0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Đặc điểm mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật T

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ.DOC (Trang 38 -41 )

I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty xây lắp và kinh doanh

2. Đặc điểm mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật T

tăng cờng thêm năng lực về mọi mặt để phù hợp với nhu cầu của thị trờng.

Với mục tiêu là: “ Năng suất Chất lợng - an toàn và Hiệu quả”

2. Đặc điểm mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật T Thiết Bị Kinh Doanh Vật T Thiết Bị

2.1. Chức năng.

Công ty xây lắp và kinh doanh vật t thiết bị là một doanh nghiệp nhà nớc là một thành viên trong Tổng công ty cơ khí xây dựng. Công ty có cửa hàng giới thiệu sản phẩm, văn phòng đại diện, hoạt động trong phạm vi các tỉnh, thành phố trên cả nớc và cả nớc ngoài. Chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về các lĩnh vực sau:

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, bu điện, thuỷ lợi, công trình đờng dây và trạm biến áp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và các khu công nghiệp.

- Kinh doanh máy, thiết bị thi công xây dựng, máy trục các loại, dịch vụ về các phơng tiện vận tải, xếp dỡ, vận chuyển đến tận chân công trình.

- Xuất nhập khẩu, vật t thiết bị, phụ tùng máy thi công công trình xây dựng và máy cho các ngành công nghiệp.

Công ty xây lắp và kinh doanh vật t thiết bị có t cách pháp nhân, hạnh toán độc lập, tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Có con dấu rêng, đợc mở tài khoản tại ngân hàng trong nớc và ngoài nớc, hoạt động theo pháp luật, theo luật doanh nghiệp và theo sự phân cấp của Tổng công ty cơ khí Xây dựng. Các đơn vị, của hàng, tổ sản xuất, các đôi xây dựng trực thuộc Công ty hạch toán độc lập có trụ sở có t cách pháp nhân do công ty phân cấp và uỷ quyền.

2.2. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh.

Công ty xây lắp và kinh doanh vật t thiết bị là một đơn vị kinh doanh và nhận thi công các công trình, các mặt hàng chủ yếu phục vụ thi công xây dựng, máy móc thiết bị cho các ngành công nghiệp.

TT Tên mặt hàng sản xuất kinh doanh

1 Máy xúc đào bánh xích gầu sấp.

2 Máy xúc đào bánh lốp

gầu sấp.

3 Máy xúc đào thuỷ lực bánh lốp gầu sấp

4 Máy ủi

5 Phụ tùng các loại

6 Các loại máy và các thiết bị khác

Trong những năm gần đây, nớc ta đang trong thời kì phát triển, tốc độ phát triển hàng năm là trên 8% do đó mà nhu cầu về xây dựng, nhà ở, khu công nghiệp cungx nh các mặt hàng tiêu dùng với tốc độ khá cao. Nhận thức đợc tầm quan trọng nh vậy nên ban lãnh đạo công ty và Tổng công ty đã quyế định kinh doanh ngành nghề xây dựng và xây lắp các công trình nhà ở,

Tuy mới hoạt động từ năm 1993 với số vốn ít ỏi nhng với sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể CBCNV và đợc sự giúp đỡ của Tổng công ty cả về nguồn vốn và nguồn nhân lực. Công ty đã đạt đợc những thành tựu đáng kể về số lợng và chất lợng các công trình xây dựng thuộc nhà nớc và các liên doanh nớc ngoài. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn luôn chú trọng đến công tác phục vụ khách hàng và chất lợng sản phẩm. Các mặt hàng kinh doanh của Công ty đa phần, đa dạng nhiều chủng loại. Do đó khi tổ chức kinh doanh thiết bị và xây lắp Công ty cần phải nắm rõ đợc cơ cấu hoạt động của thiết bị, thời gian hoạt động của thiết bị mức tiêu hao vật t

của thiết bị Để giảm đến mức tối đa hao hụt mất mát trong qúa trình kinh…

doanh.

Nguồn hàng cung cấp cho Công ty về thiết bị máy móc chủ yếu do các nhà sản xuất trong nớc và ngoài nớc. Các sản phẩm do các đơn vị thành viên sản xuất.

2.3. Kết cấu sản xuất kinh doanh của công ty.

Về xây dựng: Khi Công ty đấu thầu kí kết đợc hợp đồng thi công với bên A và các công trình của tổng Công ty giao khoán. Thì Công ty giao lại việc thi công công trình cho các xí nghiệp xây dựng hay đội xây dựng.

Các xí nghiệp thi công có trách nhiệm thi công công trình theo thiết kế và thời gian thi công theo hợp đồng kí kết và có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản với Công ty. Khi thi công công ty sẽ cho các đội vay tiền với số tiền không vợt quá 70% giá trị công trình để đảm bảo cho quá trình thi công không bị gián đoạn, chờ vật t chậm tiến độ.

Về kinh doanh máy móc thiết bị: ngành nghề kinh doanh của công ty và nó là một ngành nghề đem lại lợi nhuận cao. Tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng năm chiếm 68-70% tổng doanh thu. Xác định đợc tầm quan trọng của việc kinh doanh máy móc thiết bị. Công ty đã mạnh dạn đầu t mở rộng thị tr- ờng, đa dạng hoá sản phẩm. Đầu t máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Trong quá trình kinh doanh Công ty căn cứ vào từng thời điểm và chu kỳ của các mặt hàng, đánh giá từng mặt hàng cung cấp cụ thể cho khách hàng nào. Bởi nhợc điểm của mặt hàng máy móc và thiết bị là những loại mặt hàng có số lợng vốn lớn, quá trình tiêu thụ phức tạp và khó khăn. Thị trờng luôn luôn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cả trong ngành và các hãng nớc ngoài. Vì vậy mà chiến lợc kinh doanh của công ty là các phơng án kinh doanh ngắn hạn trong điều kiện hiện có và có cung cấp các mặt hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Ngoài chức năng xây dựng cơ bản và kinh doanh vật t thiết bị Công ty còn thực hiện những công việc khác nh lắp đặt, bảo trì sửa chữa các thiết bị

phục vụ cho công nghiệp, t vấn, thiết kế, thẩm định dự án mua sắm thiết bị…


Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ.DOC (Trang 38 -41 )

×