0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

2007 Thay đổi so Số tiềnTỷ trọngSố tiềnTỷ trọngSố tiền Tỷ trọng

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 46 -47 )

NHNo_CL 218.749 100% 393.991 100% 175.242 80,1% NHĐT&PT 385.116 100% 465.528 100% 80.412 20,9%

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm của NHNo_CL, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc Hải Dương-NHĐT&PT)

Khách của ngân hàng chủ yếu là hộ nông dân với các món vay nhỏ, nên tuy lượng khách tăng nhưng doanh số cho vay thấp cũng là điều dễ hiểu. Tuy tỷ lệ tăng doanh số cho vay lớn, nhưng so với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trên địa bàn thì doanh số đó vẫn còn rất khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình. Để khắc phục hạn chế này, ngân hàng cần phải có biện pháp thu hút nhiều khách hàng hơn nữa, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động đến các lĩnh vực khác, giới doanh nhân, doanh nghiệp, … đa dạng hoá khách hàng để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Thực tế cho thấy dư nợ trung hạn của ngân hàng là rất cao còn nợ ngắn hạn thì lại thấp, nguồn cho vay trung hạn thường xuyên còn ít còn nguồn ngắn hạn lại dư nhiều (năm 2007, tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng chỉ có 239.892 triệu đồng

(chiếm 29,2% tổng nguồn), so với lượng tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng là 580.591 triệu đồng (chiếm 70,8% tổng nguồn), điều này cho thấy cơ cấu nợ của ngân hàng chưa bền vững, nợ trung hạn cao sẽ gây khó khăn cho ngân hàng khi có nhu cầu thanh khoản, bởi khách hàng không có vi phạm gì thì không thể đòi nợ trước hạn của họ được, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng, tác động đến hoạt động kinh doanh trong tương lai. Ngân hàng có thể khéo léo điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của khách hàng để rút ngắn thời hạn tín dụng trung bình của khoản vay, ví dụ như cho vay theo hình thức trả gốc theo tháng hoặc theo quý, lãi trả cùng kỳ trả gốc, hay cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức,… bằng cách đó vừa hạn chế được rủi ro mà vừa có thể rút ngắn vòng quay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng.

Lãi thu được ngày càng tăng, tỷ lệ thu lãi cũng tăng lên, nhưng nợ quá hạn cũng tăng cao, do nhiều hộ dân còn chây ỳ và kéo dài tình trạng nợ quá hạn, con số này không phải là lớn nhưng nó cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của ngân hàng, vì vậy, công tác thẩm định và kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay cần phải tiến hành cẩn thận và chặt chẽ hơn nữa.

2. Nguyên nhân

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG (Trang 46 -47 )

×