0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Quá trình hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ.DOC (Trang 35 -38 )

I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty xây lắp và kinh doanh

1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty dựng, tiền thân là Xí nghiệp cung ứng vật t vận tải thuộc Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí – Bộ xây dựng, có nhiệm vụ cung ứng vật t vận tải phục vụ các đơn vị trong Liên hiệp và các đơn vị trong Bộ xây dựng. Đơn vị đợc hình thành theo quyết định 228/BXD –TCLĐ ngày 4/2/1980 của Bộ tr- ởng bộ xây dựng. Giấy phép đợc cấp theo quyết định số 132/GP-UBXDCB ngày 17/6/1983 do chủ nhiệm UBXDCB ký.

Mới đợc thành lập, đơn vị gặp không ít khó khăn về địa điểm làm việc, kho bãi chứa thiết bị phải đi thuê hoàn toàn. Tổ chức đang hình thành đội ngũ cán bộ CNV các bộ phận còn thiếu. Đến năm 1982, đơn vị mới đợc thành phố và Huyện Gia Lâm cấp đất. Lúc này, đơn vị phải vừa xây dựng cơ sở vật chất vừa thực hiện nhiệm vụ cung ứng vận tải nên đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Nhng tập thể CBCNV đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng thời đợc sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợc giao hàng năm.

Đến tháng 9 năm 1984, Công ty đã hoàn thành công tác xây dựng cơ bản khu nhà làm việc, kho tàng sân bãi, đồng thời đợc Bộ xây dựng điều cho một số phơng tiện vận tải; lúc này mặt tổ chức cũng đã đợc biên chế ổn định, phù hợp với nhiệm vụ. Từ khi thành lập tới năm 1986, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợc giao.

Đến năm 1987, thực hiện đờng lối mở cửa của Đảng và Nhà nớc, chuyển hoạt động của các doanh nghiệp từ kinh doanh sản xuất theo kế hoạch, bao cấp sang kinh doanh hoạch toán theo nền kinh tế hàng hoá có sự chỉ đạo của Nhà nớc, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Bớc đầu không tìm đợc việc làm, công nhân phải nghỉ việc nhiều, đời sống của CBCNV khó khăn, t tởng của các CBCNV bị dao động, nhiều ngời xin nghỉ chế độ 176 và nghỉ không lơng. Vào các năm từ 1987- 1989, lúc này có nguy cơ phải giải thể, chờ cấp trên sát nhập.

Trớc tình hình đó, năm 1990, chi bộ Công ty đã quán triệt t tởng chỉ đạo là phải đi lên từ chính mình nên đã quyết tâm giữ vững đơn vị và đã đợc lãnh đạo Bộ và Tổng công ty ủng hộ; đồng thời đợc tập thể CBCNV hởng ứng và thể hiện quyết tâm cao.

Trải qua hơn 20 năm vừa xây dựng vừa kinh danh. Công ty đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm; mở rộng sự hợp tác, liên doanh liên kết, đa dạng hoá ngành nghề, thu hút các lực lợng, phát huy nội lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của công tyđã luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình và không ngừng phát triển . Từ năm 1990 đến 1992, Công ty xây lắp và kinh doanh vật t thiết bị là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty cơ khí xây thu từ 300.000.000,đ lên 1.200.000.000,đ.

Từ những thành tích đó đã khẳng định, Công ty là đơn vị không những ổn định mà ngày càng phát triển và đã có vị trí của mình trên thị trờng. Công ty xác định phải đi lên bằng nhiều hớng và đã đợc Bộ xây dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp, Quyết định số 162A ngày 5 tháng 5 năm 1993 bổ sung nhiệm vụ vừa kinh doanh vật t thiết bị vừa xây lắp, nhng xây lắp là nhiệm vụ trọng tâm để phù hợp với định hớng phát triển của đất nớc. Để phát huy đợc nhiệm vụ chức năng của mình ngay từ năm 1993 đã tập trung đầu t lực lợng cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, các phơng tiện thiết bị phục vụ thi công; đồng thời xây dựng mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Công ty bề thế, khang trang hơn. Công ty đã xây dựng đợc định hớng phát triển phù hợp với cơ chế thị trờng và định hớng phát triển của Đảng và Nhà nớc, lấy ngắn nuôi dài, đa dạng hàng hoá, đa dạng ngành nghề; đồng thời mở rộng thị trờng kinh doanh và xây lắp

Kinh doanh từ chỗ phục vụ các đơn vị trong Tổng công ty, chủ yếu là các thiết bị phục vụ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, đến nay đã kinh doanh các thiết bị vật t cho nhiều ngành kinh tế, nhiều lĩnh vực nh giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, y tế ....

