0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Cơ hội và thách thức khi áp dụng mô hình Grameen Bank tại Việt Nam

Một phần của tài liệu NGÂN HÀNG CHO NGƯỜI NGHEO- HƯỚNG ĐI (Trang 44 -44 )

2. Thực trạng áp dụng mô hình Grameen Bank ở Việt Nam

2.4 Cơ hội và thách thức khi áp dụng mô hình Grameen Bank tại Việt Nam

2.4.1 Cơ hội.

Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng cho dịch vụ TCVM với số người thu nhập thấp, người nghèo, người sống ở nông thôn chiếm đến 70% dân số, trong số đó 10% được coi là những thành phần cùng cực, 55% là thành phần túng thiếu. Tuy nhiên, thị trường TCVM Việt Nam hiện nay còn khá sơ khai và có nhiều tiềm năng phát triển. Thực tế cho thấy, thị trường

TCVM ở Việt Nam còn rất lớn khi các tổ chức TCVM hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người nghèo, 60% còn lại với khoảng hơn 12 triệu người nghèo vẫn còn đang sống dưới mức nghèo và chưa tiếp cận được những dịch vụ của TCVM. Bên cạnh đó, nhu cầu vay món nhỏ ở tất cả các vùng nông thôn Việt Nam là rất cao. Các doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn là một nhóm đối tượng tiêu biểu của TCVM. Trong khi các hoạt động ngân hàng nông thôn không hướng tới người nghèo thì TCVM xuất hiện như là cơ hội lớn cho những người nghèo nhất để tiếp cận các món vay. Cho vay có mục tiêu xã hội nhằm hỗ trợ người nghèo để họ bắt đầu những công việc kinh doanh đơn giản nhất thông qua đó họ từng bước thoát khỏi đói nghèo.

Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều tổ chức quốc tế khác đang muốn đầu tư vào ngành TCVM, kể cả những “đại gia” như CocaCola, Unilever, Citi Bank… cũng đang có xu hướng đầu tư vào lĩnh vực này. Đây được xem là cơ hội lớn để ngành TCVM phát triển.

Cung dịch vụ tài chính còn nhiều hạn chế: kênh cho vay chính thức giảm dần thị phần ở nông

thôn, Ngân hàng Thương mại chưa đến được nông thôn… Đây là hướng để cho ngành TCVM

mở rộng thị trường. Nhiều nghiên cứu về nhu cầu tài chính đã cho thấy nguồn vốn bao cấp thường không đến được với người nghèo ở những vùng khó khăn. Hơn nữa, việc cho vay có bao cấp cũng tạo ra những kỳ vọng sai lầm và tăng mức độ ỷ lại của người nghèo, người dân coi đây là một khoản trợ cấp hay hỗ trợ nên không có tư tưởng phải hoàn trả, khiến họ không nỗ lực thoát nghèo. Do đó rất cần cơ chế lãi suất phù hợp như mô hình Grameen Bank.

Ngoài ra, khung pháp lý của Việt Nam cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành TCVM. Nghị định 28 cho phép thành lập Quỹ tín dụng tại cấp tỉnh, huyện, thành lập ngân hàng phụ nữ… Được ban hành năm 2005, Nghị định này được xem là công cụ đầu tiên mở cửa cho các TCTCVM có quy mô lớn chuyển sang loại hình TCTCVM hoạt động theo giấy phép được cấp. Điều này làm cho các tổ chức này chủ động hơn trong việc huy động vốn, mở rộng quy mô và mạng lưới hoạt động. Ngoài ra việc cấp giấy phép này còn tạo cơ chế tài chính rõ ràng minh bạch hơn cho hoạt động quỹ, không phải đóng thuế. Các quỹ/TCTCVM được đưa ra mức lãi suất dựa theo thị trường tạo cơ chế linh hoạt trong hoạt động tín dụng và tiết kiệm. Nghị định 165 đã cải thiện một số điều khoản như mức vốn pháp định, việc cấp phép hoạt động,…nhằm phát triển ngành TCVM theo hướng mở rộng quy mô, tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Các Nghị định hiện đang hỗ trợ cho những nỗ lực của một số TCTCVM nhỏ hơn trong việc tập trung vào tăng trưởng, chuyên nghiệp hơn và

nâng cao năng lực tổ chức trước khi đăng ký trở thành tổ chức được cấp phép. Các TCTCVM được cấp phép với một cơ cấu pháp lý chính thức, hệ thống quản lý và cơ cấu sở hữu rõ ràng sẽ có nhiều cơ hội để vay từ các nguồn trong và ngoài nước. Nhiều nhà đầu tư TCVM đang bắt đầu quan tâm đến thị trường Việt Nam và có một số nỗ lực kết nối nhà đầu tư tài chính toàn cầu để tạo lập các mối quan hệ và liên kết.

