0
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

xuất ý kiến đối với các đối tác vay vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 52 -56 )

- Nền tảng khách hàng

3.2.2. xuất ý kiến đối với các đối tác vay vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ.

công tác đào tạo cán bộ (ngắn hạn, dài hạn; trong nước, ngoài nước) nhằm nâng cao trình độ, kĩ năng hoạt động trong cơ chế thị trường như hiện nay..

3.2.2. Đề xuất ý kiến đối với các đối tác vay vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ. Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ.

Sự thành công của khách hàng cũng chính là sự thành công của ngân hàng, do đó không thể không nói tới vai trò của khách hàng trong công việc kinh doanh của ngân hàng.

Đối với các khách hàng lớn của ngân hàng, ngân hàng cần thường xuyên giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài. Nhiều khách hàng lớn hiện nay là các doanh nghiệp nhà nước vì vậy trong việc vay vốn không phải thế chấp, đây là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng là khó khăn cho ngân hàng.

Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và cá nhân muốn vay vốn của ngân hàng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ về cầm cố, thế chấp, bảo lãnh... giúp cho ngân hàng thực hiện nhanh chóng các nghiệp vụ của mình, đảm bảo an toàn đồng vốn và sử dụng vốn đúng mục đích.

Trên đây là một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ. Em hy vọng rằng việc thực hiện các giải pháp này

sẽ góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đúng như mục đích của bài chuyên đề này đã nêu ra.

LỜI KẾT

Hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ trong thời gian qua đã khẳng định được vai trò của mình trong quá trình góp phần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về cơ bản, các cơ chế chính sách và các biện pháp triển khai cụ thể của NH đã phù hợp với chính sách tiền tệ, tín dụng của nhà nước và đáp ứng được một phần yêu cầu phát triển kinh tế. Tổng dư nợ trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ tăng nhanh qua các năm, các khách hàng không chỉ là các doanh nghiệp quốc doanh mà còn có cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ đã cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế về nguồn vốn trung và dài hạn để có thể đáp ứng ở mức cao nhất có thể nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của các doanh nghiệp. Đồng thời NH cũng rất chú trọng công tác kiểm tra xét duyệt trước khi ra quyết định cho vay trung và dài hạn, theo dõi chặt chẽ các khoản cho vay để hạn chế mức độ rủi ro, đảm bảo an toàn cho các khoản cho vay trung và dài hạn. Nhờ vậy chất lượng hoạt động cho vay trung và dài hạn của NH không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên, hoạt động cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ vẫn còn nhiều tồn đọng và hạn chế. NH chưa tạo lập được một nguồn vốn trung và dài hạn ổn định (cả ngoại tệ và nội tệ) để mở rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn, khả năng cho vay của NH còn nhỏ bé so với nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của các doanh nghiệp. Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ chưa đa dạng hoá được các hình thức cho vay trung và dài hạn: chủ yếu là cho vay theo dự án. Những tồn tại và hạn chế đó do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, đòi hỏi NH phải xem xét và khắc phục.

Chuyên đề này tập hợp những nhận thức về lí luận và thực tiễn mà em đã tích luỹ được qua quá trình học tập ở trường và khảo sát tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ cùng một số giải pháp có thể áp dụng để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng. Em mong muốn rằng những giải pháp đề xuất trong bài chuyên đề này sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ và có thể giúp ích phần nào cho các NHTM khác ở Việt Nam.

Do hạn chế về mặt thời gian khảo sát cũng như về mặt kinh ngiệm thực tế, bài chuyên đề này của em khó tránh khỏi có những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô và bạn bè để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Cao Ý Nhi cùng các thầy cô giáo của trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng như các cô chú, anh chị làm việc tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤCCHƯƠNG I

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 52 -56 )

×