Xây lắp từ chỗ thi công các công trình nhỏ giá trị vài trăm triệu, kỹ thuật đơn giản, đến nay đã thi công các hạng mục công trình có giá trị tới vài

chục tỷ, có trình độ kỹ thuật phức tạp, công nghệ cao nh khoan cọc nhồi v.v. Các công trình đã thi công đều đợc bên A (Bên chủ đầu t) và cơ quan giám sát thi công đánh giá và công nhận đạt chất lợng cao. Một số công trình đã đ- ợc Bộ xây dựng cấp huy chơng vàng năm 1998, 1999 nh:

Nhà th viện phân viện Hà nội – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại sứ quán úc; Nhà in tạp chí cộng sản; Nhà làm việc các ban Đảng tỉnh H- ng Yên; Nhà làm việc liên đoàn tỉnh lao động Hng Yên.

Từ những kết quả đó đã khẳng định sự tăng trởng và phát triển của Công ty trong những năm qua từ khi thực hiện đờng lối đổi mới, mở cửa của Đảng từ năm 1986. Từ năm 1993 đến nay công ty rất quan tâm đến công tác đầu t vì những năm gần đây có nhiều dự án đầu t quốc tế vào Việt Nam. Công ty đã sớm nắm bắt đợc tình hình đó để hàng năm có kế hoạch đầu t đúng mức, đáp ứng đợc nh cầu, nhiệm vụ theo hớng phát triển. Từ năm 1997- 1999 đã đầu t mua sắm thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và xây dựng một phần để ngày càng tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới của các nớc tiên tiến, một phần tạo điều kiện làm việc tiến tới cơ giới hoá trong xây dựng và đảm bảo chất lợng cao các công trình

Ngoài việc đầu t thiết bị, công nghệ, Công ty còn rất quan tâm đến đầu t đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Trong những năm gần đây, do đợc bổ sung nhiệm vụ, Công ty đã đầu t cho một số cán bộ đi học để nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay đang có 12 đồng chí theo học các trờng đại học, trong đó có nhiều đồng chí học văn bằng 2; đồng thời công ty đã tuyển dụng hàng chục cán bộ, kỹ s trẻ và công nhân bậc cao các nghề có đủ năng lực đảm nhận các công việc, nhất là lĩnh vực xây dựng. Do vậy, các công trình mà Công ty thi công đều đạt chất lợng cao, đợc chủ đầu t khen ngợi. Kết quả là doanh thu từ 1.200.000.000,đ năm 1993 đã lên đến 185.372 tỷ năm 2000.

Với bề dày về kinh nghiệm trong quản lý và thi công, đội ngũ kỹ s và Công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn cao, năng lực về thiết bị đợc

đầu t đầy đủ, hiện đại. Năng lực về tại chính lành mạnh có khả năng ứng vốn cho nhiều công trình.

Công ty đã và đang tham gia thiết kế, chế tạo thi công lắp đặt các công trình trọng điểm trong nớc và các công trình khác ở trong nớc và ngoài nớc đạt chất lợng và hiệu quả kinh tế.

Để mở rộng thị trờng xây dựng, ngành nghề sản xuất cũng nh nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật các nghề. Công ty đã hợp tác liên danh với nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nớc để chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Kinh doanh xuất nhập khẩu các vật t kỹ thuật và thiết bị phục vụ cho ngành xây dựng, quản lý đô thị, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành khác theo yêu cầu của thị tr- ờng trong nớc và ngoài nớc.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ.DOC (Trang 35 -38 )

×