Việc gia nhập WTO nhìn chung đã tạo ra hướng tích cực để TCVM có cơ hội phát triển tốt hơn, tiếp cận nhiều nguồn vốn trong nước cũng như nước ngoài; tư nhân hóa ngành ngân hàng tài chính, dịch vụ tài chính cạnh tranh cho TCVM; xuất khẩu, sản xuất, dịch vụ nông thôn tăng dẫn đến nhu cầu TCVM tăng; dịch vụ tiết kiệm tăng. Bên cạnh đó, những tác động không tích cực của việc tự do hóa thương mại cũng tạo ra những cơ hội cho ngành TCVM tại Việt Nam. Gia nhập WTO làm cho khoảng cách giàu nghèo tăng, đặc biệt vùng sâu, xa, dân tộc; thêm vào đó giá cả thị trường ngày càng tạo bất lợi cho người nghèo.

Quy trình cung cấp tín dụng còn phức tạp, chưa phù hợp với trình độ của người dân đặc biệt là các thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp là đất đai. Các tổ chức tín dụng chính thức thường yêu cầu người đi vay phải thế chấp tài sản, phổ biến nhất là đất hay nhà có kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ít nhất phải có giấy chứng nhận tạm thời quyền sử dụng đất do huyện cấp, và đôi khi yêu cầu cả bảo lãnh của chính quyền địa phương. Thủ tục phiền hà và quy định rắc rối là một cản trở lớn đối với người dân có trình độ văn hóa thấp, và làm nảy sinh những tệ nạn như cò vay vốn, phát triển hình thức tín dụng nặng lãi,... và không đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vẫn còn đó một khoảng trống tài chính trên thị trường, đặc biệt là “khoảng trống ở phân đoạn giữa” về nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng không nghèo và các doanh nghiệp nhỏ hiện chưa được đáp ứng. Giá cả hiện tại đã tăng và lãi suất bị đẩy lên trong lĩnh vực tài chính có thể tăng nhu cầu TCVM khi mà mọi người, đặc biệt là tại các khu vực thành thị, cần các dịch vụ tài chính với hy vọng vượt qua được giai đoạn khó khăn. Sự hiểu biết kỹ thuật giúp các TCTCVM tập trung vào phục vụ những người nghèo nhất, thiết kế, phát triển và thử nghiệm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam là một cơ hội khác để phát triển một phân đoạn thị trường với sự cạnh tranh hạn chế.

Bên cạnh đó, phần lớn người dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân trí không đồng đều; chưa tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nếu như không có một sự đảm bảo, tư vấn về việc làm kinh tế, phát triển sản xuất từ phía người cung

cấp vốn thì chắc chắn họ sẽ hạn chế tiếp cận với vốn vay. Ngoài ra, vì chưa có các sản phẩm bảo hiểm đi kèm nên nếu có sự biến động lớn về giá cả, thị trường tiêu thụ, thiên tai, dịch bệnh,... thì khả năng trả nợ ngân hàng của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên các ngân hàng chỉ cho vay nhỏ giọt và vay cầm chừng.

Quy mô của các TCTCVM hiện nay còn khá nhỏ bé so với các TCTCVM trên thế giới. Hơn nữa, số lượng các TCTCVM cũng còn rất ít nên chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của những người nghèo hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào thích hợp trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho ngành TCVM.

Một số tổ chức như CEP, TYM, M7 đã thí điểm mô hình Grameen mang lại hiệu quả nhất định. Đây chính là cơ sở tạo điều kiện áp dụng mô hình này dễ dàng hơn.

Ngoài ra, mô hình này còn mang lại lợi điểm mà qua khảo sát chúng tôi thấy phù hợp với nhu cầu của khá nhiều người dân.

