0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Với Ngân hàng cấp trên

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 59 -64 )

2. Một số giải pháp để xuất

3.2. Với Ngân hàng cấp trên

- Đề nghị trang bị và lắp đặt máy rút tiền tự động ATM cho NHNo Chí Linh để Chi nhánh mở rộng hoạt động dịch vụ cũng như nâng cao vị thế của Chi nhánh để có thêm điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng tốt hơn.

- Đề nghị sớm cho khởi công xây dựng trụ sở chính cho Chi nhánh như kế hoạch để Chi nhánh sớm có trụ sở mới khang trang phục vụ cho hoạt động kinh doanh được thuận lợi hơn.

- Kiến nghị cho các chi nhánh ngân hàng cơ sở được chủ động về nhân sự trong phạm vi cho phép để có thể phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng, giảm thiểu trường hợp phải chờ đợi lâu, gây phiền hà, mất thời gian, vừa để đảm bảo chất lượng tín dụng cũng như quyền lợi của người lao động trong ngân hàng.

- Đề nghị NHNo&PTNT VN tăng đơn giá tiền lương cho các ngân hàng ở địa bàn miền núi để kích thích hoạt động kinh doanh cũng như tạo động lực cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn.

- Chế độ với các cán bộ tín dụng cần phải được điều chỉnh, bởi cán bộ tín dụng thường xuyên phải đi thẩm định, kiểm tra,… nên cần phải có mức công tác phí hợp lý để đảm bảo sự công bằng cũng như hỗ trợ cho người lao động có điều kiện để phát huy tốt nhất khả năng làm việc của mình.

- Tăng cường hơn nữa các chương trình đào tạo và đào tạo lại trình độ nghiệp vụ cũng như phổ biến các cơ chế, công nghệ mới cho các nhân viên ngân hàng để hoạt động của ngân hàng ngày càng có chất lượng hơn.

- Hiện nay, hồ sơ cho vay khách hàng còn nhiều sự lặp lại và chưa cập nhật nên kiến nghị NHNo&PTNT VN có mẫu cải tiến mới để phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của khách hàng. Ví dụ như Báo cáo thẩm định và Biên bản định giá hiện nay, theo tôi thì có thể gộp hai văn bản này làm một, khi cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định thì kết hợp lập báo cáo đồng thời cũng là biên bản định giá, xác định giá trị của tài sản đảm bảo, làm cơ sở để cho vay sau này. Việc tồn tại cả Báo cáo thẩm định và Biên bản định giá như hiện nay dẫn đến sự trùng lặp về công việc tiến hành, thủ tục kéo dài, làm mất thời gian và công sức của các cán bộ ngân hàng cũng như của người vay.

KẾT LUẬN

Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước ta nên sự phát triển nông nghiệp nông thôn là vô cùng quan trọng. Trong đó mô hình hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ nên việc đầu tư vốn tín dụng đến hộ nông dân là một vấn đề vô cùng quan trọng đòi hỏi sự tham gia và hỗ trợ của các thành phần trong xã hội.

Để thực hiện điều đó thì chất lượng tín dụng tại NHNo là vấn đề cần được chú trọng và giải quyết thoả đáng. Đây không phải là vấn đề mới nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều tồn tại và cần phải được hoàn thiện.

Chi nhánh NHNo Chí Linh thực hiện cho vay hộ nông dân trong thời gian qua đạt kết quả khá tốt, tạo điều kiện cho nông nghiệp cũng như kinh tế toàn huyện phát triển, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của chi nhánh, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần vào sự phát triển chung của toàn hệ thống. Nhưng hoạt động của ngân hàng còn nhiều khó khăn và bất cập mà không tự mình giải quyết được, phải chờ sự chỉ đạo của các ngân hàng cấp trên.

Trong chuyên đề này, tôi đã nêu những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay - hoạt động thu lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, cũng như khái niệm, các chỉ số cơ bản để đánh giá chất lượng hoạt động này. Đồng thời qua các số liệu thực tế về hoạt động của chi nhánh NHNo Chí Linh để đánh giá chất lượng hoạt động cho vay hộ nông dân của chi nhánh. Từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cụ thể để góp phần hoàn thiện vấn đề cho vay hộ nông dân nói riêng và hoạt động cho vay ở NHNo Chí Linh nói chung.

Đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay hộ nông dân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Chí Linh” là một đề tài khá rộng và phức tạp, do thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong sự góp ý của các thầy, cô giáo, ban lãnh đạo NHNo Chí Linh và tất cả những người quan tâm

đến đề tài này. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo cũng như các cán bộ của NHNo_CL đã giúp đỡ em hoàn thành kỳ thực tập này.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 59 -64 )

×