúc tại BAS hay BRAS (Aggregator). Aggregator có thể thực hiện việc xác thực Authentification, cấp phép (authorization) cho một thuê bao thông qua một tài khỏang (accounting) cùa thuê bao được tạo ra và lưu tại RADIUS Server đặt trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi xác thực đạt kết quả thì BRAS (Aggregator) sẽ thiết lập một kết nối định hướng từ nhà khách hàng đến nhà cung cấp dịch vụ internet. Các BRAS (Aggregator) kết hợp với Radius đặt tại trung tâm điều hành của ISP để quản lý khách hàng DSL truy cập vào internet. Thiết bị BRAS (Aggregator) có thể là một thiết bị định tuyến đa chức năng (Router) hoặc là một thiết bị mạng chuyên dùng cho băng rộng. Các thiết bị này được đặt bên cạnh DSLAM ngay tại các POP cung cấp dịch vụ hay có thể đặt tại khu vực trung tâm vùng và kết nối đến các DSLAM ở lớp dưới thông qua giao tiếp WAN.

Kết nối giữa DSLAM và BRAS hay BBAS (Aggregator) thông thường phải là ATM qua STM-1 (STM-4) hoặc CO-3 do nền tảng truyền dẫn của xDSL là ATM. Tuy nhiên ngày nay có thể dùng kết nối băng rộng FE hay GE

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ ADSL (Trang 31 -32 )