- Tạo ra và kích thích tính năng động của người vay trong việc sử dụng vốn, tiết kiệm, tính toán làm ăn và chi tiêu trong gia đình để có tiền hoàn trả gốc và lãi. Việc hoàn trả dần gốc vay giúp người vay phải tính toán làm ăn, tiết kiệm từ nguồn thu nhập, tính toán lại chi tiêu, vì thế khi hết thời hạn vay tiền nợ đã trả hết còn phần vốn đầu tư cộng lãi họ tích luỹ thành tài sản cho mình. Trong khi đó, khi vay ngân hàng tiền vốn lớn nếu không biết cách đầu tư và chi tiêu như thế nào sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn trả nợ gốc một lần, do đó càng mang nợ. Như vậy, việc vay vốn lớn, trả nợ hàng tháng thấp chưa phải là phù hợp, người vay chỉ cần vốn đủ đầu tư theo khả năng của mình và hoàn trả theo kỳ để khi hết thời hạn vay cũng hết nợ luôn thì mới khỏi nợ.

- Ngoài ra, việc trả dần vốn vay giúp giảm dần gánh nặng nợ cho người vay theo thời kỳ vay vốn và tạo điều kiện cho người vay tích luỹ được tài sản hoặc món tiền lớn vào cuối chu kỳ vay vốn.

- Phương pháp cho vay theo nhóm Grameen cũng làm cho thói quen và khả năng tiết kiệm của người vay có sự thay đổi rõ rệt. Việc tiết kiệm theo phương pháp này rất phù hợp với tâm lý thích tiết kiệm của người Việt Nam. Đa số thành viên cho biết, nhờ có phương pháp vay này nên họ có thể tích góp, để dành được những khoản tiền nhỏ mà trước đây hầu như họ không thể có được. Một điểm đáng lưu ý, người vay đã tiếp cận được một cơ chế cho phép họ chuyển đổi nhiều món tiền tiết kiệm thành những khoản tiền lớn hữu ích từ đó họ tự tin vào việc giải quyết đói nghèo cho gia đình.

2.4.2 Thách thức.

Dù được coi là công cụ đắc lực trong công cuộc XĐGN nhưng TCTCVM nói chung và những TCTCVM áp dụng mô hình Grameen Bank vẫn đang gian nan trong hành trình tìm tiếng nói và chỗ đứng cho mình.

Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp vẫn được trợ cấp về nguồn vốn, lãi suất cũng như chi phí hoạt động. Do đó, những định chế này cho vay với một mức lãi suất thấp gọi là tín dụng bao cấp mà hậu quả của nó là tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường tài chính khiến người nghèo khó tiếp cận được với vốn vay. Chính việc cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường tài chính làm cho các TCTCVM bán chính thức ở Việt Nam bị hạn chế trong quá trình phát triển, dẫn đến các chương trình của các TCTCVM bán chính thức khó khăn trong quá trình vươn rộng tầm với đến với người nghèo. Chẳng hạn, sự tồn tại của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay với lãi suất thấp không dựa trên cơ sở bền vững tài chính, được miễn thuế và có sự bảo đảm của Chính phủ, vai trò giám sát của các tổ chức quần chúng và sự chậm bãi bỏ các quy định về lãi suất đã giới hạn hoàn toàn sự phát triển của một lĩnh vực TCVM phát triển mạnh mẽ và ổn định.

TCVM hạn chế về huy động vốn, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn chính thức. Hiện nay, quy mô của các TCTCVM ở Việt nam chỉ bằng 1/3 quy mô của các TCTCVM trên thế giới nên đã tạo ra sự không an tâm cho những nhà đầu tư trong lĩnh vực TCVM như Cocacola, Unilever…mặc dù họ đã đầu tư rất nhiều trên thế giới.

Do thiếu hiểu biết và không thống nhất về TCVM dẫn đến không có sự phân cấp trong việc cung cấp TCVM ở Việt Nam. Vì thiếu sự phân cấp rõ ràng, các nhà cung cấp dịch vụ TCVM tiềm năng hiện có sẽ cảm thấy không muốn tiếp tục hoạt động và khó cạnh tranh được trong thị trường TCVM Việt Nam, cuối cùng là hạn chế sự tiếp cận các dịch vụ tài chính cần thiết và phù hợp của những người nghèo và người có thu nhập thấp.

Nghị định 28 và 165 đã mở ra một cơ hội lớn, nhưng văn bản này có nhiều hạn chế nên chưa thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong lĩnh vực này hay mở đường cho những tổ chức mới muốn gia nhập. Hiện nay, người ta cho rằng sẽ có ít nhất hai TCTCVM sẽ chuyển đổi, nhưng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn chưa cấp phép. Việc các Nghị định quy định sở hữu tối thiểu của các tổ chức nước ngoài có thể làm nản lòng một số nhà đầu tư. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức tài trợ cũng như đầu tư của nước ngoài muốn đầu tư vào ngành TCVM do nhận thấy tính ổn định và tỷ lệ hoàn trả cao. Tuy nhiên, khó khăn khi thâm nhập thị trường Việt Nam là môi

trường pháp lý như đã nói ở trên vẫn chưa thuận lợi để họ đầu tư vào Việt Nam. Hiện vẫn chưa có những quy định cụ thể nào để hỗ trợ ngành TCVM trong nước. Hơn nữa, về mặt pháp lý, những quy định để các TCTCVM hoạt động còn nhiều hạn chế. Để được cấp phép theo quy định của 28/165, TCTCVM phải đáp ứng một số yêu cầu sau: vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 5 tỷ VND; dư nợ TCVM phải đạt ít nhất 65% tổng các danh mục đầu tư (dư nợ TCVM theo quy định là dưới 30 triệu VND (tương đương 1,875 USD) (Điều 53.2, Chương IV, Thông Tư hướng dẫn); danh mục cho vay có rủi ro phải dưới 5% tổng danh mục cho vay; trước khi được cấp phép, tổ chức TCVM phải cam kết bằng văn bản về việc có khả năng trang trải chi phí hoạt động (cụ thể tỷ lệ điểm hoà vốn phải vượt 100%). Đây là một thách thức thực sự đối với một số TCTCVM đang hoạt động ở Việt Nam.

Phần lớn các TCTCVM tại Việt Nam có cơ cấu sở hữu, quản trị điều hành cũng như hoạt động

đều yếu và thiếu sự bền vững về tài chính do cơ sở khách hàng hạn chế. Điều này ảnh hưởng

đến khả năng của họ trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường, tác hại xấu đến cơ hội thành công trong việc cấp phép hoạt động cho một TCTCVM.

Dù các TCTCVM có nhu cầu lớn về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác, thị trường nội địa của các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực TCVM là rất hạn chế và cần được giải quyết bởi các dịch vụ phát triển kinh doanh mang tính ổn định về mặt thương mại của khu vực tư nhân.

Xu thế trong Chính phủ nói chung vẫn coi TCVM là một công cụ xã hội để chống lại đói nghèo, và tín dụng vi mô là một công cụ cho vay chính sách cần được bao cấp gây cản trở trong tăng trưởng tài chính và mở rộng quy mô trên cơ sở tăng doanh thu của TCTCVM. Một chi tiết khác cũng hạn chế dịch vụ TCVM ở Việt Nam là cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ TCVM gần như chưa có. Ngân hàng Nhà nước có trung tâm thông tin tín dụng cung cấp dữ liệu tài chính theo Luật ngân hàng cho các tổ chức tài chính. Thế nhưng trung tâm này lại không có hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, kỹ năng cho TCTCVM. Do vậy, nếu một nhà đầu tư nào đó muốn đầu tư vào TCVM, sẽ mất một khoản kinh phí lớn để khảo sát, điều tra thị trường, xây dựng mạng lưới. Điều này làm nản lòng nhà đầu tư. Bên cạnh đó, trong khi ở Việt Nam thì thời điểm đầu TCTCVM chỉ hoạt động thông qua các tổ chức chính trị xã hội, mang tính chất phụ thêm và lầm hiểu đó là chương trình nhân đạo, nên đã không thể phát triển mạnh. Vốn

hoàn toàn được tài trợ nên khi các nhà tài trợ rút khỏi thì quỹ cũng không duy trì được, hoạt động không bảo đảm được tính liên tục và bài bản.

Bản thân các TCTCVM trong nước cũng gặp không ít khó khăn nên chưa phát triển được quy mô. Đặc trưng của ngành TCVM là thực hiện hai chức năng: chức năng xã hội là giúp đỡ những người nghèo; chức năng kinh tế là phải thu đủ bù chi, tự nuôi sống mình để tồn tại và phát triển.

Việc thu hút tiết kiệm tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn do mức lãi suất huy động còn thấp

Một phần của tài liệu NGÂN HÀNG CHO NGƯỜI NGHEO- HƯỚNG ĐI (Trang 44 -44 )

×